Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach prowadzanych w przyjaznych środowisku warunkach.

2012/05/B/ST5/00362

Słowa kluczowe:

kompleksy metali przejściowych ligandy fosforowe synteza asymetryczna kataliza w fazie wodnej rozpuszczalniki fluorowane katalizatory immobilizowane sprzęganie krzyżowe przyjazna środowisku synteza

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oleh Demchuk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 433 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2017-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zmywarka laboratoryjna. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. New Insights into the Mechanism of Reduction of Tertiary Phosphine Oxides by Means of Phenylsilane IF: 1,076
  Autorzy:
  O. M. Demchuk, R. Jasinski, K. M. Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Heteroatom Chemistry (rok: 2015, tom: 26, strony: 441-448), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/hc.21279 - link do publikacji
 2. A Quantum-Chemical DFT Approach to Elucidation of the Chirality Transfer Mechanism of the Enantioselective Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reaction IF: 1,3
  Autorzy:
  Radomir JasiNski, Oleg M. Demchuk, Dmytro Babyuk
  Czasopismo:
  Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 2017, strony: Article ID 3617527, 12 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2017/3617527 - link do publikacji
 3. A clean and simple method for deprotection of phosphines from borane complexes IF: 3,21
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, Radomir Jasinski, Dorota Strzelecka, Kamil Dziuba, Karolina Kula, Jacek Chrzanowski, Dorota Krasowska
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2018, tom: 90, strony: 49-62), Wydawca: IUPAC & De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/pac-2017-0313 - link do publikacji
 4. Green in water sonochemical synthesis of tetrazolopyrimidine derivatives by a novel core-shell magnetic nanostructure catalyst IF: 4,45
  Autorzy:
  Maleki, Ali; Rahimi, Jamal ; Demchuk, Oleg; Wilczewska, Agnieszka; Jasiński, Radomir
  Czasopismo:
  Ultrasonics Sonochemistry (rok: 2018, tom: 43, strony: 262-271), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ultsonch.2017.12.047 - link do publikacji
 5. Organophosphorus ligands: Recent developments in design, synthesis, and application in environmentally benign catalysis IF: 0,561
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Jasiński, R.
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 245-253), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1064921 - link do publikacji
 6. The DFT study on racemisation of atropisomeric biaryls
  Autorzy:
  K. Kapłon, O. M. Demchuk, K. M. Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Current Chemistry Letters (rok: 2015, tom: 4, strony: 145-152), Wydawca: GrowingScience
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5267/j.ccl.2015.6.003 - link do publikacji
 7. Tris(acetonitrile)chloropalladium tetrafluoroborate synthesis, application and structural analysis IF: 1,78
  Autorzy:
  Dybała, I., Demchuk, O.M.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1121, strony: 135-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.05.056 - link do publikacji
 8. 2-Methoxynaphthylnaphthoquinone and its solvate: synthesis and structure - properties relationship IF: 1,245
  Autorzy:
  O. M. Demchuk, I. Justyniak, B. Miroslaw, R. Jasinski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Organic Chemistry (rok: 2014, tom: 27, strony: 66-73), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/poc.3237 - link do publikacji
 9. New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone IF: 3,902
  Autorzy:
  Janeczko, M., Demchuk, O.M., Strzelecka, D., Kubiński, K., Masłyk, M.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 124, strony: 1019–1025), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 10. Brönsted acid catalysed direct oxidative arylation of 1,4-naphthoquinone
  Autorzy:
  K. Kapłon, O. M. Demchuk,* Marta Wieczorek and K. Michał Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Current Chemistry Letters (rok: 2014, tom: 3, strony: 23-36), Wydawca: Growing Science
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 11. Readily available catalysts for demanding Suzuki–Miyaura couplings under mild conditions IF: 2,645
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Kapłon, K., Mazur, L., Strzelecka, D., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 6668-6677), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.08.087 - link do publikacji
 12. 1,4-NAPHTHOQUINONE DERIVATIVES POTENTLY SUPPRESS C. ALBICANS GROWTH AND INHIBIT FORMATION OF HYPHAE IF: 2,362
  Autorzy:
  Monika Janeczko; Konrad Kubiński; Aleksandra Martyna; Angelika Muzyczka; Anna Boguszewska-Czubara; Sławomir Czernik; Małgorzata Tokarska-Rodak; Marta Chwedczuk; Oleg Demchuk; Hieronim Golczyk; Maciej Masłyk
  Czasopismo:
  Journal of Medical Microbiology (rok: 2018, tom: 67, strony: 598-609), Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1099/jmm.0.000700 - link do publikacji
 13. Straightforward approach to norbornene core based chiral ligands by tandem cross dehydrogenative coupling reactions IF: 2,347
  Autorzy:
  Szwaczko, K., Demchuk, O.M., Mirosław, B., Strzelecka, D., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 3491-3495), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.06.104 - link do publikacji
 14. The utilization of chiral phosphorus ligands in atroposelective cross-coupling reactions IF: 0,561
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Kapłon, K., Kącka, A., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 180-200), Wydawca: Taylor and Francis Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1079197 - link do publikacji
 1. STRUKTURALNA RÓŻNORODNOŚĆ KOMPLEKSÓW PALLADU Z LIGANDEM FOSFOROWYM O C,P- ORAZ O,P- TYPIE KOMPLEKSOWANIA
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowane
 2. Zastosowanie magnetycznych, nanostrukturalnych katalizatorów w "zielonej" syntezie tetrazolopirymidyn
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, A. Maleki, J. Rahimi, A. Z. Wilczewska, R. Jasiński
  Konferencja:
  XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM CHEMII ORGANICZNEJ (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej PAN
  Data:
  konferencja 8-11.04
  Status:
  Opublikowane