Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza odpowiedzi immunologicznej przeciw fascjolozie u owiec szczepionych multiwalentną szczepionka zawierającą rekombinowane, stadiowo specyficzne białka Fasciola hepatica

2012/06/M/NZ6/00115

Słowa kluczowe:

Fasciola,multiwalentna szcepionka lokalna odpowiedź immunologiczna

Deskryptory:

 • NZ6_6: Parazytologia
 • NZ6_3: Immunologia zwierząt

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Luke Norbury 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 306 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-29

Zakończenie projektu: 2016-07-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Intranasal delivery of a formulation containing stage - specific recombinant proteins of Fasciola hepatica cathepsin L5 and cathepsin B2 triggers an anti-fecundity effect and an adjuvant - mediated reduction in fluke burden in sheep IF: 2,356
  Autorzy:
  Luke J. Norbury, Katarzyna Basałaj, Anna Zawistowska-Deniziak, Alicja Sielicka, Przemysław Wilkowski, Agnieszka Wesołowska, Peter M. Smooker, Halina Wędrychowicz
  Czasopismo:
  Veterinary Parasitology (rok: 2018, tom: 258, strony: 14-23), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vetpar.2018.05.008ne - link do publikacji
 2. Vaccination against Fasciola hepatica using cathepsin L3 and B3 proteases delivered alone or in combination IF: 2,356
  Autorzy:
  Wesołowska A, Basałaj K, Norbury L.J, Sielicka A, Wędrychowicz H, Zawistowska-Deniziak A
  Czasopismo:
  Veterinary Parasitology (rok: 2018, tom: 250, strony: 15-21), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vetpar.2017.12.007 - link do publikacji
 3. Sex and vaccination: Insights from female rats vaccinated with juvenile specific proteases from Fasciola hepatica IF: 2,356
  Autorzy:
  Wesołowska A, Basałaj K, Norbury LJ, Sielicka A, Wędrychowicz H, Zawistowska-Deniziak A
  Czasopismo:
  Veterinary Parasitology (rok: 2018, tom: 255, strony: 91-96), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vetpar.2018.04.001 - link do publikacji