Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacja zmian entropii i stężenia elktronów walencyjnych e/a w ferromagnetycznych stopach z pamięcią kształtu w celu optymalizacji efektu magnetokalorycznego

2012/06/M/ST8/00451

Słowa kluczowe:

stopy Heuslera przemiana martenzytyczna entropia mikrostruktura efekt magnetokaloryczny,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Maziarz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 422 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-26

Zakończenie projektu: 2016-10-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. nie planowano zakupu aparatury.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Microstructure, magneto-structural transformations and mechanical properties of Ni50Mn37.5Sn12.5-xInx (x=0, 2, 4, 6 % at.) metamagnetic shape memory alloys sintered by vacuum hot pressing
  Autorzy:
  W. Maziarz, A. Wójcik, J. Grzegorek, A. Żywczak, P. Czaja, M.J. Szczerba, J. Dutkiewicz, E. Cesari
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 715, strony: 445-453), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.04.280 - link do publikacji
 2. Magneto-structural transformations in Ni50Mn37.5Sn12.5-xInx (x=0, 2, 4, 6) Heusler powders
  Autorzy:
  Wojciech Maziarz, Anna Wójcik, Paweł Czaja, Antoni Żywczak, Jan Dutkiewicz, Łukasz Hawełek, Eduard Cesari
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2016, tom: 412, strony: 123-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2016.03.089 - link do publikacji
 3. Microstructure and martensitic transformation of Ni50Mn37.5Sn12.5-xGex (X=0, 1, 2, 3) Heusler alloys produced by various technologies
  Autorzy:
  W. Maziarz, P. Czaja, W. Wójcik, J. Dutkiewicz, J. Przewoźnik, E. Cesari
  Czasopismo:
  Materials Today: Proceedings (rok: 2015, tom: 2S, strony: S523-S528), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matpr.2015.07.339 - link do publikacji
 4. Microstructure and martensitic transformation in Ni48Mn39.5Sn12.5-xSix metamagnetic Heusler alloy ribbons
  Autorzy:
  W. Maziarz, P. Czaja, A. Wójcik, K. Wańkowicz, E. Cesari, J. Dutkiewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2015, tom: 106, strony: 711-718), Wydawca: Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. (DGM)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111256 - link do publikacji
 1. TEM studies of Ni-Mn-Sn based Heusler melt spun ribbons
  Autorzy:
  W. Maziarz, P. CZaja, A. Wójcik, J. Dutkiewicz
  Konferencja:
  10th Japanese-Polish Joint Seminar on Micro and Nano Anaysis (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Engineering, Hokkaido University, Sappora, Japan
  Data:
  konferencja 24-26 October
  Status:
  Opublikowana