Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbadanie zjawiska konwersji energii w górę w polikrystalicznych cztero- i pięciofosforanach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

2012/05/N/ST5/02327

Słowa kluczowe:

czterofosforany pięciofosforany up-konwersja

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Marciniak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 98 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2015-01-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Synthesis and Nd3+ luminescence properties of ALa1-xNdxP4O12 (A=Li, Na, K, Rb) tetraphosphate nanocrystals IF: 4,835
  Autorzy:
  L.Marciniak, W. Strek, Y.Guyot, D. Hreniak, G. Boulon
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 5160-5167), Wydawca: American Chamical Society (ACS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp512737f - link do publikacji
 2. The impact of Eu3+ concentration on charge transfer and f-f transitions in KLa1-xEuxP4O12 nanocrystals IF: 2,693
  Autorzy:
  L. Marciniak, Y.Guyot, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2016, tom: 169, strony: 238-244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2015.08.053 - link do publikacji
 3. Synthesis and luminescent properties of La1−x NdxP5O14 nanocrystals IF: 4,198
  Autorzy:
  L Marciniak, W Strek, Y Guyot, D Hreniak
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2014, tom: 16, strony: 18004-18009), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4cp02265c - link do publikacji
 4. Synthesis and up-conversion luminescence of Er3+ and Yb3+ codoped nanocrystalline tetra- (KLaP4O12) and pethaphosphates, (LaP5O14) IF: 2,952
  Autorzy:
  L. Marciniak, M. Stefanski, R. Tomala, D. Hreniak, W. Strek
  Czasopismo:
  The Journal of Chemical Physics (rok: 2015, tom: 143, strony: 094701-1 - 094701-10), Wydawca: American Institute of Physics (AIP)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4929582 - link do publikacji