Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokrystaliczne hybrydy magnetyczno-luminescencyjne zawierające jony lantanowców. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe.

2012/06/M/ST5/00325

Słowa kluczowe:

nanomateriały hybrydy magnetyzm luminescencja jony lantanowców

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stefan Lis 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 479 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-11

Zakończenie projektu: 2016-04-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. REVO4-based nanomaterials (RE = Y, La, Gd and Lu) as hosts for Yb3+/Ho3+, Yb3+/Er3+ and Yb3+/Tm3+ ions: structural and up-conversion luminescence studies IF: 2,61
  Autorzy:
  Artur Tymiński, Tomasz Grzyb, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of American Ceramic Society (rok: 2016, tom: 99, strony: 3300-3308), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jace.14344 - link do publikacji
 2. Spectroscopic, structural and in vitro cytotoxicity evaluation of luminescent, lanthanide doped core@shell nanomaterials GdVO4:Eu3+5%@SiO2@NH2 IF: 3,368
  Autorzy:
  Agata Szczeszak, Anna Ekner-Grzyb, Marcin Runowski, Kosma Szutkowski, Lucyna Mrówczyńska, Zuzanna Kaźmierczak, Tomasz Grzyb, Krystyna Dąbrowska, Michael Giersig, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2016, tom: 481, strony: 245-255), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2016.07.025 - link do publikacji
 3. Effects of Dopant Addition on Lattice and Luminescence Intensity Parameters of Eu(III)-Doped Lanthanum Orthovanadate IF: 4,509
  Autorzy:
  Andrii Shyichuk, Renaldo T. Moura, Jr. Albano N. Carneiro Neto, Marcin Runowski, Mohammad S. Zarad, Agata Szczeszak, Stefan Lis, Oscar L. Malta
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 28497-28508), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b10778 - link do publikacji
 4. Structural, spectroscopic and magnetic properties of the Eu3+-doped GdVO4 nanocrystals synthesized by hydrothermal method IF: 4,593
  Autorzy:
  Agata Szczeszak, Tomasz Grzyb, Zbigniew Śniadecki, Nina Andrzejewska, Stefan Lis, Michał Matczak, Grzegorz Nowaczyk, Stefan Jurga, Bogdan Idzikowski
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2014, tom: 53, strony: 12243-12252), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic500354t - link do publikacji
 5. Synthesis, characterization, and cytotoxicity in human erythrocytes of multifunctional, magnetic, and luminescent nanocrystalline rare earth fluorides IF: 2,184
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb, Lucyna Mrówczyńska, Agata Szczeszak, Zbigniew Śniadecki . Marcin Runowski . Bogdan Idzikowski . Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2015, tom: 17, strony: 399), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-015-3191-2 - link do publikacji
 6. Eu3+ and Tb3+ doped LaPO4 nanorods, modified with a luminescent organic compound, exhibiting tunable multicolour emission IF: 3,84
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Tomasz Grzyb, Anna Zep, Paulina Krzyczkowska, Ewa Gorecka, Michael Giersiga, Stefan Lis
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2014, tom: 4, strony: 46305-46312), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra06168c - link do publikacji
 7. Preparation of biocompatible, luminescent-plasmonic core/shell nanomaterials based on lanthanide and gold nanoparticles exhibiting SERS effects IF: 4,509
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Szymon Goderski, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Anna Ekner-Grzyb, Tomasz Grzyb, Jakub D. Rybka, Michael Giersig, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 23788-23798), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b06644 - link do publikacji
 8. Up-conversion green emission of Yb3þ/Er3þ ions doped YVO4 nanocrystals obtained via modified Pechini's method IF: 2,183
  Autorzy:
  Agata Szczeszak, Marcin Runowski, Rafal J. Wiglusz, Tomasz Grzyb, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: -, strony: 44568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.03.032 - link do publikacji
 9. Structural, spectroscopic and cytotoxicity studies of TbF3@CeF3 and TbF3@CeF3@SiO2 nanocrystals IF: 2,175
  Autorzy:
  Tomasz Grzyb • Marcin Runowski • Krystyna Da˛browska • Michael Giersig • Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2013, tom: 15, strony: 1958), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-013-1958-x - link do publikacji
 10. Synthesis and organic surface modification of luminescent, lanthanide doped core/shell nanomaterials (LnF3@SiO2@NH2@organic acid) – spectroscopic, structural and in vitro cytotoxicity evaluation IF: 4,187
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Anna Ekner-Grzyb, Lucyna Mrówczyńska, Sangeetha Balabhadra, Tomasz Grzyb, Jan Paczesny, Anna Zep, and Stefan Lis
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 9533−9543), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la501107a - link do publikacji
 11. Synthesis, photophysical analysis, and in vitro cytotoxicity assessment of the multifunctional (magnetic and luminescent) core@shell nanomaterial based on lanthanide-doped orthovanadates IF: 2,184
  Autorzy:
  Agata Szczeszak, Anna Ekner-Grzyb, Marcin Runowski, Lucyna Mrówczyńska, Tomasz Grzyb, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2015, tom: 17, strony: 143), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11051-015-2950-4 - link do publikacji