Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918

2012/05/N/HS3/01772

Słowa kluczowe:

Polacy Besarabia Rosja XIX wiek

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Skowronek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 56 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-29

Zakończenie projektu: 2015-07-28

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Kształtowanie się systemu społecznego w Besarabii w latach 1812-1873
  Autorzy:
  Anna Skowronek
  Czasopismo:
  BALCANICA POSNANIENSIA ACTA ET STUDIA (rok: 2019, tom: XXVI, strony: ss.1-18), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.14746/bp - link do publikacji
 2. Poles in Russian Bessarabia – stages and reasons for their inflow
  Autorzy:
  Anna Skowronek
  Czasopismo:
  Journal "Tyragetia" (rok: 2019, tom: XIII, strony: ss.1-15), Wydawca: the National Museum of History of Moldova
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Polacy w Besarabii wobec powstania styczniowego
  Autorzy:
  Anna Skowronek-Józefiak
  Książka:
  Polonezii în Moldova. Istorie ṣi contemporaneitate. Culegere de studii ṣi documente/ Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność. Zbiór artykułów i dokumentów/ Poles in Moldova. History and modernity. The collection of articles and documentes (rok: 2015, tom: 1, strony: 189-208), Wydawca: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Institutul de Istorie. Universitatea "Adam Mickiewicz" din Poznań, Academia de Ştiinţe a Poloniei. Institutul de Slavistică
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Anna Skowronek
  Książka:
  Polacy w rosyjskiej Besarabii w latach 1812-1918 (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-263), Wydawca: Wydawnictwo Instytu Historii UAM
  Status:
  Opublikowana