Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza oddziaływań anionowych i kationowych peptydów Galleria mellonella należących do czterech różnych rodzin peptydów odpornościowych na komórki bakterii i grzybów

2012/05/B/NZ1/00033

Słowa kluczowe:

Galleria mellonella peptyd anionowy2 peptydy bogate w prolinę defensyny cekropiny Salmonella typhimurium Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus Candida albicans Fusarium oxysporum mikroskopia sił atomowych mikroskopia elektronowa

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów
 • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Cytryńska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 337 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2017-02-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora z laminarnym przepływem powietrza. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Studies on the role of insect hemolymph polypeptides: Galleria mellonella anionic peptide 2 and lysozyme. IF: 2,522
  Autorzy:
  Sowa-Jasiłek A., Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Wydrych J., Mak P., Jakubowicz T., Cytryńska M.
  Czasopismo:
  Peptides (rok: 2014, tom: 53, strony: 194-201), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.peptides.2014.01.012 - link do publikacji
 2. Defense peptides: recent developments.
  Autorzy:
  Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A.
  Czasopismo:
  Biomolecular Concepts (rok: 2015, tom: 6, strony: 237-251), Wydawca: Walter de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/bmc-2015-0014 - link do publikacji
 3. Studies on the interactions of neutral Galleria mellonella cecropin D with living bacterial cells IF: 2,906
  Autorzy:
  Zdybicka‑Barabas A., Stączek S., Pawlikowska‑Pawlęga B., Mak P., Luchowski R., Skrzypiec K., Mendyk E., Wydrych J., Gruszecki W.I., Cytryńska M.
  Czasopismo:
  Amino Acids (rok: 2019, tom: 51, strony: 175-191), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00726-018-2641-4 - link do publikacji
 1. Interactions of Galleria mellonella cecropin D-like peptide with bacterial cells.
  Autorzy:
  Zdybicka-Barabas A., Pawlikowska-Pawlęga B., Stączek S., Sowa-Jasiłek A., Gruszecki W.I., Skrzypiec K., Mendyk E., Mak P., Cytryńska M.
  Konferencja:
  14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 3-7 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Interactions of unique Galleria mellonella proline-rich peptides with bacterial cells.
  Autorzy:
  Zdybicka-Barabas A., Stączek S., Sowa-Jasiłek A., Wydrych J., Skrzypiec K., Mendyk E., Mak P., Cytryńska M.
  Konferencja:
  14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 3-7 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of Galleria mellonella lysozyme and anionic peptide 2 on Candida albicans cells.
  Autorzy:
  Sowa-Jasiłek A., Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Mak P., Cytryńska M.
  Konferencja:
  The 3rd Workshop on Microbiology In Health and Environmental Protection MIKROBIOT (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 17-20 IX
  Status:
  Opublikowana