Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości

2012/05/B/ST8/00129

Słowa kluczowe:

kontrolowane podawanie leków mikro/nanonośniki implanty poli(laktyd-glikolid) osteoporoza infekcje kości,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Elżbieta Pamuła 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 489 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-19

Zakończenie projektu: 2016-02-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Gentamicin loaded PLGA nanoparticles as local drug delivery system for the osteomyelitis treatment IF: 0,894
  Autorzy:
  Urszula Posadowska, Monika Brzychczy-Włoch, Elżbieta Pamuła
  Czasopismo:
  Acta of Bioengineering and Biomechanics (rok: 2015, tom: 17 (3), strony: 41-48), Wydawca: Wroclaw University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/ABB-00188-2014-02 - link do publikacji
 2. Injectable hybrid delivery system composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localized treatment of bone infections IF: 4,84
  Autorzy:
  Urszula Posadowska, Monika Brzychczy-Włoch, Anna Drożdż, Małgorzata Krok-Borkowicz, Małgorzata Włodarczyk-Biegun, Piotr Dobrzyński, Wojciech Chrzanowski & Elżbieta Pamuła
  Czasopismo:
  Expert Opinion on Drug Delivery (rok: 2016, tom: 13, strony: Published online: 16 Feb 2016), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1517/17425247.2016.1146673 - link do publikacji
 3. Gentamicin-Loaded Polysaccharide Membranes for Prevention and Treatment of Post-operative Wound Infections in the Skeletal System IF: 3,335
  Autorzy:
  U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, Ł. Rumian, K. Pietryga, D. Kulig, W. Chrzanowski, E. Pamuła
  Czasopismo:
  Pharmaceutical Research (rok: 2017, tom: 34 (10), strony: 2075-2083), Wydawca: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11095-017-2212-5 - link do publikacji
 4. Injectable gellan gum-based nanoparticles-loaded system for the local delivery of vancomycin in osteomyelitis treatment IF: 2,587
  Autorzy:
  Urszula Posadowska, Monika Brzychczy-Wloch, Elzbieta Pamula
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine (rok: 2016, tom: 27(9), strony: 44935), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10856-015-5604-2 - link do publikacji
 5. Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate IF: 3,65
  Autorzy:
  Urszula Posadowska, Martin Parizek, Elena Filova, Malgorzata Wlodarczyk-Biegun , Marleen Kamperman , Lucie Bacakova , Elzbieta Pamula
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2015, tom: 485, strony: 31-40), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2015.03.003 - link do publikacji
 6. Preparation and characterization of drug delivery carriers for local administration of sodium alendronate
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Ana Moreira, Rita Martins, Elżbieta PAMUŁA
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2013, tom: 16 no. 119, strony: 45150), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 1. Degradable gentamicin-loaded nanocarriers embedded in polysaccharide matrices as controlled release injectable systems for the treatment of bone infections
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Katarzyna Reczynska, Natalia Paruzel, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: ESB 2013
  Data:
  konferencja 8–12 September 2013, Madrid
  Status:
  Opublikowana
 2. Injectable and implantable biomaterials with resorbable drug delivery nano-/microcarriers for the treatment of bone diseases
  Autorzy:
  POSADOWSKA Urszula, KROK-BORKOWICZ Małgorzata, Katarzyna RECZYŃSKA, PIETRYGA Krzysztof, RUMIAN Łucja, BRZYCHCZY-WŁOCH Monika, BACAKOVA Lucie, WŁODARCZYK-BIEGUN Malgorzata, KAMPERMAN Marleen, PAMUŁA Elżbieta
  Konferencja:
  BIOMAT 2015, Conference of French Society for Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: BIOMAT - French Society for Biomaterials
  Data:
  konferencja 12-14 Octobre 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Injectable gellan gum-based nanoparticle-loaded system for the local delivery of vancomycin in osteomeylitis treatment
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Monika Brzychczy-Włoch, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  ESB 2015: 27th European conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit"
  Data:
  konferencja 30 August – 3 September, 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Atomic force microscopy, scanning electron microscopy and optical microscopy characterization of drug delivery systems for osteoporosis treatment
  Autorzy:
  U. POSADOWSKA, R. Martins, A. Moreira, E. PAMUŁA
  Konferencja:
  International Symposium in Appleid Bioimaging : from Molecule to Man (rok: 2013, ), Wydawca: Bioimaging 2013
  Data:
  konferencja Porto, October 3–4, 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Gentamicin-loaded microparticles immobilized on porous scaffolds for prevention of biomaterials-related bone infections
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Łucja RUMIAN, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  26th European Society for Biomaterials, ESB2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Liverpool
  Data:
  konferencja 31st August – 3rd September 2014, Liverpool
  Status:
  Opublikowana
 6. Resorbable micro- and nanoparticles as a platform for targeted therapies in skeletal system
  Autorzy:
  Elżbieta Pamuła
  Konferencja:
  Central European Conference on Regenerative Medicine : Bydgoszcz, Poland, 14–15 March (rok: 2015, ), Wydawca: Medical Universty in Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 14–15 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Systemy miejscowego dostarczania wankomycyny do leczenia i zapobiegania infekcjom w układzie kostnym
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Monika Brzychczy-Włoch, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum (rok: 2014, ), Wydawca: Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 20–21 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Hydrogel-based injectable systems for the local delivery of sodium alendronate – in vitro evaluation with osteoblast- and osteoclast-like cells
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Martin Parizek, Elena Filova, Krzysztof Pietryga, Lucie Bacakova, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  26th European Society for Biomaterials, ESB2014 (rok: 2014, ), Wydawca: University of Liverpool
  Data:
  konferencja 31st August – 3rd September 2014, Liverpool
  Status:
  Opublikowana
 9. Microparticles with vancomycin immobilized on porous scaffolds for prevention of implant-related infections in bone tissue
  Autorzy:
  U. POSADOWSKA, M. Brzychczy-Włoch, J. Lechowicz, E. PAMUŁA
  Konferencja:
  Central European Conference on Regenerative Medicine : Bydgoszcz, Poland, 14–15 March (rok: 2015, ), Wydawca: Medical Universty in Bydgoszcz
  Data:
  konferencja 14–15 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Resorbable scaffolds with sodium alendronate loaded microparticles for the treatment of bone tissue defects
  Autorzy:
  Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Urszula POSADOWSKA, Karolina Toś, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  ESB 2015: 27th European conference on Biomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit"
  Data:
  konferencja 30 August – 3 September, 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Resorbowalne gąbki z gentamycyną otrzymywane metodą liofilizacji do miejscowego leczenia infekcji w układzie kostnym
  Autorzy:
  Urszula POSADOWSKA, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 14–16 października 2015 r
  Status:
  Opublikowana
 12. Wstrzykiwalne i wszczepialne biomateriały wzbogacone w sferyczne mikro/nanonośniki leków przeznaczone do leczenia chorób kości
  Autorzy:
  Elżbieta PAMUŁA
  Konferencja:
  Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 14–16 października 2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 13. Gellan gum with calcitonin-loaded nanoparticles for intra-bone drug delivery
  Autorzy:
  U. POSADOWSKA, K. RECZYŃSKA, M. Parizek, E. Filova, L. Bacakova, E. PAMUŁA
  Konferencja:
  BSTE 2015 : Belgian Symposium on Tissue Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: KU Leuven
  Data:
  konferencja 19–20 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Micro/nanosized PLGA-carriers loaded with bisphosphonates for the local treatment of osteoporosis
  Autorzy:
  U. POSADOWSKA, A. Moreira, R. Martins, E. PAMUŁA
  Konferencja:
  XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials (rok: 2013, ), Wydawca: Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences
  Data:
  konferencja Częstochowa, 12–15 June 2013
  Status:
  Opublikowana