Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zwiększenie dokładności wyznaczania lokalnych odkształceń sprężystych metodami mikrodyfrakcji Kossela oraz dyfrakcji zbieżnej wiązki elektronowej

2012/06/M/ST8/00449

Słowa kluczowe:

naprężenia resztkowe dyfrakcja zbieżnej wiązki elektronów mikrodyfrakcja Kossela

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Adam Morawiec 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 234 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2015-03-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Determination of orientations from monochromatic diffraction patterns as the constellation problem
  Autorzy:
  A. Morawiec
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 82, strony: 12008), Wydawca: IOP Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/82/1/012008 - link do publikacji
 2. Local stress analysis in an SMA during stress-induced martensitic transformation by Kossel microdiffraction
  Autorzy:
  D.Bouscaud, S.Berveiller, R.Pesci, E.Patoor, A.Morawiec
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 996, strony: 45-51), Wydawca: Trans Tech Publications Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.996.45 - link do publikacji
 3. A profile-based method of determining intragranular strains using Kossel diffraction patterns
  Autorzy:
  A. Morawiec
  Czasopismo:
  Advanced Materials Research (rok: 2014, tom: 996, strony: 52-57), Wydawca: Trans Tech Publications Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMR.996.52 - link do publikacji
 4. Strain resolution of SEM-based Kossel microdiffraction IF: 3,343
  Autorzy:
  D.Bouscaud, A.Morawiec, R.Pesci, S.Berveiller, E.Patoor
  Czasopismo:
  Journal of Applied Crystallography (rok: 2014, tom: 47, strony: 1699-1707), Wydawca: IUCR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1107/S1600576714019402 - link do publikacji