Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Grafen, tlenek grafenu i ich pochodne jako nowe sorbenty w nieorganicznej chemii analitycznej

2012/07/B/ST4/00568

Słowa kluczowe:

grafen tlenek grafenu zatężanie ekstrakcja do fazy stałej

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Sitko 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 575 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2015-11-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Rentgenowski spektromet fluorescencyjny z dyspersją energii (EDXRF). Za kwotę 260 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Graphene as a new sorbent in analytical chemistry IF: 6,612
  Autorzy:
  R. Sitko, B. Zawisza, E. Malicka
  Czasopismo:
  TrAC-Trends in Analytical Chemistry (rok: 2013, tom: 51, strony: 33-43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trac.2013.05.011 - link do publikacji
 2. Suspended aminosilanized graphene oxide nanosheets for selective preconcentration of lead ions and ultrasensitive determination by electrothermal atomic absorption spectrometry IF: 5,9
  Autorzy:
  R. Sitko, P. Janik, B. Feist, E. Talik, A. Gagor
  Czasopismo:
  ACS Applied Material and Interfaces (rok: 2014, tom: 6, strony: 20144-20153), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/am505740d - link do publikacji
 3. Preconcentration of Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) with ethylenediamine-modified graphene oxide IF: 4,58
  Autorzy:
  B. Zawisza, A. Baranik, E. Malicka, E. Talik, R. Sitko
  Czasopismo:
  Microchimica Acta (rok: 2016, tom: 183, strony: 231-240), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00604-015-1629-y - link do publikacji
 4. Spherical silica particles decorated with graphene oxide nanosheets as a new sorbent in inorganic trace analysis IF: 4,517
  Autorzy:
  R. Sitko, B. Zawisza, E. Talik, P. Janik, G. Osoba, B. Feist, E. Malicka
  Czasopismo:
  Analytica Chmica Acta (rok: 2014, tom: 834, strony: 22-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aca.2014.05.014 - link do publikacji
 5. Trace and ultratrace determination of heavy metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid sorbent in dispersive micro solid-phase extraction IF: 3,15
  Autorzy:
  K. Kocot, R. Sitko
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part B (rok: 2014, tom: 94-95, strony: 44755), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sab.2014.02.003 - link do publikacji
 6. Determination and speciation of trace and ultratrace selenium ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid sorbent in dispersive micro-solid phase extraction IF: 3,511
  Autorzy:
  K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2015, tom: 134, strony: 360-365), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.11.036 - link do publikacji
 7. Graphene oxide as a solid sorbent for the preconcentration of cobalt, nickel, copper, zinc and lead prior to determination by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry IF: 1,938
  Autorzy:
  B. Zawisza, R. Sitko, E. Malicka, E. Talik
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2013, tom: 5, strony: 6425-6430), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C3AY41451E - link do publikacji
 8. Green approach for ultratrace determination of divalent metal ions and arsenic species using total-reflection X‑ray fluorescence spectrometry and mercapto-modified graphene oxide nanosheets as a novel adsorbent IF: 5,636
  Autorzy:
  R. Sitko, P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, E. Margui, I. Queralt
  Czasopismo:
  Anaytical Chemistry (rok: 2015, tom: 87, strony: 3535-3542), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.5b00283 - link do publikacji