Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

System wspomagania śródoperacyjnej lokalizacji guzów w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej

2012/05/B/ST7/02136

Słowa kluczowe:

spersonalizowany model pacjenta przetwarzanie obraw chirurgia maoinwazyjna fuzja obrazw fantomy bimodalne

Deskryptory:

 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Piętka 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 618 183 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2016-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przedłużenie licencji rogramu Matlab. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. A new parametric model-based technique in bone tumour analysis IF: 1,496
  Autorzy:
  Joanna Czajkowska, Ewa Pietka
  Czasopismo:
  Computerized Medical Imaging and Graphics (rok: 2014, tom: 38, strony: 315-325), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compmedimag.2014.04.002 - link do publikacji
 2. Skeleton Graph Matching vs. Maximum Weight Cliques aorta registration techniques IF: 1,218
  Autorzy:
  Joanna Czajkowska, C. Feinen, M. Grzegorzek, M. Raspe i R. Wickenhöfer
  Czasopismo:
  Computerized Medical Imaging and Graphics (rok: 2015, tom: 46, Part 2, strony: 142-152), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compmedimag.2015.05.001 - link do publikacji
 3. Towards the clinical integration of an image-guided navigation system for percutaneous liver tumor ablation using freehand 2D ultrasound images IF: 0,69
  Autorzy:
  Dominik Spinczyk
  Czasopismo:
  Computer Aided Surgery (rok: 2015, tom: 20,1, strony: 61-72), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.3109/10929088.2015.1076043. - link do publikacji
 4. Image-based guidance of percutaneous abdomen intervention based on markers for semi-automatic rigid registration IF: 1,092
  Autorzy:
  Dominik Spinczyk
  Czasopismo:
  Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques (rok: 2014, tom: 9 (4), strony: 531–536), Wydawca: Termedia Publishing House
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5114/wiitm.2014.45048 - link do publikacji
 5. Granular Computing in Model Based Abdominal Organs Detection IF: 1,218
  Autorzy:
  Jan Juszczyk, Ewa Pietka i Bartłomiej Pyciński
  Czasopismo:
  Computerized Medical Imaging and Graphics (rok: 2015, tom: 46, Part 2, strony: 121-130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.compmedimag. - link do publikacji
 1. HoG Feature Based Detection of Tissue Deformations in Ultrasound Data
  Autorzy:
  Joanna Czajkowska, Bartłomiej Pyciński i Ewa Piętka
  Konferencja:
  Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 25 - 29.08.2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Skeleton-based abdominal aorta registration technique
  Autorzy:
  Feinen, C; Czajkowska, J; Grzegorzek, M; Raspe, M; Wickenhofer, R
  Konferencja:
  Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
  Data:
  konferencja AUG. 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Automatic generation of initial points for CT abdominal organ segmentation
  Autorzy:
  J. Juszczyk i E. Pietka
  Konferencja:
  Computer Assisted Radiology and Surgery (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja czerwiec
  Status:
  Opublikowane
 4. Patient Specific Phantom in Bimodal Image Navigation System
  Autorzy:
  Jan Juszczyk, Bartłomiej Pyciński i Ewa Piętka
  Konferencja:
  Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference of the IEEE (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 25-29.08.2015
  Status:
  Opublikowane
 5. Similarity Search for the Content of Medical Records
  Autorzy:
  Dominik Spinczyk i Mariusz Dzieciątko
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 6. ToF-Data- Based Modelling of Skin Surface Deformation
  Autorzy:
  Jan Juszczyk, Joanna Czajkowska, Bartłomiej Pyciński i Ewa Piętka
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 7. Archiving and visualization of the patient's anatomical model using B-spline curve and surface representation
  Autorzy:
  D. Spinczyk
  Konferencja:
  International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition IPCV'14 (rok: 2014, ), Wydawca: Worldcomp
  Data:
  konferencja July 21-24, 2014
  Status:
  Opublikowane
 8. Automatic 3D Segmentation of Renal Cysts in CT
  Autorzy:
  Pawel Badura, Wojciech Wieclawek i Bartłomiej Pyciński
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 9. Biopsy Needle and Tissue Deformations Detection in Elastography Supported Ultrasound
  Autorzy:
  Joanna Czajkowska, Jan Juszczyk, Bartłomiej Pyciński i Ewa Pietka
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 10. Simple Atlas Selection Strategies for Liver Segmentation in CT Images
  Autorzy:
  Dominik Spinczyk i Agata Krasoń
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 11. Surface Registration by Markers Guided Non-rigid Iterative Closest Points Algorithm
  Autorzy:
  D. Spinczyk
  Konferencja:
  International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition IPCV'14 (rok: 2014, ), Wydawca: Worldcomp
  Data:
  konferencja July 21-24, 2014
  Status:
  Opublikowane
 12. Swarm Intelligence Approach to 3D Medical Image Segmentation
  Autorzy:
  Marta Galinska i Pawel Badura
  Konferencja:
  5th International Conference on Information Technologies in Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 20-22.06.2016
  Status:
  Opublikowane
 1. -
  Autorzy:
  Mariusz Dzieciątko, Dominik Spinczyk
  Książka:
  Text Mining: metody, narzędzia i zastosowania (rok: 2016, tom: -, strony: 1-204), Wydawca: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Opublikowane
 2. Image navigation in minimally invasive surgery
  Autorzy:
  B. Pyciński, J. Juszczyk, P. Bożek, J. Ciekalski, J. Dzielicki i E. Pietka
  Książka:
  Information Technologies in Biomedicine, seria Advances in Intelligent Systems and Computing (rok: 2014, tom: 284, strony: 25–34), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 3. Radiological atlas for patient specific model generation
  Autorzy:
  J. Kawa, J. Juszczyk, B. Pyciński, P. Badura i E. Pietka
  Książka:
  Information Technologies in Biomedicine, seria Advances in Intelligent Systems and Computing, (rok: 2014, tom: 284, strony: 69–84), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
 4. Surface registration by markers guided nonrigid iterative closest points algorithm
  Autorzy:
  Dominik Spinczyk
  Książka:
  Emerging Trends in Image Processing, Computer Vision and Pattern Recognition (rok: 2015, tom: -, strony: 489-497), Wydawca: Morgan Kaufmann
  Status:
  Opublikowane
 5. -
  Autorzy:
  Bartłomiej Pyciński
  Książka:
  Zintegrowany system śledzenia i rejestracji obrazów ultrasonograficznych i tomografii komputerowej jamy brzusznej (rok: 2015, tom: -, strony: 1-146), Wydawca: Wydział Inzynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowane