Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interakcje między wariantami polimorficznymi genów CD28, CTLA-4, CD80, CD86, CBLB, CD40, CD40L i ALCAM jako czynnik warunkujący podatność na stwardnienie rozsiane i przebieg kliniczny choroby.

2012/05/N/NZ6/03426

Słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane polimorfizm interakcje gen-gen

Deskryptory:

 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ2_6: Immunogenetyka
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Wagner 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-13

Zakończenie projektu: 2015-02-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Investigation of gene–gene interactions between CD40 and CD40L in Polish multiple sclerosis patients IF: 2,477
  Autorzy:
  M. Wagner, A. Wiśniewski, M. Bilińska, A. Pokryszko-Dragan, M. Cyrul, P. Kuśnierczyk, M. Jasek
  Czasopismo:
  Human Immunology (rok: 2014, tom: 75, strony: 796-801), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.humimm.2014.05.013 - link do publikacji
 2. ALCAM and CD6-multiple sclerosis risk factors IF: 3,062
  Autorzy:
  M. Wagner, M. Bilińska, A. Pokryszko-Dragan, M. Sobczyński, M. Cyru, P. Kuśnierczyk, M. Jasek
  Czasopismo:
  Journal of Neuroimmunology (rok: 2014, tom: 276, strony: 98-103), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2014.08.621 - link do publikacji
 3. MS risk allele rs1883832T is associated with decreased mRNA expression of CD40 IF: 2,757
  Autorzy:
  Marta Wagner, Maciej Sobczyński, Małgorzata Bilińska, Anna Pokryszko-Dragan, Małgorzata Cyrul, Piotr Kuśnierczyk, Monika Jasek
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Neuroscience (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12031-015-0490-0 - link do publikacji
 4. Polymorphisms in CD28, CTLA-4, CD80 and CD86 genes may influence the risk of multiple sclerosis and its age of onset IF: 2,536
  Autorzy:
  Wagner M, Sobczyński M, Karabon L, Bilińska M, Pokryszko-Dragan A, Pawlak-Adamska E, Cyrul M, Kuśnierczyk P, Jasek M.
  Czasopismo:
  Jorunal of Neuroimmunology (rok: 2015, tom: 288, strony: 79-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jneuroim.2015.09.004 - link do publikacji