Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania chemii powierzchni katalizatorów hybrydowych jako droga do wyjaśnienia ich właściwości katalitycznych w wysokociśnieniowej reakcji syntezy eteru dimetylowego z mieszaniny H2/CO2

2012/05/B/ST4/00071

Słowa kluczowe:

eter dimetylowy katalizatory hybrydowe heteropolikwasy

Deskryptory:

 • ST4_12: Kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ryszard Grabowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 403 730 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-30

Zakończenie projektu: 2016-01-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. piec rurowy z regulatorem temperatury.
 2. okienka ZnSe.
 3. Celka pomiarowa (kiuweta) do podczerwieni. Za kwotę 50 000 PLN
 4. krany próżniowe.
 5. miernik próżni.
 6. pompa membranowa.
 7. okienka CaF2.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Influence of ZrO2 structure and copper electronic state on activity of Cu/ZrO2 catalysts in methanol synthesis from CO2 IF: 7,57
  Autorzy:
  K. Samson, M. Śliwa, R.P. Socha, K. Góra –Marek, D. Mucha D. Rutkowska-Zbik, J-F.Paul, , M. Ruggiero–Mikołajczyk, R. Grabowski* J. Słoczyński
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2014, tom: 4, strony: 3730-3741), Wydawca: American Chemical Society Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/cs500979c - link do publikacji
 1. Oddziaływanie klastra Cu7 i Cu13 z cząsteczkami wodoru i dwutlenku węgla - obliczenia DFT
  Autorzy:
  A. Kornas, D. Rutkowska - Żbik
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków 2015
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Physicochemical characteristics of metallic function of catalysts in reaction of hydrogenation of CO2 in the way dimethyl ether
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, K. Samson, M. Śliwa, D.Rutkowska-Żbik, R. Tokarz-Sobieraj, A. Żelazny, M. Ruggiero-Mikołajczyk, W. Rojek,
  Konferencja:
  12th Pannonian Symposium on Catalysis, Trest, Czech Republic (rok: 2014, ), Wydawca: Instytute of Chemical Technology Prague
  Data:
  konferencja September 16-20, 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Właściwości fizykochemiczne składowej metalicznej katalizatorów do uwodornienia CO2 w kierunku eteru dwumetylowego
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, K. Samson, M. Śliwa, R. Tokarz-Sobieraj, A. Żelazny, M. Ruggiero-Mikołajczyk, W. Rojek,
  Konferencja:
  XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2014, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków 2014
  Data:
  konferencja 19–21.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Physicochemical characteristics of CuO/ZrO2 in reaction for obtaining dimethyl ether from CO2
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, K. Samson, M. Śliwa, D.Rutkowska-Żbik, R. Tokarz-Sobieraj, A. Żelazny, M. Ruggiero-Mikołajczyk, W. Rojek
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis Cracow (rok: 2014, ), Wydawca: PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CRNS
  Data:
  konferencja 01-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Reakcja uwodornienia CO2 do metanolu na katalizatorach Cu/ZrO2 - rola odmiany polimorficznej ZrO2 oraz stanu elektronowego miedzi
  Autorzy:
  K. Samson, r. Grabowski, M. Śliwa, A. Kornas, R.P. Socha, K. Góra-Marek, M. Ruggiero, D. Rutkowska - Żbik, J. -F. Paul, D. Mucha, A. Żelazny
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 16-18.03.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of polymorphic ZrO2 phases and the copper electronic state on the activity of Cu/ZrO2 catalysts in the hydrogenation of CO2 to methanol
  Autorzy:
  Michał Śliwa, Ryszard Grabowski, Agata Żelazny, Agnieszka Kornas, Katarzyna Samson, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Jean-Francois Paul, Dorota Rutkowska-Żbik
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CNRS
  Data:
  konferencja 01-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Investigation of hybrid catalysts deactivation in syngas to dimethyl ether process
  Autorzy:
  Michał Śliwa, Agata Żelazny, Agnieszka Kornas, Katarzyna Samson, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Ryszard Grabowski,
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CRNS
  Data:
  konferencja 01-05.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Role of the modification of the metallic and acidic components in the catalysts for one stage DME synthesis from syngas
  Autorzy:
  A. Żelazny*, M. Śliwa, R. Grabowski, M. Ruggiero, K. Samson, D. Rutkowska-Żbik, Ł. Mokrzycki, T. Machej
  Konferencja:
  11th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XI, Lyon, France, (rok: 2013, ), Wydawca: EUROPACAT XI
  Data:
  konferencja September 1st-6th, 2013
  Status:
  Opublikowana
 9. Właściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatorów miedziowych w reakcji uwodornienia CO2 w kierunku eteru dwumetylowego (DME)
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, D. Rutkowska-Żbik, K. Samson, M. Ruggiero, A. Żelazny, M. Śliwa
  Konferencja:
  Ogólokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój; Wrocław (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy Poznań
  Data:
  konferencja 10.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Influence of the metallic and acidic component modification on the activity of bifunctional catalysts for one-step DME synthesis from syngas"
  Autorzy:
  Małgorzata Ruggiero, Agata Żelazny, Michał Śliwa, Ryszard Grabowski, Katarzyna Samson, Agnieszka Kornas, Dorota Rutkowska-Żbik
  Konferencja:
  8th International Conference on Environmental Catalysis Asheville, NC, USA (rok: 2014, ), Wydawca: ICEC2014.us
  Data:
  konferencja August 24-27, 2014
  Status:
  Opublikowana
 11. Synteza dimetyloeteru z mieszaniny CO2+H2 na katalizatorach hybrydowych: wpływ metody syntezy i dodatku heteropolikwasów na aktywność katalityczną
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, M. Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero, A. Żelazny
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolowkium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: IKiFP PAN Kraków
  Data:
  konferencja 16-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Właściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatorów miedziowych w reakcji uwodornienia CO2 w kierunku eteru dwumetylowego (DME)
  Autorzy:
  A. Kornas, R. Grabowski, K. Samson, M. Ruggiero, A. Żelazny, M. Śliwa
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki Techniczne i Inżynieryjne (rok: 2015, tom: 1, strony: 113-119), Wydawca: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy Poznań
  Status:
  Opublikowana