Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie syntezy nanokrystalicznych proszków ceramicznych z układu Ti-B-C otrzymywanych metodą zol-żel i ich właściwości

2012/05/N/ST5/02331

Słowa kluczowe:

synteza zol-żel nanoproszki ceramiczne nanokompozyty selektywne laserowe stapiania/spiekanie

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Figiel 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 141 891 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2016-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łaźnia wodna.
 2. Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza. Za kwotę 7 380 PLN
 3. Myjka ultradźwiękowa.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Właściwości kompozytów MMC zawierających węgliki z układu Ti-Mo-C wytwarzanych metodą nadtapiania SLS/M
  Autorzy:
  A. Biedunkiewicz, P. Figiel, D. Grzesiak, W. Biedunkiewicz, R. Wróbel, M. Krawczyk, A. Stasiukiewicz
  Czasopismo:
  Inżynieria Metariałowa (rok: 2014, tom: 202, strony: 451-454), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
 2. Pyrolysis and oxidation of PAN-DMF-TiCl3-B system IF: 3,564
  Autorzy:
  Pawel Figiel, Anna Biedunkiewicz, Witold Biedunkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis , Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Złożona
 3. Evaluation of the Effect of Surface Preparation on Corrosion Properties of Cerametallic Composites in Titanium Matrix IF: 1,436
  Autorzy:
  Pawel Figiel, Anna Biedunkiewicz2, Witold Biedunkiewicz3, Dariusz Grzesiak4
  Czasopismo:
  International Journal of Engineering Research & Science (rok: 2016, tom: 2, strony: 121-125), Wydawca: AD Publications
  Status:
  Opublikowana
 4. Ocena wpływu przygotowania powierzchni na właściwości korozyjne kompozytów cermetalicznych w osnowie stali AISI 316L
  Autorzy:
  Paweł Figiel, Anna Biedunkiewicz, Witold Biedunkiewicz, Dariusz Grzesiak, Paulina Dużyńska
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 208, strony: 271-274), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.6.33 - link do publikacji
 1. WPŁYW UDZIAŁU WĘGLIKÓW NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOKOROZYJNE NANOSTRUKTURALNYCH KOMPOZYTÓW OTRZYMYWANYCH METODĄ SLM.
  Autorzy:
  P. Figiel, A. Biedunkiewicz, D. Grzesiak, W. Biedunkiewicz
  Konferencja:
  XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 23-26 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana