Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektroceramiki typu ferroelektryk - relaksor dla nowej generacji przetworników elektromechanicznych

2012/05/B/ST5/00371

Słowa kluczowe:

Elektroceramika technologia otrzymywania struktura mikrostruktura fotostymulacja ferroelektryk relaxor piezoefekt właściwości elektromechaniczne

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jan Suchanicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 225 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2017-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Dielectric, thermal and ferroelectric properties of 0.92Na0.5Bi0.5TiO3-0.08PbTiO3 and 0.4Na0.5Bi0.5TiO3- 0.6PbTiO3 ceramics IF: 0,491
  Autorzy:
  M.Karpierz, J.Suchanicz, D.Sitko
  Czasopismo:
  Ferroelectrics (rok: 2016, tom: 497, strony: 79-84), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00150193.2016.1163217 - link do publikacji
 2. Effect of PMN addition on the structural, dielectric and ferroelectric properties of BT ceramics IF: 0,491
  Autorzy:
  J.Suchanicz, M.Karpierz, K.Konieczny, K.Kluczewska
  Czasopismo:
  Ferroelectrics (rok: 2016, tom: 497, strony: 100-106), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00150193.2016.1164503 - link do publikacji
 3. Effect of uniaxial compressive stress on dielectric properties of 0.2K0.5Bi0.5TiO3-0.8PbTiO ceramics IF: 415
  Autorzy:
  M Karpierz, J.Suchanicz, R.Bujakiewicz-Korońska, T.Maslanka, N.-T.Kim-Ngan
  Czasopismo:
  Ferroelectrics (rok: 2014, tom: 464, strony: 44932), Wydawca: Taylor and Francis Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00150193.2014.893153 - link do publikacji
 4. Thermal, Raman and dielectric study of 0.5K(0.5)Bi(0.5)TiO(3)-0.5PbTiO(3) ceramics IF: 0,954
  Autorzy:
  Karpierz, M ; Suchanicz, J; Konieczny, K; Sitko, D; Marchet, P; Lewczuk, U
  Czasopismo:
  PHASE TRANSITIONS (rok: 2015, tom: 88, strony: 662-667), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2015.1020311 - link do publikacji
 5. Influence of PbTiO3 doping on semiconductor behavior of K0.5Bi0.5TiO3 ceramics IF: 0,858
  Autorzy:
  M. Karpierz, J. Suchanicz, K. Konieczny and K. Kluczewska
  Czasopismo:
  Phase Transitions (rok: 2017, tom: 90, strony: 840-846), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2017.1326599 - link do publikacji
 6. Raman and dielectric studies of 0.95 Na0.5Bi0.5TiO3-0.05PbTiO3 ceramic IF: 0,371
  Autorzy:
  M.Karpierz, J.Suchanicz, D.Sitko, K.Konieczny, E.M.Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Integrated Ferroelectrics (rok: 2016, tom: 173, strony: 19-23), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10584587.2016.1183161 - link do publikacji
 7. EFFECT OF Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 ADDITION ON STRUCTURAL, DIELECTRIC, RAMAN AND FERROELECTRIC PROPERTIES OF BaTiO3 CERAMICS IF: 0,737
  Autorzy:
  J.Suchanicz, H.Czternastek, K.Kluczewska, P.Czaja, A.Węgrzyn, M.Sokolowski, E.M.Dutkiewicz
  Czasopismo:
  Proceedings of the Estonian Academy of Science , Wydawca: Estonian Academy of Sciences
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Dielectric and ferroelectric properties of 0.82K(0.5)Bi(0.5)TiO(3)-0.18PbTiO(3) ceramic: effect of uniaxial pressure IF: 0,954
  Autorzy:
  Karpierz, M ; Suchanicz, J; Bujakiewicz-Koronska, R ; Sitko, D ; Niewiadomski, A; Sokolowski, M
  Czasopismo:
  PHASE TRANSITIONS (rok: 2015, tom: 88, strony: 811-816), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2015.1011642 - link do publikacji
 9. Effect of PbTiO3 doping on electric properties of Na0.5Bi0.5TiO3 ceramic IF: 0,858
  Autorzy:
  M.Karpierz, J.Suchanicz, K.Konieczny, W.Smiga, P.Czaja, M.Sokolowsk
  Czasopismo:
  Phase Transitions (rok: 2016, tom: 90, strony: 65-71), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2016.1236259 - link do publikacji
 10. Electrical transport in low-lead (1-x)BaTiO3-xPbMg1/3Nb2/3O3 ceramics IF: 0,957
  Autorzy:
  J. Suchanicz, K. Konieczny, K. Świerczek, M. Lipiński, M. Karpierz
  Czasopismo:
  Journal of Advanced Ceramics (rok: 2017, tom: 6, strony: 44939), Wydawca: Springers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40145-017-0232-6 - link do publikacji
 11. Hydrogen content analysisin hydrogen-charged PZT ferroelectric ceranics IF: 2,046
  Autorzy:
  K. Drogowskaa, S. Flegea, D. Rogollac, H-W. Beckerc, E. Ionescua, N.-T.H. Kim-Ngand, A.G. Balogha
  Czasopismo:
  Solid State Ionics (rok: 2013, tom: 235, strony: 32-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ssi.2013.01.009 - link do publikacji
 12. Thermal, Raman, dielectric and ferroelectric properties of 0.975BaTiO3-0.025Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 ceramic IF: 0,491
  Autorzy:
  Jan Suchanicz, Dorota Sitko, Ewa Nogas-Ćwikiel, Bartosz Handke, Piotr Jelen, Piotr Klimczyk, Halina Czternastek, K.Kluczewska
  Czasopismo:
  Ferroelectrics (rok: 2017, tom: 511, strony: 69-75), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00150193.2017.1334169 - link do publikacji
 13. PbMg1/3Nb2/3O3-doping effects on structural, thermal, Raman, dielectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics IF: 2,947
  Autorzy:
  Suchanicz, J ; Swierczek, K ; Nogas-Cwikiel, E ; Konieczny, K ; Sitko, D
  Czasopismo:
  JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY (rok: 2015, tom: 35, strony: 1777-1783), Wydawca: ELSEVIER SCI LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jeurceramsoc.2014.12.019 - link do publikacji
 14. The effects of PbZn1/3Nb2/3O3-doping on structural, thermal, optical, dielectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics IF: 2,068
  Autorzy:
  J.Suchanicz, K.Świerczek, D.Sitko, P.Czaja, P. Marchet, H.Czternastek, D.Majda.
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2017, tom: 122, strony: 124105-1-7), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5005516 - link do publikacji
 15. Dielectric, thermal and Raman properties of lead-free (Na0.5Bi0.5)1-xSrxTiO3 (x=0, 0.04 and 0.06) ceramics IF: 0,858
  Autorzy:
  J.Suchanicz, V.Bovtun, E.M.Dutkiewicz, K.Konieczny, D.Sitko, K.Kluczewska, A.Wajda, M.Antonova, A.Sternberg
  Czasopismo:
  Phase Transitions (rok: 2016, tom: 89, strony: 856-862), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2016.1177825 - link do publikacji
 16. Fabrication of 0.95BaTiO3-0.05PbMg1/3Nb2/3O3 ceramics by conventional solid state reaction method IF: 0,431
  Autorzy:
  E.Nogas-Ćwikiel, J.Suchanicz
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2013, tom: 58, strony: 1397-1399), Wydawca: Polish Acaemy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2013-0182 - link do publikacji
 17. Thermal, dielectric and ferroelectric properties of 0.925BaTiO(3)-0.075Pb(Zn1/3Nb2/3)O-3 ceramic IF: 0,954
  Autorzy:
  Suchanicz, J; Nogas-Cwikiel, E; Sitko, D; Handke, B ; Jelen, P; Klimczyk, P
  Czasopismo:
  PHASE TRANSITIONS (rok: 2015, tom: 88, strony: 776-785), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01411594.2015.1017727 - link do publikacji