Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularne mechanizmy funkcjonowania połączeń międzykomórkowych podczas spermatogenezy szczura w warunkach ograniczonego dostępu androgenów: badania in vivo i in vitro.

2012/06/M/NZ4/00146

Słowa kluczowe:

jądro połączenia międzykomórkowe spematogeneza komórki Sertoliego nieklasyczne działanie androgenów flutamid szczur

Deskryptory:

 • NZ4_6: Endokrynologia
 • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Barbara Bilińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 613 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-21

Zakończenie projektu: 2016-11-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. A role of junction-mediated interactions in cells of the male reproductive tract: Impact of prenatal, neonatal, and prepubertal exposure to anti-androgens on adult reproduction. IF: 2,236
  Autorzy:
  Hejmej A, Bilinska B.
  Czasopismo:
  Histology and Histopathology (rok: 2014, tom: 29, strony: 815-830), Wydawca: Jiménez-Godoy, S.A. Murcia. Spain
  Status:
  Opublikowana
 2. Flutamide induces alterations in the cell-cell junction ultrastructure and reduces the expression of Cx43 at the blood-testis barrier with no disturbance in the rat seminiferous tubule histology IF: 2,75
  Autorzy:
  Chojnacka K, Hejmej A, Zarzycka M, Tworzydlo W, Bilinski SM, Pardyak L, Kaminska A, Bilinska B.
  Czasopismo:
  Reproductive Biology and Endocrinology (rok: 2016, tom: 14, strony: 14), Wydawca: BioMed Central
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12958-016-0144-2 - link do publikacji
 3. The Src non-receptor tyrosine kinase paradigm: New insights into mammalian Sertoli cell biology IF: 4,405
  Autorzy:
  Chojnacka K, Mruk DD.
  Czasopismo:
  Molecular and Cellular Endocrinology (rok: 2015, tom: 415, strony: 133-142), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mce.2015.08.012 - link do publikacji
 4. Annexin A2 is critical for blood-testis barrier integrity and spermatid disengagement in the mammalian testis IF: 5,128
  Autorzy:
  Chojnacka K, Bilinska B, Mruk DD
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research (rok: 2017, tom: 1864, strony: 527-545), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamcr.2016.12.012 - link do publikacji
 5. Flutamide alters the distribution of c-Src and affects the N-cadherin-B-catenin complex in the seminiferous epithelium of adult rat IF: 2,298
  Autorzy:
  Zarzycka M, Chojnacka K, Hejmej A, Mruk D, Kotula-Balak M, Gorowska E, Pardyak L, Bilinska B
  Czasopismo:
  Andrology (rok: 2015, tom: 3, strony: 569-581), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/andr.12028 - link do publikacji
 6. Interleukin 1α-induced disruption of the Sertoli cell cytoskeleton affects gap junctional communication. IF: 4,315
  Autorzy:
  Chojnacka K, Bilinska B, Mruk DD
  Czasopismo:
  Cellular Signalling (rok: 2016, tom: 28, strony: 469-480), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cellsig.2016.02.003 - link do publikacji
 7. Hydroxyflutamide affects connexin 43 via the activation of PI3K/Akt-dependent pathway but has no effect on the crosstalk between PI3K/Akt and ERK1/2 pathways at the Raf-1 kinase level in primary rat Sertoli cells IF: 2,903
  Autorzy:
  Chojnacka K, Zarzycka M, Hejmej A, Mruk DD, Gorowska E, Kotula-Balak M, Klimek M, Bilinska B
  Czasopismo:
  Toxicology in Vitro (rok: 2016, tom: 31, strony: 146-157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tiv.2015.09.027 - link do publikacji
 1. Does 2-hydroxy flutamide act through the PI3K/Akt signaling pathway in Sertoli cells in vitro? - streszczenie
  Autorzy:
  Bilińska B, Chojnacka K, Zarzycka M, Górowska E, Klimek M.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Toruń (rok: 2014, ), Wydawca: ZG Polskiego Towarzystwa Rozrodu, Olsztyn
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Does short-term exposure to an antiandrogen flutamide affect apoptosis and proliferation in rat testes? - streszczenie
  Autorzy:
  Anna Hejmej, Katarzyna Chojnacka, Ewelina Gorowska, Barbara Bilinska
  Konferencja:
  European Workshop on the Molecular and Cellular Endocrinology of the Testis, 18th European Testis Workshop, Elsinore, Dania (rok: 2014, ), Wydawca: University Department of Growth and Reproduction, Copenhagen, Dania
  Data:
  konferencja 13-17 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Rola androgenów i połączeń międzykomórkowych w regulacji czynności komórek gonady męskiej - streszczenie
  Autorzy:
  B Bilińska
  Konferencja:
  XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (rok: 2014, ), Wydawca: PolskieTowarzystwo Histochemików i Cytochemików
  Data:
  konferencja 3-6 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Ultrastructural alterations in junctional complexes at the blood-testis barrier in the seminiferous tubule of adult rats following flutamide treatment - streszcczenie.
  Autorzy:
  Bilinska B, Chojnacka K, Hejmej A, Tworzydlo W, Zarzycka M, Kamińska A, Pardyak L.
  Konferencja:
  9th European Congress of Andrology, Rotterdam, Holandia (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley Blackwell
  Data:
  konferencja 21-23 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Znaczenie sygnalizacji androgenowej w regulacji cznności komorek męskiego układu rozrodczego - streszczenie
  Autorzy:
  Bilińska B, Kotula-Balak M, Hejmej A, Zarzycka M, Górowska E, Pardyak L
  Konferencja:
  Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe – 17 Dzień Andrologiczny (rok: 2015, ), Wydawca: PTA
  Data:
  konferencja 16-17 października
  Status:
  Opublikowana
 6. Administration of flutamide alters adherens junction dynamics mediated by c-Src in the adult rat testis - streszczenie.
  Autorzy:
  Zarzycka M, Chojnacka K, Górowska E, Kotula-Balak M, Hejmej A, Bilińska B.
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Toruń (rok: 2014, ), Wydawca: ZG Polskiego Towarzystwa Rozrodu, Olsztyn
  Data:
  konferencja 11-13 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Does 2-hydroxyflutamide affects Sertoli cell function action via the activation of PI3K/Akt-dependent pathway?
  Autorzy:
  Kaminska A, Chojnacka K, Zarzycka M, Gorowska-Wójtowicz E, Pardyak L, Hejmej A, Kotula-Balak M, Bilinska B
  Konferencja:
  The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes" - streszczenie (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3-5 lutego
  Status:
  Opublikowana
 8. Flutamid jako model badawczy w andrologii doświadczalnej - streszczenie
  Autorzy:
  B Bilińska
  Konferencja:
  Sympozjum naukowo-szkoleniowe, 16 Dzień Andrologiczny w Bydgoszczy (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Andrologiczne
  Data:
  konferencja 19-20 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Zastosowanie technik mikroskopowych i molekularnych w ocenie czynności komórek somatycznych gonady męskiej - streszczenie
  Autorzy:
  Bilinska B, Kotula-Balak M, Hejmej A, Zarzycka M, Chojnacka K, Górowska E, Pardyak L, Klimek M
  Konferencja:
  XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (rok: 2015, ), Wydawca: PTHC, oddział Szczecin
  Data:
  konferencja 9-12 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Anti-androgen, flutamide, induces changes in expression of connexin 43 and adherens junction proteins in rat testis - streszczenie
  Autorzy:
  Małgorzata Kotula-Balak, Katarzyna Chojnacka, Marta Zarzycka, Barbara Bilinska
  Konferencja:
  European Workshop on the Molecular and Cellular Endocrinology of the Testis, 18th European Testis Workshop, Elsinore, Denmark (rok: 2014, ), Wydawca: University Department of Growth and Reproduction
  Data:
  konferencja 13-17 maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Exposure to flutamide alters adherens junctions dynamics mediated by c-Src in testis of adult rat (Dynamika połączeń przylegania i ich regulacja porzez kinazę c-Src w jądrach szczurów eksponowanych na flutamid) - streszczenie.
  Autorzy:
  Chojnacka K, Zarzycka M, Górowska E, Klimek M, Pardyak L, Bilińska B
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania molekularne w naukach o zwierzętach, Kraków, International Scientific Conference: Molecular Research in Animal Science, Cracow - (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Data:
  konferencja 9-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 12. Gap and tight junctions present within the basal ectoplasmic specialization are primary targets for flutamide action in adult rat testis. - streszczenie
  Autorzy:
  Bilinska B, Chojnacka K, Hejmej A, Zarzycka M, Tworzydlo W, Kaminska A, Pardyak L.
  Konferencja:
  2nd Congress "Expanding the limits" BIO2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Data:
  konferencja 13-16 września
  Status:
  Opublikowana
 13. Involvement of c-src kinase in protein junctions dynamics in rat testis: an in vitro and in vivo studies using androgen withdrawal model - streszczenie.
  Autorzy:
  Zarzycka M, Chojnacka K, Hejmej A, Pardyak L, Kaminska A, Bilinska B.
  Konferencja:
  European Workshop on the Molecular and Cellular Endocrinology of the Testis, 19th European Testis Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: University of Rennes
  Data:
  konferencja 11-15 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 14. Connexin 43 and zonula occludens-1 as primary targets for anti-androgen action in rat testis - streszczenie.
  Autorzy:
  Kotula-Balak M, Hejmej A, Chojnacka K, Zarzycka M, Pardyak L, Kaminska A, Bilinska
  Konferencja:
  9th European Congress of Andrology, Rotterdam, Holandia (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley Blackwell
  Data:
  konferencja 21-23 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Expression of connexin 43 and N-cadherin in rat testis after flutamide exposurekinase
  Autorzy:
  Pardyak L, Zarzycka M, Górowska-Wojtowicz E, Kamińska A, Chojnacka K, Hejmej A, Bilińska B
  Konferencja:
  The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes" - streszczenie (rok: 2016, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 3-5 lutego
  Status:
  Opublikowana
 16. Regulation of adherens junction dynamics in the rat testis: An in vivo study using an androgen withdrawal model - streszczenie.
  Autorzy:
  Chojnacka K, Zarzycka M, Górowska E, Hejmej A, Kotula-Balak M, Bilinska B
  Konferencja:
  8th Congress of the European Academy of Andrology, Barcelona, Hiszpania (rok: 2014, ), Wydawca: Wiley Blackwell
  Data:
  konferencja 17-20 października
  Status:
  Opublikowana
 1. Preparation of Testicular Samples for Histology
  Autorzy:
  Barbara Bilinska, Anna Hejmej, Malgorzata Kotula-Balak
  Książka:
  Sertoli Cells: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology (rok: 2018, tom: 1748, strony: 17-36), Wydawca: Humana Press, Springer Nature, Springer Science+Business Media, LLC
  Status:
  Opublikowana
 2. Regulacja spermatogenezy
  Autorzy:
  Bilińska B, Hejmej A, Kopera-Sobota I, Hejmej A, Kotula-Balak M, Lydka-Zarzycka M, Chojnacka K.
  Książka:
  Układ płciowy męski - Badania kliniczne i doswiadczalne. (rok: 2013, tom: 1, strony: 247-264), Wydawca: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; ISBN 978-83-61517-88-7
  Status:
  Opublikowana
 3. Bariera krew-jądro
  Autorzy:
  Łydka-Zarzycka M, Kopera-Sobota I, Chojnacka K, Sadowska MJ, Bilińska B.
  Książka:
  Układ płciowy męski - Badania kliniczne i doświadczalne. M.Piasecka (red). (rok: 2013, tom: 1, strony: 208-213), Wydawca: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; ISBN 978-83-61517-88-7
  Status:
  Opublikowana
 4. Połączenia między komórkami nabłonka plemnikotwórczego.
  Autorzy:
  Kopera-Sobota I, Łydka-Zarzycka M, Chojnacka K, Sadowska MJ, Bilińska B.
  Książka:
  Układ płciowy męski - Badania kliniczne i doświadczalne. M. Piasecka (red.) (rok: 2013, tom: 1, strony: 214-222), Wydawca: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; ISBN 978-83-61517-88-7
  Status:
  Opublikowana