Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zasilanie i drenaż w strefie pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

2012/05/N/ST10/03963

Słowa kluczowe:

źródła zasilanie drenaż Roztocze Wyżyna Lubelska

Deskryptory:

 • ST6_14: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Chabudziński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 124 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-22

Zakończenie projektu: 2016-02-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r.
  Autorzy:
  Łukasz Chabudziński, Zdzisław Michalczyk
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2015, tom: 63 nr 10/1, strony: 639-644), Wydawca: WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
  Status:
  Opublikowana
 2. Metal content in the waters of the upper Sanna River catchment (SE Poland): condition associated with drilling of a shale gas exploration wellbore IF: 1,76
  Autorzy:
  Łukasz Chabudziński, Stanisław Chmiel, Zdzisław Michalczyk
  Czasopismo:
  Environmental Earth Sciences (rok: 2015, tom: 74, strony: 6681–6691), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12665-015-4668-0 - link do publikacji
 3. Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł i neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowowschodnia Polska)
  Autorzy:
  Chabudziński Łukasz, Brzezińska-Wójcik Teresa
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: 65, 11/2, strony: 1184–1188), Wydawca: WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
  Status:
  Opublikowana
 1. Dynamika wydajności źródła w Białej w 2013 roku (stopień przykrawędziowy Roztocza Zachodniego)
  Autorzy:
  Hyła Sylwia, Michalczyk Zdzisław, Chabudziński Łukasz
  Książka:
  MONOGRAFIE KOMISJI HYDROLOGICZNEJ PTG/Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej (rok: 2015, tom: 3, strony: 209-226), Wydawca: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Katowicki
  Status:
  Opublikowana
 2. ODPŁYW PODZIEMNY W WYBRANYCH ZLEWNIACH ZACHODNIEJ CZĘŚCI ROZTOCZA
  Autorzy:
  Łukasz CHABUDZIŃSKI, Zdzisław MICHALCZYK
  Książka:
  MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. XX (rok: 2014, tom: II, strony: 317-328), Wydawca: Komitet Gospodarki Wodnej PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Opad i odpływ z małej zlewni - analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych
  Autorzy:
  Chabudziński Łukasz, Michalczyk Zdzisław, Siłuch Marcin, Bartoszek Krzysztof
  Książka:
  MONOGRAFIE KOMISJI HYDROLOGICZNEJ PTG/Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej (rok: 2015, tom: 3, strony: 75-93), Wydawca: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Katowicki
  Status:
  Opublikowana