Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

2012/07/E/HS3/01024

Słowa kluczowe:

in vitro badania nad dzieciństwem reprodukcja metody partycypacyjne

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS6_19: Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 576 112 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2018-07-02

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dysk zewnętrzny. Za kwotę 380 PLN
 2. aparat fotograficzny (4 szt.). Za kwotę 1 080 PLN
 3. dyktafon cyfrowy (2 sztuki).
 4. Kamera cyfrowa. Za kwotę 1 100 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. 'Tactile Crease': The Embodiment of Anti-IVF Discourses in Poland IF: 0,13
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek
  Czasopismo:
  Ethnologia Europaea (rok: 2019, tom: 49, strony: 91-102), Wydawca: Open Library of Humanities
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.16995/ee.1112 - link do publikacji
 2. I was with my wife all the time". Polish men's narratives of the IVF treatment
  Autorzy:
  Maria Reimann
  Czasopismo:
  Reproductive BioMedicine & Society Online (rok: 2016, tom: 3, strony: 120-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rbms.2016.08.001 - link do publikacji
 3. "Jak zaczęła się twoja historia". Nowe technologie reprodukcyjne i nowe formy stygmatyzacji
  Autorzy:
  Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Lud (rok: 2017, tom: 101, strony: 149-169), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/lud101.2017.04 - link do publikacji
 4. Do In Vitro Children Exist? The 'Ontological Choreography' between Public Debates and Private Experiences in Polan IF: 1,054
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Children's Geographies (rok: 2017, tom: 44825, strony: 44574), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14733285.2017.1380781 - link do publikacji
 5. Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek, Maria Reimann
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologii Jakościowej (rok: 2016, tom: XII nr 4, strony: 42-55), Wydawca: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ
  Status:
  Opublikowana
 6. Silent Subject: The Child in the Debate on Assisted Reproduction in Poland
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek
  Czasopismo:
  Ethnologia Polona (rok: 2019, tom: 40, strony: 29-48), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Ustawa a potrzeba poznania własnego dziedzictwa genetycznego przez dzieci urodzone dzięki dawstwu niepartnerskiemu
  Autorzy:
  Anna Krawczak
  Czasopismo:
  Prawo i Medycyna (rok: 2017, tom: 69 vol. 19, strony: 37-53), Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia
  Status:
  Opublikowana
 8. Zbyt mały krok w dobrym kierunku
  Autorzy:
  Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Kultura Liberalna (rok: 2015, tom: 337, strony: -), Wydawca: Fundacja Kultura Liberalna
  Status:
  Opublikowana
 9. Po co antropologom zabawa? O zabawowych aspektach badań antropologiczno-kulturowych
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek
  Czasopismo:
  Lud (rok: 2015, tom: 99, strony: 253-270), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
 10. "O nas się mówi, ale z nami się nie rozmawia". Dziecko w kulturze współczesnej i badaniach społeczno-kulturowych w kontekście polskiej debaty na temat technologii reprodukcyjnych
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Miscellanea Anthropologica et Sociologica (rok: 2017, tom: 18 (4), strony: 178-193), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 11. "To wielkie zwycięstwo polskiej wolności"? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in vitro w Polsce w perspektywie antropologicznej
  Autorzy:
  Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Prawo i Medycyna (rok: 2016, tom: 62 z. 18, strony: 123-140), Wydawca: INSTYTUT PROBLEMÓW OCHRONY ZDROWIA
  Status:
  Opublikowana
 12. How the political becomes private. In vitro fertilization and the Catholic Church in Poland IF: 0,977
  Autorzy:
  Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Czasopismo:
  Journal of Religion and Health (rok: 2018, tom: 57, strony: 979-993), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10943-017-0480-3 - link do publikacji
 13. Patient Monitoring in Polish Assisted Reproductive Technologies Centres
  Autorzy:
  Anna Krawczak
  Czasopismo:
  Reproductive BioMedicine & Society Online (rok: 2016, tom: 3, strony: 77-89), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.rbms.2017.06.001 - link do publikacji
 1. redakcja książki
  Autorzy:
  red. A. Krawczak, E. Maciejewska-Mroczek, M. Radkowska-Walkowicz
  Książka:
  Dziecko, in vitro, społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne (rok: 2018, tom: -, strony: 1-281), Wydawca: Oficyna Naukowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Between Monster Child and Innocent Baby. Managing Fear and Hope in Polish Debates on In Vitro Fertilization
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Książka:
  Childhood, Literature and Science: Child Figures as Fragile Subjects (rok: 2018, tom: -, strony: 184-195), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 3. Feminist Anthropologists Meet the Ideology of Gender
  Autorzy:
  Agnieszka Kościańska, Magdalena Radkowska-Walkowic
  Książka:
  Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland (rok: 2019, tom: -, strony: 184-199), Wydawca: Sean Kingston Publishing
  Status:
  Opublikowana
 4. Tyci-tyci dar życia. Dziecko wobec dawstwa gamet
  Autorzy:
  Ewa Maciejewska-Mroczek
  Książka:
  Etnografie biomedycyny (rok: 2014, tom: -, strony: 125-147), Wydawca: WUW
  Status:
  Opublikowana
 5. Fabryka poświęconych michałków
  Autorzy:
  Anna Krawczak
  Książka:
  In vitro. Bez strachu, bez tajemnic (rok: 2016, tom: -, strony: 55-115), Wydawca: Wydawnictwo Muza
  Status:
  Opublikowana
 6. Czego nie widać: obszary przemilczeń w polskiej debacie o in vitro na podstawie zagadnienia dawstwa heterologicznego
  Autorzy:
  Anna Krawczak
  Książka:
  Etnografie biomedycyny (rok: 2014, tom: -, strony: 91-123), Wydawca: WUW
  Status:
  Opublikowana
 7. IVF in Poland. Between political debates and biomedical practices
  Autorzy:
  Anna Krawczak, Magdalena Radkowska-Walkowicz
  Książka:
  Regulating Assisted Reproductive Technologies in European Countries (rok: 2019, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona