Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanorurki węglowe jako magnetyczne nanonośniki w chemioterapii celowanej

2012/05/D/ST5/03519

Słowa kluczowe:

funkcjonalizowane linkery chemioterapia celowana aktywność antynowotworowa cykloaddycja 1,3-dipolarna (reakcja Huisgena) aminoliza/estryfikacja

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_11: Synteza biomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sławomir Boncel 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 499 075 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-03-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 8 800 PLN
 2. Piec rurowy z wyposażeniem do kontroli i pomiaru temperatury i przepływu gazów. Za kwotę 16 500 PLN
 3. Wyparka rotacyjna. Za kwotę 14 500 PLN
 4. Pompa strzykawkowa. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Mikroskop optyczny z powiększeniem 1000-1600x wraz z kamerą USB i oprogramowaniem. Za kwotę 4 800 PLN
 6. Waga laboratoryjna (dokładność 0,001 g). Za kwotę 3 700 PLN
 7. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym,oprogramowaniem i kolorową drukarką. Za kwotę 6 700 PLN
 8. Pompa membranowa z regulatorem próżni. Za kwotę 14 000 PLN
 9. Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem. Za kwotę 9 500 PLN
 10. Łaźnia ultradźwiękowa (1,8 dm3). Za kwotę 7 200 PLN
 11. Łaźnia ultradźwiękowa (5,6 dm3). Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 1. A role of nanotube dangling pyrrole and oxygen functions in the electrochemical synthesis of polypyrrole/MWCNTs hybrid materials IF: 2,538
  Autorzy:
  K. Krukiewicz, A. P. Herman, R. Turczyn, K. Szymańska, K. K. K. Koziol, S. Boncel, J. K. Zak
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 317, strony: 794-802), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.08.165 - link do publikacji
 2. Electrothermal halogenation of carbon nanotube films IF: 6,16
  Autorzy:
  D. Janas, S. Boncel, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 73, strony: 259-266), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2014.02.062 - link do publikacji
 3. A facile method to tune electronic properties of carbon nanotube films IF: 2,224
  Autorzy:
  D. Janas, S. Boncel, A. A. Marek, K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2013, tom: 106, strony: 137–140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2013.04.111 - link do publikacji
 4. Alkaline lipase from Pseudomonas fluorescens non-covalently immobilised on pristine versus oxidised multi-wall carbon nanotubes as efficient and recyclable catalytic systems in the synthesis of Solketal esters IF: 2,592
  Autorzy:
  S. Boncel, A. Zniszczoł, K. Szymańska, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski, K. Z. Walczak,
  Czasopismo:
  Enzyme and Microbial Technology (rok: 2013, tom: 53, strony: 263–270), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.enzmictec.2013.05.003 - link do publikacji
 5. Durability and surface chemistry of horizontally aligned CNT films as electrodes upon electrolysis of acidic aqueous solution IF: 2,305
  Autorzy:
  D. Janas, S. K. Kreft, S. Boncel, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science (rok: 2014, tom: 49, strony: 7231–7243), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10853-014-8430-x - link do publikacji
 6. A versatile method for direct determination of iron content in multi-wall carbon nanotubes by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with slurry sample introduction IF: 3,84
  Autorzy:
  J. Bok-Badura, A. Jakóbik-Kolon, M. Turek, S. Boncel, K. Karoń
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 101634–101640), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra22269a - link do publikacji
 7. En route to controlled catalytic CVD synthesis of densely packed and vertically aligned nitrogen-doped carbon nanotube arrays IF: 2,332
  Autorzy:
  S. Boncel, S. W. Pattinson, V. Geiser, M. S. P. Shaffer, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2014, tom: 5, strony: 219–233), Wydawca: The Beilstein-Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.5.24 - link do publikacji
 8. In vitro targeting and selective killing T47D breast cancer cells by purpurin and 5-fluorouracil anchored to magnetic CNTs: nitrene-based functionalization versus uptake, cytotoxicity and intracellular fate IF: 3,234
  Autorzy:
  S. Boncel, A. P. Herman, S. Budniok, R. G. Jędrysiak, A. Jakóbik- Kolon, J. N. Skepper, K. H. Müller
  Czasopismo:
  ACS Biomaterials Science and Engineering (rok: 2016, tom: 2, strony: 1273–1285), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsbiomaterials.6b00197 - link do publikacji
 9. Interactions of carbon nanotubes with aqueous/aquatic media containing organic/inorganic contaminants and selected organisms of aquatic ecosystems - A review IF: 3,34
  Autorzy:
  S. Boncel, J. Kyzioł-Komosińska, I. Krzyżewska, J. Czupioł
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2015, tom: 136, strony: 211–221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2015.04.095 - link do publikacji
 10. Enhanced graphitization of c-CVD grown multi-wall carbon nanotube arrays assisted by removal of encapsulated iron-based phases under thermal treatment in argon IF: 2,538
  Autorzy:
  S. Boncel, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 301, strony: 488-491), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.02.108 - link do publikacji
 11. Fe3+ ions anchored to Fe@O-MWCNTs as double impact T2 MRI contrast agents IF: 2,269
  Autorzy:
  N. Kuźnik, M. M. Tomczyk, S. Boncel, A. P. Herman, K. K. K. Koziol, M. Kempka
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2014, tom: 136, strony: 34-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2014.07.174 - link do publikacji
 12. Iodine monochloride as a powerful enhancer of electrical conductivity of carbon nanotube wires IF: 6,16
  Autorzy:
  D. Janas, A. P. Herman, S. Boncel, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 73, strony: 225–233), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2014.02.058 - link do publikacji
 13. Shear-induced crystallisation of molten isotactic polypropylene within the intertube channels of aligned multi-wall carbon nanotube arrays towards structurally controlled composites IF: 2,269
  Autorzy:
  S. Boncel, J. Górka, M. S. P. Shaffer, K. K.K. Koziol
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2014, tom: 116, strony: 53–56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. Amalgamation of complex iron(III) ions and iron nanoclusters with MWCNTs as a route to potential T-2 MRI contrast agents IF: 4,383
  Autorzy:
  N. Kuźnik, M. M. Tomczyk, M. Wyskocka, Ł. Przypis, A. P. Herman, R. Jędrysiak, K. K. Koziol, S. Boncel
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2015, tom: 10, strony: 3581–3591), Wydawca: Dove Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S81381 - link do publikacji
 15. Covalently immobilized lipase on aminoalkyl-, carboxy- and hydroxy-multi-wall carbon nanotubes in the enantioselective synthesis of solketal esters IF: 2,322
  Autorzy:
  A. Zniszczoł, A. P. Herman, K. Szymańska, J. Mrowiec-Bialoń, K. Z. Walczak, A. Jarzębski, S. Boncel
  Czasopismo:
  Enzyme and Microbial Technology (rok: 2016, tom: 87, strony: 61-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.enzmictec.2016.02.015 - link do publikacji
 16. Liberation of drugs from multi-wall carbon nanotube carriers IF: 7,633
  Autorzy:
  S. Boncel, P. Zając, K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Journal of Controlled Release (rok: 2013, tom: 169, strony: 126–140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jconrel.2013.04.009 - link do publikacji
 17. Nitrile N-oxides in programmable one-pot functionalization of multi-wall carbon nanotubes via 1,3-dipolar cycloaddition IF: 3,84
  Autorzy:
  A. Herman, S. Boncel
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 64129-64132), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra08207f - link do publikacji
 18. Swift modification of resistively heated carbon nanotube films by the action of hydrogen peroxide IF: 2,269
  Autorzy:
  D. Janas, A. P. Herman, S. Boncel, K. K. K. Koziol
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2014, tom: 119, strony: 115–118), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2014.01.001 - link do publikacji
 19. Binary salt" of hexane-1,6-diaminium adipate and carbon nanotubate" as a synthetic precursor of carbon nanotube/Nylon-6,6 hybrid materials IF: 1,455
  Autorzy:
  S. Boncel, J. Górka, M. S. P. Shaffer, K. K.K. Koziol
  Czasopismo:
  Polymer Composites (rok: 2014, tom: 35, strony: 523–529), Wydawca: John Wiley and Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.22691 - link do publikacji