Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie anty- zużyciowych, samo- uszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo- węglowe

2012/06/M/ST8/00408

Słowa kluczowe:

kompozyty węglowo- węglowe powłoki wielowarstwowe zużycie mikrostruktura TEM

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Major 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 425 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-25

Zakończenie projektu: 2016-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Development and complex characterization of biotribological Cr/CrN + a-C:H (doped Cr) nanomultilayer protective coatings for carbon–fiber composite IF: 3,708
  Autorzy:
  L. Major, M. Janusz, M. Kot, J. M. Lackner and B. Major
  Czasopismo:
  Royal Society of Chemistry- Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 9405- 9415), Wydawca: Chemical Science Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, Cambridge
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra12765j - link do publikacji
 2. Development and Characterization of Bio- Tribological, Nano- Multilayer Coatings for Medical Tools Application IF: 1,18
  Autorzy:
  L. Major, J.M. Lackner, M. Dyner, B. Major
  Czasopismo:
  International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering (rok: 2015, tom: 9, strony: 556- 561), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  waset.org/Publication/10001661 - link do publikacji
 3. Mechanical and Tribological Properties of Carbon-Based Graded Coatings IF: 1,644
  Autorzy:
  M. Kot, Ł. Major, J. M. Lackner, K. Chronowska-Przywara, M. Janusz, W. Rakowski
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2016, tom: Volume 2016, strony: 44575), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/8306345; - link do publikacji
 4. Microstructure characterization of localized corrosion wear of Cr/Cr2N+ a-C:H/a-C:H:Cr multilayer coatings on carbon fiber composites IF: 1,156
  Autorzy:
  M. Janusz, L. Major, J.M. Lackner, B. Grysakowski, H. Krawiec
  Czasopismo:
  BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES (rok: 2017, tom: 65, strony: 171-177), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bpasts-2017-0021 - link do publikacji
 5. The wear mechanisms description of multilayer coatings, performed by transmission electron microscopy- an overview of the own research work IF: 1,09
  Autorzy:
  Ł. Major
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2319- 2326), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0379 - link do publikacji
 6. The advantages of incorporating CrxC nanograins into an a-C:H matrix in tribological coatings IF: 3,171
  Autorzy:
  M. Kot, L. Major, K. Chronowska-Przywara, J.M. Lackner, W. Waldhauser, W. Rakowski
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2014, tom: 56, strony: 981- 989), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1016/j.matdes.2013.12.023 - link do publikacji
 7. Microstructure characterization of advanced protective Cr/CrN+a-C:H/a-C:H:Cr multilayer coatings on carbon fibre composite (CFC) IF: 2,331
  Autorzy:
  L. Major, M. Janusz, J.M. Lackner, M. Kot, B. Major
  Czasopismo:
  Journal of Microscopy (rok: 2016, tom: 262, strony: 191-202), Wydawca: Royal Microscopical Society (Wiley)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/jmi.12364 - link do publikacji
 1. Microstructure characterization of Cr/CrN+ a-C:H:Cr multilayer coatings on Carbon Fiber Composites (CFC)
  Autorzy:
  M. Janusz, L. Major, J.M. Lackner, J. Morgiel
  Konferencja:
  XV International Conference on Electron Microscopy; Kraków; Poland (rok: 2014, ), Wydawca: Akapit
  Data:
  konferencja 15- 18 September 2014
  Status:
  Opublikowana