Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe katalizatory Au-Cu/CNT, Au-Ni/CNT do tlenowo-parowego reformingu metanolu

2012/05/D/ST8/02856

Słowa kluczowe:

katalizatory bimetaliczne nanonyrki węglowe reforming metanolu

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Mierczyński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 467 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-03-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Highly selective Pd-Cu/ZnAl2O4 catalyst for hydrogen production IF: 3,41
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Krasimir Vasilev, Agnieszka Mierczynska, Waldemar Maniukiewicz, Tomasz P. Maniecki
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2014, tom: 479, strony: 26-34), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcata.2014.04.011 - link do publikacji
 2. Bimetallic Au–Cu, Au–Ni catalysts supported on MWCNTs for oxy-steam reforming of methanol IF: 7,435
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Krasimir Vasilev, , Agnieszka Mierczynska, Waldemar Maniukiewicz, , Malgorzata I. Szynkowska, , Tomasz P. Maniecki
  Czasopismo:
  Applied Catalysis B (rok: 2016, tom: 185, strony: 281–294), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apcatb.2015.11.047 - link do publikacji
 3. ,,MWCNTs as a catalyst in oxy-steam reforming of methanol" IF: 3,289
  Autorzy:
  P. Mierczynski, A. Mierczynska-Vasilev, W. Maniukiewicz, T.P. Maniecki, K. Vasilev
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 81408-81413), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra15618e - link do publikacji
 4. Monometallic copper catalysts supported on multi-walled carbon nanotubes for the oxy-steam reforming of methanol IF: 1,17
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski , Radoslaw Ciesielski, Adam Kedziora, Magdalena Nowosielska, Jakub Kubicki, Waldemar Maniukiewicz, Agnieszka Czylkowska, Tomasz P. Maniecki
  Czasopismo:
  Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (rok: 2016, tom: 117, strony: 675-691), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11144-015-0955-8 - link do publikacji
 5. The effect of gold on modern bimetallic Au–Cu/MWCNT catalysts for the oxy-steam reforming of methanol IF: 5,426
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Krasimir Vasilev, Agnieszka Mierczynska, Waldemar Maniukiewicz, Radoslaw Ciesielski, Jacek Rogowski, Iwona M. Szynkowska, A. Yu. Trifonov, Sergey V. Dubkov, Dmitry G. Gromovd and Tomasz P. Maniecki
  Czasopismo:
  Catal. Sci. Technol. (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CY01667C - link do publikacji
 6. Effect of the AACCVD based synthesis atmosphere on the structural properties of multi-walled carbon nanotubes IF: 4,553
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Oleksandr Shtyka, Marcin Kozanecki, Paulina Filipczak, Waldemar Maniukiewicz, Dimitry G. Gromov, Sergey V. Dubkov, Artem V. Sysa, Alexey Yu. Trifonov, Agnieszka Czylkowska, Malgorzata I. Szynkowska, Tomasz P. Maniecki
  Czasopismo:
  Arabian Journal of Chemistry (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2017.08.001 - link do publikacji
 1. Au-Ni/MWCNT and Au-Cu/MWCNTsupported catalysts for steam-oxygen reforming of methanol
  Autorzy:
  P. Mierczynski, R Ciesielski, A. Kedziora, M Zaborowski, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  XLVI ogólnopolskie Kolokwium katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2014
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Gold doped copper and nickel supported catalysts for steam – oxygen reforming of methanol
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Radoslaw Ciesielski, Adam Kedziora, Tomasz Maniecki
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences Ministry of Science and Higher Education Centre National de la Recherche Scientifique Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, PAS Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology The Municipality of Cracow ERIC – European Research Institute of Catalysis
  Data:
  konferencja 1‐5.09.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Steam-oxygen reforming of metanol over copper supported catalysts
  Autorzy:
  P. Mierczyński, P. Kaczorowski, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  Международная конференция «Каталитические процессы нефтепереработки, нефтехимии и экологии» (rok: 2013, ), Wydawca: http://conf.nsc.ru/conf-tashkent-2013/ru.
  Data:
  konferencja 14-16 октября 2013 г, Ташкент
  Status:
  Opublikowana
 4. THE EFFECT OF GOLD ON THE COPPER CATALYST DURING STEAM-OXYGEN REFORMING OF METHANOL
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Radoslaw Ciesielski, Adam Kedziora, Tomasz Maniecki
  Konferencja:
  XXI International Conference on Chemical Reactors "CHEMREACTOR‐21" Delft, The Netherlands (rok: 2014, ), Wydawca: Boreskov Institute of Catalysis of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia Delft University of Technology, TU Delft Process Technology Institute, The Netherlands
  Data:
  konferencja September 22‐25, 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of synthesis condition (temperature and atmosphere) of carbon nanotubes prepared by CVD method on their physicochemical properties
  Autorzy:
  P. Mierczyński, O. Shtyka, R. Ciesielski, A. Kędziora, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  Third Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials Vladivostok, Russia, 19 – 26 August, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Institution of Russian Academy of Science Institute of Automation and Control Processes Far Eastern Branch of RAS
  Data:
  konferencja 19 – 26 August
  Status:
  Opublikowana
 6. Bimetallic Au-Cu catalysts in reforming of metanol reaction
  Autorzy:
  Paweł Mierczyński, Tomasz Przemysław Maniecki
  Konferencja:
  Международная конференция «Каталитические процессы нефтепереработки, нефтехимии и экологии» (rok: 2013, ), Wydawca: http://conf.nsc.ru/conf-tashkent-2013/ru.
  Data:
  konferencja 14-16 октября 2013 г, Ташкент
  Status:
  Opublikowana
 7. Comparative studies of copper, nickel, platinum, ruthenium and gold supported catalysts for oxidative steam reforming of methanol
  Autorzy:
  P. Mierczyński , O. Shtyka, R. Ciesielski, A. Kędziora, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  Third Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials Vladivostok, Russia, 19 – 26 August, 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Institution of Russian Academy of Science Institute of Automation and Control Processes Far Eastern Branch of RAS
  Data:
  konferencja 19 – 26 August
  Status:
  Opublikowana
 8. MWCNT system as a useful support material for hydrogen production
  Autorzy:
  P. Mierczynski, M. Zaborowski, R. Ciesielski, A. Kedziora, T. P. Maniecki
  Konferencja:
  XLVI ogólnopolskie Kolokwium katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2014
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 9. Physicochemical properties of bimetallic catalyst (Au-Cu) supported on multi–walled carbon nanotubes for oxidative steam reforming of methanol
  Autorzy:
  P. Mierczynski, O. Shtyka, R. Ciesielski, A. Kedziora, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  XLVII OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE XLVII POLISH ANNUAL CONFERENCE ON CATALYSIS (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2015
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis of multi-walled carbon nanotubes and its application in heterogenous catalysis
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Oleksandr Shtyka, Radoslaw Ciesielski, Adam Kedziora, Tomasz P. Maniecki
  Konferencja:
  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 11-13 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 11. ,,Hydrogen production by oxidative steam reforming of methanol over Pt/MWCNTs catalysts"
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Oleksandr Shtyka, Radoslaw Ciesielski, Adam Kedziora, Tomasz Przemyslaw Maniecki
  Konferencja:
  XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis , strony 141-142 - poster (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2016
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016 Cracow
  Status:
  Opublikowana
 12. Wpływ metody funkcjonalizacji nanorurek węglowych na aktywność katalizatorów Ru/CNT w tlenowo-parowym reformingu metanolu
  Autorzy:
  Paweł Mierczyński, Oleksandr Shtyka, Adam Kędziora, Tomasz Maniecki
  Konferencja:
  Mała Wielska Nauka, Innowacje i idee przyszłości (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 10-11 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 13. Углеродные нанотрубки - материал 21 века
  Autorzy:
  Tomasz P. Maniecki, Paweł Mierczynski, Oleksandr Shtyka, Radoslaw Ciesielski
  Konferencja:
  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Санкт-Петербурr (rok: 2015, ), Wydawca: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
  Data:
  konferencja 9-12 ноября, 2015 r
  Status:
  Opublikowana
 14. Bimetallic Pd-Cu catalyst for hydrogen production
  Autorzy:
  P. Mierczynski, R. Ciesielski, A. Kedziora, M. Zaborowski, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  XLVI ogólnopolskie Kolokwium katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2014
  Data:
  konferencja 19-21.03.2014 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 15. Monometallic Pt, Au, and Ru supported on multi-walled carbon nanotubes catalysts for oxidative steam reforming of methanol
  Autorzy:
  P. Mierczynski, O. Shtyka, R. Ciesielski, A. Kedziora, T.P. Maniecki
  Konferencja:
  XLVII OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE XLVII POLISH ANNUAL CONFERENCE ON CATALYSIS (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN, Kraków 2015
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015 Kraków
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ promocji Au oraz Pd na właściwości fizykochemiczne i aktywność katalizatorów miedziowych w reakcji reformingu metanolu
  Autorzy:
  Mierczyński Paweł, Tomasz Przemysław Maniecki, Agnieszka Ura, Piotr Kaczorowski
  Konferencja:
  56 Zjazd PTChem i SITPChem (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja Siedlce 16-20 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 17. Физико-химические и каталитические свойства медных катализаторов в окислительно-паровом риформинге метанола
  Autorzy:
  Pawel Mierczynski, Radoslaw Ciesielski, Adam Kędziora, Oleksandr Shtyka, Tomasz P. Maniecki
  Konferencja:
  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Санкт-Петербурr (rok: 2015, ), Wydawca: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
  Data:
  konferencja 9-12 ноября, 2015 r
  Status:
  Opublikowana