Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow funkcjonalnych

2012/06/M/ST5/00344

Słowa kluczowe:

chemia nieorganiczna wysokie cisnienia srebro wodor gazy szlachetne

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Grochala 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 846 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2017-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Structures of Late Transition Metal Monoxides from Jahn-Teller Instabilities in the Rock Salt Lattice IF: 7,512
  Autorzy:
  Derzsi M, Piekarz P, Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS REV LETT (rok: 2014, tom: 113(2), strony: 25505), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.113.025505 - link do publikacji
 2. The generalized maximum hardness principle revisited and applied to atoms and molecules IF: 4,449
  Autorzy:
  Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS CHEM CHEM PHYS (rok: 2017, tom: 19, strony: 30964-30983), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP03101G - link do publikacji
 3. Comment on Pressure-induced structural and valence transition in AgO" by C. Hou, J. Botana, X. Zhang, X. Wang and M. Miao, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 15322 IF: 4,449
  Autorzy:
  Derzsi M, Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS CHEM CHEM PHYS (rok: 2016, tom: 18, strony: 31973-31974), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CP04144B - link do publikacji
 4. Local and Cooperative Jahn-Teller Effect and Resultant Magnetic Properties of M2AgF4 (M = Na–Cs) Phases IF: 4,82
  Autorzy:
  Kurzydłowski D, Jaroń T, Ozarowski A, Hill S, Jagličić Z, Filinchuk Y, Mazej Z, Grochala W
  Czasopismo:
  INORG CHEM (rok: 2016, tom: 55, strony: 11479-11489), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.6b02037 - link do publikacji
 5. Persistence of mixed valence in the high-pressure structure of silver (I,III) oxide AgO: a combined Raman, XRD and DFT study IF: 4,82
  Autorzy:
  Grzelak A, Gawraczyński J, Jaroń T, Sommayazulu M, Derzsi M, Struzhkin VV, Grochala W
  Czasopismo:
  INORG CHEM (rok: 2017, tom: 56, strony: 5804-5812), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b00405 - link do publikacji
 6. Prediction of extremely strong antiferromagnetic superexchange in silver(II) fluorides: challenging the oxocuprates(II) IF: 11,709
  Autorzy:
  Kurzydłowski D, Grochala W
  Czasopismo:
  ANGEW CHEM INT ED ENGL (rok: 2017, tom: 56, strony: 10114-10117), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201700932 - link do publikacji
 7. Large exchange anisotropy in quasi one-dimensional spin-½ fluoride antiferromagnets with a d(z2)1 ground state IF: 3,718
  Autorzy:
  Kurzydłowski D, Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS REV B (rok: 2017, tom: 96, strony: 155140), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.155140 - link do publikacji
 8. Silverland: the realm of compounds of divalent silver – and why they are interesting IF: 1,18
  Autorzy:
  Grochala W
  Czasopismo:
  J SUPERCOND NOVEL MAGNET (rok: 2018, tom: 31, strony: 737-752), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10948-017-4326-8 - link do publikacji
 9. AuO: evolving from dis- to comproportionation, and back again IF: 4,82
  Autorzy:
  Hermann A, Derzsi M, Grochala W, Hoffmann R
  Czasopismo:
  INORG CHEM (rok: 2016, tom: 55, strony: 1278-1286), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.5b02528 - link do publikacji
 10. Diamond: the electronic ground state of carbon at temperatures approaching 0 K IF: 13,734
  Autorzy:
  Grochala W
  Czasopismo:
  ANGEW CHEM INT ED ENGL (rok: 2014, tom: 53(14), strony: 3680-3683), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201400131 - link do publikacji
 11. High pressure behavior of silver fluorides up to 40 GPa IF: 4,857
  Autorzy:
  Grzelak A, Gawraczyński J, Jaroń T, Kurzydłowski D, Budzianowski A, Mazej Z, Leszczyński PJ, Prakapenka VB, Derzsi M, Struzhkin VV, Grochala W
  Czasopismo:
  INORG CHEM (rok: 2017, tom: 56, strony: 14651-14661), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b02528 - link do publikacji
 12. Metal fluoride nanowires featuring square-planar building blocks in a high-pressure polymorph of AgF2 IF: 4,029
  Autorzy:
  Grzelak A, Gawraczyński J, Jaroń T, Kurzydłowski D, Mazej Z, Leszczyński PJ, Prakapenka VB, Derzsi M, Struzhkin VV, Grochala W
  Czasopismo:
  DALTON TRANS (rok: 2017, tom: 46, strony: 14742-14745), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7DT03178E - link do publikacji
 13. Predicting Crystal Structures and Properties of Matter at Extreme Conditions via Quantum Mechanics: The Pressure is On IF: 4,449
  Autorzy:
  Zurek E, Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS CHEM CHEM PHYS (rok: 2015, tom: 17, strony: 2917-2934), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4CP04445B - link do publikacji
 14. The generalized maximum hardness principle revisited and applied to solids (Part 2) IF: 4,449
  Autorzy:
  Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS CHEM CHEM PHYS (rok: 2017, tom: 19, strony: 30984-31006), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP05027E - link do publikacji
 15. Towards a metallic quasi-d9 system without copper: AgO at high pressure IF: 2,142
  Autorzy:
  Włodarska I, Derzsi M, Grochala W
  Czasopismo:
  PHYS STAT SOL RRL (rok: 2015, tom: 9, strony: 401-404), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssr.201510200 - link do publikacji