Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad właściwościami katalitycznymi kwaśnych cieczy jonowych typu Lewisa i Bronsteda w modelowych procesach chemicznych

2012/06/M/ST8/00030

Słowa kluczowe:

ionic liquids Lewis and Bronsted acids immobilization process acidic scale (Acceptor Numbers) heterogenous and homogenous catalysis in bath and continous process

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Chrobok 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 500 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-09

Zakończenie projektu: 2016-04-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. A versatile method of epoxide formation with the support of peroxy ionic liquids IF: 3,086
  Autorzy:
  Przemysław Zawadzki, Karolina Matuszek, Wojciech Czardybona, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  New Journal of Chemisytry (rok: 2015, tom: 39, strony: 5282--5286), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5nj00644a - link do publikacji
 2. Friedel–Crafts alkylation catalysed by GaCl3-based liquid coordination complexes IF: 8,02
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, James M. Hogg, Fergal Coleman, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2015, tom: 17, strony: 4255-4262), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5gc00749f - link do publikacji
 3. Kataliza heterogeniczna w procesach utleniania cyklicznych ketonów do laktonów IF: 0,367
  Autorzy:
  Magdalena Sitko, Witold Oleksy, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2014, tom: 93/5, strony: 722-727), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12916/przemchem.2014.722 - link do publikacji
 4. Borenium ionic liquids as catalysts for Diels–Alder reaction: tuneable Lewis superacids for catalytic applications IF: 5,773
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Sesime Coffie, Anna Chrobok, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2017, tom: 7, strony: 1045-1049), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CY00106A - link do publikacji
 5. Exceptional activity of gallium(III) chloride and chlorogallate(III) ionic liquids for Baeyer–Villiger oxidation† IF: 3,84
  Autorzy:
  Magdalena Markiton,a Anna Chrobok, Karolina Matuszek, Kenneth R. Seddon, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 30460–30467), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra03435g - link do publikacji
 6. Tailoring ionic liquid catalysts: structure, acidity and catalytic activity of protonic ionic liquids based on anionic clusters, [(HSO4)(H2SO4)x]− (x = 0, 1, or 2) IF: 6,852
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, Fergal Coleman, Kenneth R. Seddon, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2014, tom: 16, strony: 3463-3471), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4GC00415A - link do publikacji
 7. Hydrogen-bond-rich ionic liquids as effective organocatalysts for Diels–Alder reactions IF: 6,852
  Autorzy:
  Karol Erfurt, Ilona Wandzik, Krzysztof Walczak, Karolina Matuszek, Anna Chrobok
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2014, tom: 16, strony: 3508-3514), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4GC00380B - link do publikacji
 8. Silica-supported chlorometallate (III) ionic liquids as recyclable catalysts for Diels-Alder reaction under solventless conditions IF: 5,426
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, Piotr Latos, Magdalena Markiton, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzębski, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Czasopismo:
  Catalysis Science and Technology (rok: 2016, tom: 622, strony: 8129-8137), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CY01771A - link do publikacji
 1. Hydrogen-Bond-Rich Ionic Liquids as Effective Organocatalysts for Diels–Alder Reaction
  Autorzy:
  Karol Erfurt, Karolina Matuszek, Anna Chrobok
  Konferencja:
  7th Green Solvents Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Dechema
  Data:
  konferencja 19–22 październik
  Status:
  Opublikowana
 2. BADANIA NAD UTLENIANIEM BAEYERA-VILLIGERA CYKLICZNYCH KETONÓW DO LAKTONÓW Z ZASTOSOWANIEM KATALIZATORÓW KWAŚNYCH
  Autorzy:
  Magdalena Sitko, Anna Chrobok
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPchem (rok: 2014, ), Wydawca: PTChem i SITPchem
  Data:
  konferencja 14-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Kwasowe katalizatory heterogeniczne w reakcji Dielsa-Aldera
  Autorzy:
  A. Chrobok, K. Matuszek, M. Markiton, P. Latos, K. Szymańska, A. Jarzębski
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 4. Recyclable ionic liquids as catalysts for fine chemical production
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Karol Erfurt, Anna Chrobok
  Konferencja:
  World Congress and Expo on Recycling (rok: 2015, ), Wydawca: OMICS International Conferences
  Data:
  konferencja 20-22 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. CIECZE JONOWE NA BAZIE D-GLUKOZY JAKO KATALIZATORY REAKCJI DIELSAALDERA
  Autorzy:
  Karol Erfurt, Anna Chrobok
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPchem (rok: 2014, ), Wydawca: PTChem i SITPchem
  Data:
  konferencja 14-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania nad utlenianiem Baeyera-Villigera cyklicznych ketonów do laktonów z zastosowaniem nadtlenku wodoru i chlorogalowych cieczy jonowych
  Autorzy:
  Magdalena Markiton, Anna Chrobok
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 7. Badania nad zastosowaniem kwaśnych cieczy jonowych w reakcji estryfikacji
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok
  Konferencja:
  56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 8. Friedel-Crafts Alkylation Catalysed by GaCl3-based Liquid Coordination Complexes
  Autorzy:
  Anna Chrobok, Karolina Matuszek, James Hogg, Fergal Coleman, Małgorzata Swadźba- Kwaśny,
  Konferencja:
  COIL-6, 6th International Congress on Ionic Liquids (rok: 2015, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 16 - 20 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Kwaśne ciecze jonowe jako katalizatory w syntezie organicznej
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, Małgorzata Swadźba-Kwaśny, Fergal Coleman, Kenneth Seddon
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 10. Liquid Coordination Complexes, A New Class of Strong Lewis Acidic Liquids, as Catalysts For Friedel-Crafts Alkylation
  Autorzy:
  Karolina Matuszek, Anna Chrobok, Małgorzata Swadźba-Kwaśny, Fergal Coleman, Kenneth R. Seddon
  Konferencja:
  5th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 6-11 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 11. CIECZE JONOWE JAKO INNOWACYJNE KATALIZATORY DLA PRZEMYSŁOWEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ
  Autorzy:
  Anna Chrobok
  Konferencja:
  57 Zjazd PTChem i SITPchem (rok: 2014, ), Wydawca: PTChem i SITPchem
  Data:
  konferencja 14-18 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 12. Chlorometaliczne immobilizowane ciecze jonowe jako katalizatory reakcji Dielsa-Aldera
  Autorzy:
  Magdalena Markiton, Karolina Matuszek, Anna Chrobok, Piotr latos, Katarzyna Szymańska, Andrzej Jarzębski
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesiań
  Status:
  Opublikowana
 13. Recoverable and recyclable catalysts for sustainable chemical processes
  Autorzy:
  Anna Chrobok
  Konferencja:
  World Congress and Expo on Recycling (rok: 2015, ), Wydawca: OMICS International Conferences
  Data:
  konferencja 20-22 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 14. Tailoring ionic liquid catalysts: structure, acidity and catalytic activity of protonic ionic liquids based on anionic clusters, [(HSO4)(H2SO4)x]- (x = 0, 1, or 2)
  Autorzy:
  Anna Chrobok, Fergal Coleman, Karolina Matuszek, Kenneth R. Seddon, Małgorzata Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  5th Conference on Molten Salts and Ionic Liquids (rok: 2014, ), Wydawca: EUCHEM
  Data:
  konferencja 6-11 lipiec
  Status:
  Opublikowana