Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Indukowane ciśnieniem kwantowe przejścia fazowe i kwantowe zjawiska krytyczne w nadprzewodnikach żelazowych: kompleksowe badania przewodnictwa elektrycznego, struktury krystalicznej, uporządkowania magnetycznego związków macierzystych i domieszkowanych.

2012/05/E/ST3/02510

Słowa kluczowe:

pniktydki chalkogenki kwantowe przejścia fazowe kwantowe zjawiska krytyczne ciśnienie hydrostatyczne nadprzewodnictwo synchrotronowa dyfrakcja rentgenowska efekt Ramana efekt Moessbauera SQUID

Deskryptory:

  • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
  • ST3_8: Nadprzewodnictwo
  • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Taras Palasyuk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 1 451 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-03-05

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony