Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aktywność dehydrogenazy 11beta-hydroksysteroidowej 2 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym

2012/05/B/NZ7/02532

Słowa kluczowe:

glikokortykosteroidy polimorfizm epigenetyka metylacja DNA stan przedrzucawkowy

Deskryptory:

 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Franciszek Główka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 498 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-12

Zakończenie projektu: 2017-09-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termoshaker. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Transiluminator. Za kwotę 15 000 PLN
 3. poziomy stołowy sterylizator parowy. Za kwotę 6 804 PLN
 4. Phoenix Win Nonlin.
 5. Termocykler. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Detailed analysis of cortisol, cortisone and their tetrahydro- and allo-tetrahydrometabolites in human urine by LC-MS/MS. IF: 3,255
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Dąbrówka Pałka, Agata Szpera-Goździewicz, Grzegorz H. Bręborowicz, Franciszek K. Główka.
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2017, tom: 140, strony: 174-181), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2017.03.039 - link do publikacji
 2. Glucocorticoid metabolism in hypertensive disorders of pregnancy: Analysis of plasma and urinary cortisol and cortisone IF: 3,057
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Mariola Krzyścin, Grzegorz H. Bręborowicz, Matylda Resztak, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Marek Chuchracki, Franciszek K. Główka
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: 10 (12), strony: e0144343 [s. 1-13]), Wydawca: PLoS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0144343 - link do publikacji
 3. Increased cortisol metabolism in women with pregnancy-related hypertension IF: 3,179
  Autorzy:
  Katarzyna KOSICKA, Anna SIEMIĄTKOWSKA, Agata SZPERA-GOŹDZIEWICZ, Mariola KRZYŚCIN, Grzegorz H. BRĘBOROWICZ, Franciszek K. GŁÓWKA
  Czasopismo:
  Endocrine (rok: 2018, tom: 60, strony: 125-133), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12020-018-1586-4 - link do publikacji
 4. Variants of HSD11B2 gene in hypertensive disorders of pregnancy IF: 1,826
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Agnieszka Pękal, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Grzegorz Bręborowicz, Mariola Krzyścin, Franciszek Główka
  Czasopismo:
  Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (rok: 2017, tom: 30, strony: 1360-1365), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14767058.2016.1214125 - link do publikacji
 5. 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase 2 in pre-eclampsia IF: 2,51
  Autorzy:
  Katarzyna KOSICKA, Anna SIEMIĄTKOWSKA, Franciszek K. GŁÓWKA
  Czasopismo:
  International Journal of Endocrinology (rok: 2016, tom: Vol. 2016, strony: art. 5279462 [s.1-9]), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/5279462 - link do publikacji
 6. HSD11B2, RUNX3, and LINE-1 Methylation in Placental DNA of Hypertensive Disorders of Pregnancy Patients IF: 2,443
  Autorzy:
  Aleksandra Majchrzak-Celińska, Katarzyna Kosicka, Julia Paczkowska, Franciszek K. Główka, Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Krzyścin, Anna Siemiątkowska, Marcin Szaumkessel, Wanda Baer-Dubowska
  Czasopismo:
  Reproductive Sciences (rok: 2017, tom: 24, strony: 1520-1531), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1933719117692043 - link do publikacji
 7. High-performance liquid chromatography methods for the analysis of endogenous cortisol and cortisone in human urine: comparison of mass spectrometry and fluorescence detection. IF: 1,983
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Agata Szpera-Goździewicz, Mariola Krzyścin, Grzegorz Bręborowicz, Franciszek Główka
  Czasopismo:
  Annals of Clinical Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine (rok: 2019, tom: 56, strony: 82-89), Wydawca: SAGE Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0004563218783789 - link do publikacji
 1. Modyfikacja metody HPLC-FLD oznaczania kortyzolu i kortyzonu w osoczu i moczu pacjentek ciężarnych
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Mariola Krzyścin, Grzegorz H. Bręborowicz, Matylda Resztak, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Franciszek K. Główka
  Konferencja:
  Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Komisja Analizy Leku Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. PCR-RFLP in the analysis of common variants of HSD11B2 gene
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Agnieszka Pękal, Julia Kwaśnikowska, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Mariola Krzyścin, Grzegorz Bręborowicz, Franciszek Główka
  Konferencja:
  Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Komisja Analizy Leku Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 17-18.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. A heterozygous mutation in HSD11B2 as possible explanation of hypertension in pregnancy. Case report.
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Krzyścin, Franciszek K. Główka.
  Konferencja:
  9th Polish - German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Towards novel concepts in pharmaceutical sciences" (rok: 2017, ), Wydawca: Jagiellonian University Medical College, Polish Academy of Science, Polish Pharmaceutical Society
  Data:
  konferencja 26-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Impact of maternal glucocorticoids on newborn's birth weight: comparison of pre-eclamptic and normal pregnancies
  Autorzy:
  Katarzyna Kosicka, Anna Siemiątkowska, Mariola Krzyścin, Grzegorz H. Bręborowicz, Matylda Resztak, Aleksandra Majchrzak-Celińska, Franciszek K. Główka
  Konferencja:
  8th Polish – German Symposium on Pharmaceutical Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, Kiel University
  Data:
  konferencja 29-30.05.2015
  Status:
  Opublikowana