Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe odczynniki do badań immunochemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami

2012/05/B/ST5/01680

Słowa kluczowe:

Oznaczenia luminescencyjne Znaczniki i indykatory luminescencyjne Immunodiagnostyka Estry akrydyniowe Toksoplazmoza Chemiluminescencja Fluorescencja

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Karol Krzymiński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 804 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-27

Zakończenie projektu: 2016-03-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Czytnik do detekcji chemiluminescencyjnego Western blottingu. Za kwotę 125 000 PLN
 2. System do nadciśnieniowej ekstrakcji do fazy stałej. Za kwotę 28 000 PLN
 3. Zestaw wielokanałowych pipet automatycznych sterowanych elektronicznie. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Automatyczny podajnik próbek w systemie HPLC wraz z uaktualnieniem oprogramowania sterującego. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effective chemiluminogenic systems based on acridinium esters bearing substituents of various electronic and steric properties IF: 3,562
  Autorzy:
  Beata Zadykowicz, Justyna Czechowska, Agnieszka Ożóg, Anton Renkevich, and Karol Krzymiński
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 652-668), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ob01798j - link do publikacji
 2. Flavonol-based fluorescent indicator for determination of beta-glucosidase activity IF: 3,84
  Autorzy:
  Illia E. Serdiuk, Milena Reszka, Henryk Myszka, Karol Krzymiński, Beata Liberek and Aleksander D. Roshal
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 42532-42536), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra06062e - link do publikacji
 3. Sole estrów arylowych N-podstawionych kwasów akrydynylo-9-karboksylowych, estry arylowe N-podstawionych kwasów akrydano-9-karboksylowych, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie
  Autorzy:
  Karol Jan Krzymiński, Justyna Czechowska, Illia Serdiuk, Natalia Karska, Józef Kur, Lucyna Holec-Gąsior, Bartosz Ferra, Franciszek Kasprzykowski
  Czasopismo:
  Patent na wynalazek (zgłoszenie) (rok: 2016, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. "Structure-property relationships disclosed in the family of acridinium esters – chemiluminogenic molecules of great practical importance" IF: 1,675
  Autorzy:
  K. Krzymiński, L. Holec-Gąsior, J. Czechowska-Kryszk
  Czasopismo:
  Luminescence, Suppl. 1 (rok: 2014, tom: 29, strony: 25-26), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/bio.2699 - link do publikacji
 5. Chemiluminogenic acridinium salts: a comparison study. Detection of intermediate entities appearing upon light generation. IF: 2,693
  Autorzy:
  Justyna Czechowska, Alicja Kawecka, Anna Romanowska, Maria Marczak, Paweł Wityk, Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 187, strony: 102-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.02.068 - link do publikacji
 6. A novel chemiluminescent immunoassay for detection of Toxoplasma gondii IgG in human sera IF: 2,45
  Autorzy:
  Lucyna Holec-Gąsior, Bartłomiej Ferra, Justyna Czechowska, Illia E. Serdiuk, Karol Krzymiński, Józef Kur
  Czasopismo:
  Diagnostic Microbiology and Infectious Disease (rok: 2016, tom: 85, strony: 422-425), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diagmicrobio.2016.05.013 - link do publikacji
 7. Structure, formation, thermodynamics and interactions in 9 carboxy-10-methylacridinium-based molecular systems IF: 3,277
  Autorzy:
  Damian Trzybiński, Beata Zadykowicz, Michał Wera, Illia E. Serdiuk, Andrzej Sieradzan, Artur Sikorski, Piotr Storoniak and Karol Krzymiński
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 40, strony: 7359-7372), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/x0xx00000x - link do publikacji
 1. Akrydyniowe testy luminescencyjne
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Bartosz Ferra, Lucyjna Holec-Gąsior
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 22–26 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Chemiluminogenne sole akrydyniowe zawierające podstawniki o róznym wpływie elektronowym i sterycznym - synteza, właściwości, zastosowania
  Autorzy:
  Alicja Kawecka, Karol Krzymiński, Beata Zadykowicz, Paweł Rudnicki, Justyna Czechowska-Kryszk
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem "Polska chemia w mieście wolności" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe aspekty w diagnostyce toksoplazmozy
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Lucyna Holec-Gąsior, Bartosz Ferra
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 25-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Nowe odczynniki do badań immunochemicznych
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 5. "Immunodiagnostyka luminescencyjna"
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 13 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. "Oznaczanie witaminy B1 w otrzewnowych płynach podializacyjnych"
  Autorzy:
  Paweł Rudnicki, Magdalena Jankowska, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  VIII Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej (rok: 2014, ), Wydawca: Polygen Gliwice, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  Data:
  konferencja 23-24 października
  Status:
  Opublikowana
 7. Akrydyniowe testy luminescencyjne w immunodiagnostyce medycznej
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Alicja Kawecka, Bartosz Ferra, Lucyna Holec-Gąsior
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Polska chemia w mieście wolności. (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 21-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Chemiluminescent immunodiagnostics reagents based on original acridinium esters
  Autorzy:
  Andrzej Sieradzan, Lucyna Holec-Gąsior, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  International Conference on Molecular Biotechnology and Innovations for Healthy Life (rok: 2013, ), Wydawca: Bioinnovation ScanBalt Forum 2013
  Data:
  konferencja 16-18 października
  Status:
  Opublikowana
 9. Luminogenic Acridinium Tests
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński, Bartosz Ferra, Lucyna Holec-Gąsior, Józef Kur
  Konferencja:
  Chemistry in Life Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: Abstract Book of 6-th European Conference EuCheMS
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza i zastosowania chemilumiogennych estrów akrydyniowych zawierających atomy fluorowców
  Autorzy:
  Alicja Kawecka, Justyna Czechowska-Kryszk, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 25-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. The luminescence immunodiagnostics
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Bartosz Ferra, Lucyna Holec-Gąsior, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  Chemistry and biology: A permanent dialogue (rok: 2015, ), Wydawca: Abstract Book of 22-nd Young Research Fellows Meeting
  Data:
  konferencja 4-6 luty 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. The optimization of luminometric assays of B vitamins in body fluids
  Autorzy:
  Paweł Rudnicki, Magdalena Jankowska, Piotr Urbaszek, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  Chemistry and biology: A permanent dialogue (rok: 2015, ), Wydawca: 22-nd Young Research Fellows Meeting, Paris Biocitech
  Data:
  konferencja 4-6 lutego 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Nowe odczynniki do badań immunochemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami
  Autorzy:
  J. Czechowska, K. Krzymiński, L. Holec-Gąsior, B. Ferra
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Optymalizacja emisji promieniowania akrydynowych indykatorów luminescencyjnych
  Autorzy:
  Justyna Czechowska-Kryszk, Paweł Rudnicki, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Antygeny chimeryczne Toxoplasma gondii i nowe immunoznaczniki akrydynowe w diagnostyce toksoplazmozy
  Autorzy:
  Lucyna Holec-Gąsior, Bartłomiej Ferra, Justyna Czechowska, Karol Krzymiński, Józef Kur
  Konferencja:
  XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (rok: 2016, ), Wydawca: PTM
  Data:
  konferencja 25-27 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Optymalizacja emisji promieniowania akrydanowych indykatorów luminescencyjnych w testach enzymatycznych
  Autorzy:
  J. Czechowska, K. Krzymiński, L. Holec-Gąsior, B. Ferra
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Synteza i ocena zdolności chemilumonogennej czwartorzędowych soli akrydyniowych
  Autorzy:
  Alicja Kawecka, Kinga Zelewska, Karol Krzymiński
  Konferencja:
  VI Ogólnopolska Konferencja Studencka Nowoczesne Metody Doświadczalne w Fizyce, Chemii i Inżynierii (NMD VI) (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Książka abstraktów
  Data:
  konferencja 27-29 listopada
  Status:
  Opublikowana
 1. Application of PCA method in evaluation of thiamine disorders in dialysis patients
  Autorzy:
  Paweł Rudnicki, Piotr Urbaszek, Hanna Storoniak and Karol Krzymiński
  Książka:
  Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5, red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech (rok: 2016, tom: II, strony: 379-383), Wydawca: Creativetime, ul. Mehoffera 10, 31-322 Kraków
  Status:
  Opublikowana