Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obrazowanie lokalnej kinetyki reakcji katalitycznych dla układów modelowych w skali mezo- i nanoskopowej.

2012/06/M/ST4/00032

Słowa kluczowe:

modelowe katalizatory kinetyka reakcji powierzchniowych PEEM LEEM promieniowanie synchrotronowe

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Korecki 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 585 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-15

Zakończenie projektu: 2016-03-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The nucleation, growth and thermal stability of iron clusters on a TiO2(110) surface IF: 3,184
  Autorzy:
  Ewa Madej, Nika Spiridis, Robert Piotr Socha, Barbara Wolanin, Józef Korecki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 416, strony: 144-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.04.114 - link do publikacji
 2. Epitaxial α-Mn(001) films on MgO(001) IF: 2,038
  Autorzy:
  R.P. Socha, M. Szczepanik-Ciba, W. Powroźnik, N. Spiridis, J. Korecki
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2014, tom: 556, strony: 137-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2014.01.050 - link do publikacji
 3. LEEM study of high-temperature oxygen structures on W(110) and their transformations IF: 3,184
  Autorzy:
  Tomasz Giela, Dorota Wilgocka-Ślęzak, Michał Ślęzak, Nika Spiridis, Józef Korecki
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 425, strony: 314-320), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.07.020 - link do publikacji
 4. Oxygen Adsorption on the Fe(110) Surface: The Old System − New Structures IF: 5,295
  Autorzy:
  Kinga Freindl, Tomasz Ossowski, Marcin Zając, Nika Spiridis, Dorota Wilgocka-Ślęzak, Ewa Madej, Tomasz Giela, Adam Kiejna and Józef Korecki
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 3807-3813), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b11177 - link do publikacji
 5. Prospects of X-ray photoemission electron microscopy at the first beamline of the Polish synchrotron facility 'Solaris' IF: 1,348
  Autorzy:
  M. Ślęzak, T. Giela, D.Wilgocka-Ślęzak, N. Spiridis, T. Ślęzak, M. Zając, A. Kozioł-Rachwał, R. P. Socha, M. Stankiewicz, P. Warnicke, N. Pilet, J. Raabe, C. Quitmann and J. Korecki
  Czasopismo:
  X-Ray Spectrometry (rok: 2015, tom: 44, strony: 317-322), Wydawca: WILEY-BLACKWELL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/xrs.2634 - link do publikacji
 6. Adsorption of Gold on an Iron-Rich Fe3O4(001) Surface IF: 5,241
  Autorzy:
  Nika Spiridis, Ewa Madej and Józef Korecki
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118, strony: 2011-2017), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp4102866 - link do publikacji
 1. Magnetic properties of ultrathin iron oxide films on Pt(111)
  Autorzy:
  N. Spiridis, K. Freindl, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, P. Dróżdż, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Temperature evolution of the surface magnetic domain structure in single crystalline magnetite
  Autorzy:
  D. Wilgocka-Ślęzak, A. Kozłowski, T. Kołodziej, T. Giela, M. Ślęzak, N. Spiridis, J. Raabe, N. Pilet, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. LEEM/PEEM investigation of epitaxial metal and oxide manganese nanostructures on W(110)
  Autorzy:
  M. Szczepanik-Ciba, M. Slezak, T. Giela, D. Wilgocka-Slezak, N. Pilet, J. Raabe, N. Spiridis, J. Korecki
  Konferencja:
  LEEM/PEEM 9 workshop (rok: 2014, ), Wydawca: Forschungszentrum Jülich GmbH
  Data:
  konferencja 14-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Phase composition and transformations in ultrathin iron oxide films on Pt(111)
  Autorzy:
  N. Spiridis, K. Freindl, E. Madej, D. Wilgocka-Ślęzak, J. Korecki
  Konferencja:
  European Conference on Surface Science ECOSS (rok: 2014, ), Wydawca: Department of Chemistry, Bilkent University
  Data:
  konferencja 31.08.-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Spektro-mikroskopia z użyciem miękkiego promieniowania X w "Solaris"
  Autorzy:
  J. Korecki
  Konferencja:
  XLIII Zjazd Fizyków Polskich (rok: 2015, ), Wydawca: Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Fizycznego
  Data:
  konferencja 06-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Oscillating magnetic anisotropy in epitaxial Co/Fe(110) films on W(110)
  Autorzy:
  M. Ślęzak, T. Ślęzak, A. Kozioł-Rachwał, K. Matlak, B. Matlak, P. Dróżdź, T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, N. Pilet, J. Raabe, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. CO oxidation on MnO/Pt(111) studied by XPS, TPD, XAS and PEEM
  Autorzy:
  R. Socha, M. Slezak, M. Szczepanik-Ciba, N. Spiridis, D. Wilgocka-Slezak, T. Giela, N. Pilet, J. Raabe, J. Korecki
  Konferencja:
  European Conference on Surface Science ECOSS (rok: 2014, ), Wydawca: Department of Chemistry, Bilkent University
  Data:
  konferencja 31.08.-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Prospects of X-ray Photoemission Electron Microscopy at the first beamline of Polish synchrotron SOLARIS
  Autorzy:
  M. Slezak, T. Giela, D. Wilgocka-Slezak, N. Spiridis, T. Slezak, M. Zajac, M. Stankiewicz, N. Pilet, J. Raabe, J. Korecki
  Konferencja:
  22nd International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces (rok: 2015, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 12-17.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. brak
  Autorzy:
  Magdalena Szczepanik-Ciba
  Książka:
  Struktura i stechiometria metalicznych i tlenkowych warstw manganu na podłożach monokrystalicznych (rok: 2016, tom: 1, strony: 150), Wydawca: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  Status:
  Opublikowana