Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ deiminacji kluczowych reszt argininy na funkcje inhibitorów proteaz i innych komponentów układu odporności nieswoistej

2012/05/B/NZ6/00581

Słowa kluczowe:

deiminacja cytrulinacja reakcja zapalna deiminaza peptdyloargininy proteoliza PAR dopełniacz kininy koagulacja krzepnięcie odporność nieswoista

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
 • NZ2_3: Proteomika

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Kantyka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 419 998 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-21

Zakończenie projektu: 2016-02-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Peptidyl arginine deiminase from Porphyromonas gingivalis abolishes anaphylatoxin C5a activity IF: 4,3
  Autorzy:
  Bielecka E, Scavenius C, Kantyka T, Jusko M, Mizgalska D, Szmigielski B, Potempa B, Enghild JJ, Prossnitz ER, Blom AM, Potempa J
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2014, tom: 289(47), strony: 32481-7), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.C114.617142. - link do publikacji
 2. Gingipains of Porphyromonas gingivalis affect the stability and function of SPINK6, a tissue inhibitor of human kallikreins IF: 4,573
  Autorzy:
  Karolina Plaza, Magdalena Kalinska, Oliwia Bochenska, Ulf Meyer-Hoffert, Zhihong Wu, Jan Fischer, Katherine Falkowski, Laura Sasiadek, Ewa Bielecka, Barbara Potempa, Andrzej Kozik, Jan Potempa and Tomasz Kantyka
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2016, tom: 2016 Jun 27, strony: pii: jbc.M116.722942. [Epub ahead of print]), Wydawca: American Society of Biological Chemists; Rockefeller Institute for Medical Research; American Society for Biochemistry and Molecular Biology, American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M116.722942 - link do publikacji
 3. Kallikreins - The melting pot of activity and function IF: 2,963
  Autorzy:
  Kalinska M, Meyer-Hoffert U, Kantyka T, Potempa J
  Czasopismo:
  Biochimie (rok: 2016, tom: 122, strony: 270-82), Wydawca: Elsevier\Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biochi.2015.09.023 - link do publikacji
 4. Citrullination in the periodontium-a possible link between periodontitis and rheumatoid arthritis IF: 2,352
  Autorzy:
  Laugisch O, Wong A, Sroka A, Kantyka T, Koziel J, Neuhaus K, Sculean A, Venables PJ, Potempa J, Möller B, Eick S.
  Czasopismo:
  Clinical Oral investigations (rok: 2016, tom: 20(4), strony: 675-83), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00784-015-1556-7 - link do publikacji
 5. Structure and mechanism of a bacterial host-protein citrullinating virulence factor, Porphyromonas gingivalis peptidylarginine deiminase IF: 5,578
  Autorzy:
  Goulas T, Mizgalska D, Garcia-Ferrer I, Kantyka T, Guevara T, Szmigielski B, Sroka A, Millán C, Usón I, Veillard F, Potempa B, Mydel P, Solà M, Potempa J, Gomis-Rüth FX
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 11969), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep11969 - link do publikacji