Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe funkcjonalizowane silseskwioksany. Synteza i opis relacji typu struktura - właściwości powierzchniowe.

2012/05/B/ST5/02200

Słowa kluczowe:

silseskwioksany monowarstwy Langmuira filmy Langmuira- Blodgetta powierzchnie superhydrofobowe

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Prochaska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 981 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2016-12-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Reometr międzyfazowy KSV Nima. Za kwotę 497 000 PLN
 2. jednostka sterująca do obsługi tensjometru Theta firmy KSV.
 3. Optyczy układ powiększający do kamery Atension t-200.
 4. automatyczny dyspenser dozujący, sztuk 1. Za kwotę 26 978 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Characterization of Langmuir monolayer, Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer films formed by POSS compounds IF: 2,254
  Autorzy:
  Anna Wamke, Katarzyna Dopierała, Krystyna Prochaska, Hieronim Maciejewski, Andrzej Biadasz, Alina Dudkowiak
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical Engineering Aspects (rok: 2015, tom: 464, strony: 110-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Interfacial behaviour of cubic silsesquioxane and silica nanoparticles in Langmuir and Langmuir-Blodgett films IF: 3,289
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierała, Katarzyna Bojakowska, Joanna Karasiewicz, Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 94934-94941), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra18255 - link do publikacji
 3. Interaction of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes and Dipalmitoylphosphatidylcholine at the Air/Water Interface: Thermodynamic and Rheological Study IF: 3,798
  Autorzy:
  Marta Skrzypiec, Georgi As. Georgiev, Monika Rojewska, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Soft Matter , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 4. Interaction of polyhedral oligomeric silsesquioxane containing epoxycyclohexyl groups with cholesterol at the air/water interface IF: 4,287
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierała, Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2016, tom: 140, strony: 135–141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2015.12.002 - link do publikacji
 5. Interfacial properties of fully condensed functional silsesquioxane. A Langmuir Monolayer Study IF: 4,835
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierala, Anna Wamke, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2014, tom: 118 (42), strony: 24548–24555), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp507670c - link do publikacji
 6. Synthesis of new open-cage structure POSS containing various functional groups and their effect on the formation and properties of Langmuir monolayers IF: 5,731
  Autorzy:
  Michał Dutkiewicz, Joanna Karasiewicz, Krystyna Prochaska, Monika Rojewska, Katarzyna Dopierała, Hieronim Maciejewski
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 13275-13286), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201602456 - link do publikacji
 7. Hydrophobic ultrathin films formed by fluorofunctional POSS IF: 2,632
  Autorzy:
  Anna Wamke, Jaroslaw Makowiecki, Katarzyna Dopierała, Joanna Karasiewicz, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Progress in Organic Coatings (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Ultrathin films of cubic silsesquioxanes with polyether groups supported on liquid crystal matrix IF: 5,066
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierała, Monika Rojewska, Marta Skrzypiec, Michał Dutkiewicz, Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2016, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 9. Alkyl- and fluoroalkyltrialkoxysilanes for wettability modification IF: 2,112
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierala, Hieronim Maciejewski, Joanna Karasiewicz, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2013, tom: 283, strony: 453-459), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2013.06.130 - link do publikacji
 10. Surface properties and morphology of mixed POSS-DPPC monolayers at the air/water interface IF: 3,902
  Autorzy:
  Monika Rojewska, Marta Skrzypiec, Krystyna Prochaska
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (rok: 2017, tom: 150, strony: 334-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Badania wpływu struktury chemicznej cząsteczek poliedrycznych oligomerycznych silseskwioksanów na właściwości monowarstw tworzonych w układzie gaz/ciecz
  Autorzy:
  Piechocka M., Wamke A., Dopierala K., Prochaska K., Maciejewski H.F.
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: UAM Poznań, Wydział Chemii, Poznań 2014, ISBN 978-83-62783-02-1
  Data:
  konferencja 5 grudnia 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Interfacial characterization of new silsesquioxanes in Langmuir monolayers and Langmuir-Blodgett films
  Autorzy:
  Dopierala K., Wamke A.,Karasiewicz J., Maciejewski H., Prochaska K.
  Konferencja:
  20th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS 2014), Coimbra, Portugalia (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 22-27 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. POSS Nanoparticles as Solid Surface Wettability Modifiers
  Autorzy:
  Marta Skrzypiec, Marlena Studzińska, Anna Wamke, Joanna Karasiewicz, Krystyna Prochaska
  Konferencja:
  24th Annual World Forum on Advanced Materials POLYCHAR (rok: 2016, ), Wydawca: POLYCHAR 24, Poznań, Poland
  Data:
  konferencja 09-13.05. 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Study of C losed-cage S ilsesquiox ane in P ure and M ixed Langmuir M onolayers
  Autorzy:
  Katarzyna Dopierala, Robert Cedro, Joanna Karasiewicz, Hieronim Maciejewski , Krystyna Prochaska
  Konferencja:
  27 th ECIS Conference (rok: 2013, ), Wydawca: ECIS Abstracts from Sofia 2013
  Data:
  konferencja September 1- 6, 2013, Sofia, Bulgaria
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości powierzchniowe nowych silseskwioksanów w monowarstwach Langmuira i w filmach Langmuira-Blodgett
  Autorzy:
  Dopierała K., Wamke A., Prochaska K., Karasiewicz J., Maciejewski H.F
  Konferencja:
  IX Poznańska Konferencja Naukowa Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu" (rok: 2014, ), Wydawca: UAM Poznań, Wydział Chemii, Poznań 2014, ISBN 978-83-62783-02-1
  Data:
  konferencja 5 grudnia 2014.
  Status:
  Opublikowana
 6. Investigation of P roperties of Lang muir M onolayers at the A ir/ W ater T wo-component S ystems of S ils esquioxanes (POSS) and L ow M olecular W eight P oly ethylene G lycol (PEG)
  Autorzy:
  Robert Cedro, Katarzyna Dopierał a , Krystyna Prochaska, Joanna Karasiewicz, Hieronim F. Maciejewski
  Konferencja:
  27 th ECIS Conference (rok: 2013, ), Wydawca: ECIS Abstracts from Sofia 2013
  Data:
  konferencja September 1- 6, 2013, Sofia, Bulgaria
  Status:
  Opublikowana
 7. Study of two component monolayers formed by polyhedral oligomeric silsesquioxanes and carbon nanotubes at the air water interface and thin films on the solid substrate
  Autorzy:
  Piotr Szymański, Dawid Frąckowiak, Bogdan Marciniec, Krystyna Prochaska
  Konferencja:
  30th Conference of the European Colloid and Interface Society (rok: 2016, ), Wydawca: Sapienza Universita di Roma, editor L. Rovigatti
  Data:
  konferencja 04-09. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Study of interfacial properties of two-component DPPC – silsesquioxane nanoparticles Langmuir monolayers
  Autorzy:
  Krystyna Prochaska, Monika Rojewska, Marta Skrzypiec, Piotr Szymański
  Konferencja:
  30th Conference of the European Colloid and Interface Society (rok: 2016, ), Wydawca: Sapienza Universita di Roma, editor L. Rovigatti
  Data:
  konferencja 04-09. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Wettability Of Langmuir-Blodgett Films Formed By Polyhedral Oligomeric silsesquioxanes
  Autorzy:
  Anna Wamke, Datarzyna Dopierala, Joanna Karasiewicz, Hieronim Maciejewski, Krystyna Prochaska
  Konferencja:
  1st Int. Workshop on Wetting and evaporation: droplets of pure and complex fluids (rok: 2013, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 17-20.06.2013, Marsylia, Francja
  Status:
  Opublikowana