Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza bio-mechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką

2012/07/B/ST8/03396

Słowa kluczowe:

nano- kompozyt powłoki wielowarstwowe PLD mikrostruktura TEM zużycie wytrzymałość bio- zgodność bio- korozja modelowanie numeryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Major 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 950 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-17

Zakończenie projektu: 2016-06-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Precyzyjna maszyna wytrzymałościowa z bio-komorą fizjologiczną.. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Contribution of titanium, chromium and carbon buffer interlayers to bio- tribological properties of multilayer composites IF: 1,09
  Autorzy:
  Ł. Major, M. Janusz, J.M. Lackner, B. Major
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61, strony: 1045-1052), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0228 - link do publikacji
 2. Development and Characterization of Bio- Tribological, Nano- Multilayer Coatings for Medical Tools Application IF: 1,18
  Autorzy:
  L. Major, J.M. Lackner, M. Dyner, B. Major
  Czasopismo:
  International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering (rok: 2015, tom: 9, strony: 556- 561), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  waset.org/Publication/10001661 - link do publikacji
 3. Development and complex characterization of biotribological Cr/CrN + a-C:H (doped Cr) nanomultilayer protective coatings for carbon–fiber composite IF: 3,708
  Autorzy:
  L. Major, M. Janusz, M. Kot, J. M. Lackner and B. Major
  Czasopismo:
  Royal Society of Chemistry- Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 9405- 9415), Wydawca: Chemical Science Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, Cambridge
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra12765j - link do publikacji
 4. Mechanical and Tribological Properties of Carbon-Based Graded Coatings IF: 1,644
  Autorzy:
  M. Kot, L. Major, J. M. Lackner, K. Chronowska-Przywara, M. Janusz, and W. Rakowski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2016, tom: 2016, strony: 44576), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/8306345; - link do publikacji
 5. Novel multilayer nano-composite protective coatings for metallic medical tools IF: 0,68
  Autorzy:
  Lukasz Major , Juergen M. Lackner , Marcin Kot , Jerzy Morgiel
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2015, tom: 106, strony: 804- 809), Wydawca: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111254 - link do publikacji
 6. The Wear Mechanisms Description of Multilayer Coatings, Performed by Transmission Electron Mocroscopy- an Overview of the Own Research Work IF: 1,09
  Autorzy:
  Ł. Major
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2319- 2326), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0379 - link do publikacji
 1. Microstructure of novel multilayer nano- composite, protective coatings for medical tools application
  Autorzy:
  L. Major, R. Major, J.M. Lackner, J. Morgiel
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron Microscopy (rok: 2014, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 15- 18 September 2014 Krakow- Poland
  Status:
  Opublikowana
 2. Bio- mimetic, Smart Coatings for Medical Tools Application
  Autorzy:
  Lukasz Major, Juergen M. Lackner, Boguslaw Major
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit", Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 30.08.2015-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana