Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie efektu gigantycznego magnetoopru w funkcji grubości przekładki w wielowarstwowych nanodrutach otrzymywanych metodą elektrodepozycji i analiza źródła pochodzenia tego efektu

2012/05/B/ST8/01812

Słowa kluczowe:

wielowarstwowe nanodruty elektrodepozycja gigantyczny magnetoopór Co/Cu Fe/Cu Fe/Cr

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Kąc 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 502 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-07

Zakończenie projektu: 2016-11-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem do opracowywania danych typu Origin lub Sigma Plot. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Komputer wraz z oprogramowaniem Sigma Plot. Za kwotę 9 195 PLN
 3. Potencjostat z mikrowagą kwarcową. Za kwotę 130 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Effect of the template-assisted electrodeposition parameters on the structure and magnetic properties of Co nanowire arrays IF: 2,17
  Autorzy:
  Malgorzata Kac, Arkadiusz Zarzycki, Slawomir Kac, Marek Kopec, Marcin Perzanowski, Erazm M. Dutkiewicz, Katarzyna Suchanek, Alexey Maximenko, and Marta Marszalek
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering B (rok: 2016, tom: 211, strony: 75-78), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of Cu Layer Thickness on Morphology and Magnetic Properties of Co/Cu Nanowires IF: 0,469
  Autorzy:
  M. Kąc, M. Kopeć, L. Cieniek, A. Zarzycki, S. Kąc, A. Maximenko, E.M. Dutkiewicz and M. Marszalek
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 302-305), Wydawca: Polish Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.302 - link do publikacji
 3. Atomic scale structure investigations of epitaxial Fe/Cr multilayers IF: 2,112
  Autorzy:
  M. Kąc, J. Morgiel, A. Polit, Y. Zabila, M. Marszałek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.03.021 - link do publikacji