Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoria grafów w analizie struktury przestrzennej krajobrazu: opracowanie nowego narzędzia analitycznego GraphScape, zdefiniowanie nowej rodziny grafowych metryk konfiguracji oraz modele przemieszczania się substancji i organizmów w krajobrazie

2012/05/B/ST10/02173

Słowa kluczowe:

Struktura krajobrazu metryki krajobrazowe konfiguracja krajobrazu spójność krajobrazu łączność w krajobrazie

Deskryptory:

 • ST10_4: Geoekologia
 • ST10_15: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_18: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Solon 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 252 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-08

Zakończenie projektu: 2016-02-07

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. SpatialAnalyst, 3DAnalyst, Geostatistics for ArcGis 9.3 (3 szt.). Za kwotę 54 000 PLN
 2. Statistica 10 Data mining. Za kwotę 31 000 PLN
 3. Tablet. Za kwotę 4 183 PLN
 4. kompilator środowisko programistyczne Embarcadero Delphi Professional (upgrade). Za kwotę 3 000 PLN
 5. Monitor. Za kwotę 3 093 PLN
 6. 2 komputery o minimalnych parametrach: 2 procesory Intel Xeon E5, chipset Intel C600, 16GB RAM, HDD SAS 15k 300GB, Windows 7 Professional 64-bit, monitor 24 cale 1920 x 1200 (2 szt.). Za kwotę 22 000 PLN
 7. RAD Studio 10 Seatle Prefessional Upgrade ESD Licence. Za kwotę 6 548 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Modelling patch mosaic connectivity and ecological corridors with GraphScape IF: 4,552
  Autorzy:
  Wojciech Pomianowski, Jerzy Solon
  Czasopismo:
  Environmental Modelling and Software , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.envsoft.2020.104757 - link do publikacji
 2. Program GraphScape - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu (GraphScape software - a new tool for analysing landscape spatial structure and connectivity). IF: 5
  Autorzy:
  Solon J., Pomianowski W.
  Czasopismo:
  Problemy Ekologii Krajobrazu (rok: 2014, tom: 38, strony: 15-32), Wydawca: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
  Status:
  Opublikowana