Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach prowadzanych w przyjaznych środowisku warunkach.

2012/05/B/ST5/00362

Słowa kluczowe:

kompleksy metali przejściowych ligandy fosforowe synteza asymetryczna kataliza w fazie wodnej rozpuszczalniki fluorowane katalizatory immobilizowane sprzęganie krzyżowe przyjazna środowisku synteza

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oleh Demchuk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 433 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2017-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa próżniowa. Za kwotę 22 000 PLN
 2. Zmywarka laboratoryjna. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Automatyczny kolektor frakcji. Za kwotę 45 000 PLN
 4. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 6 600 PLN
 5. Mikroskop cyfrowy z wyposażeniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. A clean and simple method for deprotection of phosphines from borane complexes IF: 3,21
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, Radomir Jasinski, Dorota Strzelecka, Kamil Dziuba, Karolina Kula, Jacek Chrzanowski, Dorota Krasowska
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2018, tom: 90, strony: 49-62), Wydawca: IUPAC & De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pac-2017-0313 - link do publikacji
 2. Organophosphorus ligands: Recent developments in design, synthesis, and application in environmentally benign catalysis IF: 0,561
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Jasiński, R.
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 245-253), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1064921 - link do publikacji
 3. Straightforward approach to norbornene core based chiral ligands by tandem cross dehydrogenative coupling reactions IF: 2,347
  Autorzy:
  Szwaczko, K., Demchuk, O.M., Mirosław, B., Strzelecka, D., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Tetrahedron Letters (rok: 2016, tom: 57, strony: 3491-3495), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tetlet.2016.06.104 - link do publikacji
 4. The utilization of chiral phosphorus ligands in atroposelective cross-coupling reactions IF: 0,561
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Kapłon, K., Kącka, A., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2016, tom: 191, strony: 180-200), Wydawca: Taylor and Francis Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2015.1079197 - link do publikacji
 5. 2-Methoxynaphthylnaphthoquinone and its solvate: synthesis and structure - properties relationship IF: 1,245
  Autorzy:
  O. M. Demchuk, I. Justyniak, B. Miroslaw, R. Jasinski
  Czasopismo:
  Journal of Physical Organic Chemistry (rok: 2014, tom: 27, strony: 66-73), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/poc.3237 - link do publikacji
 6. A Quantum-Chemical DFT Approach to Elucidation of the Chirality Transfer Mechanism of the Enantioselective Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reaction IF: 1,3
  Autorzy:
  Radomir JasiNski, Oleg M. Demchuk, Dmytro Babyuk
  Czasopismo:
  Journal of Chemistry (rok: 2017, tom: 2017, strony: Article ID 3617527, 12 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/3617527 - link do publikacji
 7. Brönsted acid catalysed direct oxidative arylation of 1,4-naphthoquinone
  Autorzy:
  K. Kapłon, O. M. Demchuk,* Marta Wieczorek and K. Michał Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Current Chemistry Letters (rok: 2014, tom: 3, strony: 23-36), Wydawca: Growing Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Tris(acetonitrile)chloropalladium tetrafluoroborate synthesis, application and structural analysis IF: 1,78
  Autorzy:
  Dybała, I., Demchuk, O.M.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1121, strony: 135-141), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.05.056 - link do publikacji
 9. 1,4-NAPHTHOQUINONE DERIVATIVES POTENTLY SUPPRESS C. ALBICANS GROWTH AND INHIBIT FORMATION OF HYPHAE IF: 2,362
  Autorzy:
  Monika Janeczko; Konrad Kubiński; Aleksandra Martyna; Angelika Muzyczka; Anna Boguszewska-Czubara; Sławomir Czernik; Małgorzata Tokarska-Rodak; Marta Chwedczuk; Oleg Demchuk; Hieronim Golczyk; Maciej Masłyk
  Czasopismo:
  Journal of Medical Microbiology (rok: 2018, tom: 67, strony: 598-609), Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1099/jmm.0.000700 - link do publikacji
 10. Green in water sonochemical synthesis of tetrazolopyrimidine derivatives by a novel core-shell magnetic nanostructure catalyst IF: 4,45
  Autorzy:
  Maleki, Ali; Rahimi, Jamal ; Demchuk, Oleg; Wilczewska, Agnieszka; Jasiński, Radomir
  Czasopismo:
  Ultrasonics Sonochemistry (rok: 2018, tom: 43, strony: 262-271), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultsonch.2017.12.047 - link do publikacji
 11. Readily available catalysts for demanding Suzuki–Miyaura couplings under mild conditions IF: 2,645
  Autorzy:
  Demchuk, O.M., Kapłon, K., Mazur, L., Strzelecka, D., Pietrusiewicz, K.M.
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2016, tom: 72, strony: 6668-6677), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2016.08.087 - link do publikacji
 12. The DFT study on racemisation of atropisomeric biaryls
  Autorzy:
  K. Kapłon, O. M. Demchuk, K. M. Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Current Chemistry Letters (rok: 2015, tom: 4, strony: 145-152), Wydawca: GrowingScience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5267/j.ccl.2015.6.003 - link do publikacji
 13. New Insights into the Mechanism of Reduction of Tertiary Phosphine Oxides by Means of Phenylsilane IF: 1,076
  Autorzy:
  O. M. Demchuk, R. Jasinski, K. M. Pietrusiewicz
  Czasopismo:
  Heteroatom Chemistry (rok: 2015, tom: 26, strony: 441-448), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hc.21279 - link do publikacji
 14. New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone IF: 3,902
  Autorzy:
  Janeczko, M., Demchuk, O.M., Strzelecka, D., Kubiński, K., Masłyk, M.
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 124, strony: 1019–1025), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Zastosowanie magnetycznych, nanostrukturalnych katalizatorów w "zielonej" syntezie tetrazolopirymidyn
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, A. Maleki, J. Rahimi, A. Z. Wilczewska, R. Jasiński
  Konferencja:
  XI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM CHEMII ORGANICZNEJ (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Chemii Organicznej PAN
  Data:
  konferencja 8-11.04
  Status:
  Opublikowana
 2. STRUKTURALNA RÓŻNORODNOŚĆ KOMPLEKSÓW PALLADU Z LIGANDEM FOSFOROWYM O C,P- ORAZ O,P- TYPIE KOMPLEKSOWANIA
  Autorzy:
  Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana