Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, synteza i ewaluacja biologiczna nowych funkcjonalizowanych pochodnych batracyliny jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych

2012/05/B/NZ7/02461

Słowa kluczowe:

batracylina analogi batracyliny adenozyna tuftsyna retro-tuftsyna synteza aktywność biologiczna

Deskryptory:

 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Dzierzbicka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 394 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-11

Zakończenie projektu: 2016-02-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kamera cyfrowa z oprogramowaniem do akwizycji obrazu. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Erratum to Synthesis of functionalized new conjugates of batracylin with tuftsin/retro-tuftsin derivatives and their biological evaluation" [Eur. J. Med. Chem. 106 (2015) 85e94] IF: 4,519
  Autorzy:
  Wioleta Januchta, Marcin Serocki, Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Andrzej Skladanowski
  Czasopismo:
  Eur. J. Med. Chem. (rok: 2016, tom: 116, strony: 318-319), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2016.02.067 - link do publikacji
 2. Synthesis of functionalized new conjugates of batracylin with tuftsin/retro-tuftsin derivatives and their biological evaluation. IF: 3,447
  Autorzy:
  Januchta W., Serocki M., Dzierzbicka K., Cholewiński G., Skladanowski A.
  Czasopismo:
  Eur. J. Med. Chem. (rok: 2015, tom: 106, strony: 85-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Synthesis and biological evaluation of novel analogues of batracylin with synthetic amino acids and adenosine: an unexpected effect on centromere segregation in tumor cells through a dual inhibition of topoisomerase II and Aurora B IF: 3,108
  Autorzy:
  Wioleta Januchta, Marcin Serocki, Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewinski, Monika Gensicka, Andrzej Skladanowski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra04957e - link do publikacji
 1. Design and synthesis of new analogues of batracylin linked to tuftsin and retro-tuftsin derivatives
  Autorzy:
  W. Januchta, K. Dzierzbicka, G. Cholewiński, A. Składanowski, M. Serocki
  Konferencja:
  33RD European Peptide Symposium (rok: 2014, ), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd
  Data:
  konferencja 31 August - 5 September Sofia, Bulgaria
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza Amidowych pochodnych batracyliny
  Autorzy:
  W. Januchta, M. Gensicka, G. Cholewiński, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września, Częstochowa
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza nowych analogów batracyliny jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych
  Autorzy:
  W. Januchta, K. Dzierzbicka, M. Serocki, G. Cholewiński, A. Składanowski
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września Częstochowa
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and biological evaluation of functionalized derivatives of batracylin as new antitumor agents
  Autorzy:
  Serocki M., Januchta W., Dzierzbicka K., Składanowski A
  Konferencja:
  35th EORTC-PAMM Winter Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: University of Münster, Germany
  Data:
  konferencja 12-15 February
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis and cytotoxic activity of conjugates of adenosine with batracylin derivatives.
  Autorzy:
  W. Januchta, M. Serocki, M. Prejs, K. Dzierzbicka, G. Cholewinski, A. Skladanowski
  Konferencja:
  16th Tetrahedron Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 16-19 June
  Status:
  Opublikowana
 6. Novel functionalized conjugates of batracylin with aminoacids and short peptides as new antitumor agents,
  Autorzy:
  Serocki M., Januchta W., Cholewiński G., Dzierzbicka K., Składanowski A.
  Konferencja:
  36th EORTC-PAMM Winter Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Marseille Provence Métropole
  Data:
  konferencja 21-24 January
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza i badania biologiczne analogów batracyliny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
  Autorzy:
  Januchta W., Dzierzbicka K., Serocki M., Cholewiński G., Składanowski A.
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana