Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie migracji związków pochodzenia antropogenicznego (alkilo pochodnych pirydyny, alkilo-benzylo-dimetylo lub trimetylo- czwartorzędowych soli amoniowych oraz ich estrów) w ekosystemach wodnych zagrożonych przedostawaniem się do nich ścieków.

2012/05/N/ST4/01995

Słowa kluczowe:

kationowe surfaktanty,próbki środowiskowe ekosystem wodny

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewa Olkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 75 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-19

Zakończenie projektu: 2014-08-18

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Annual changes of basic parameters of bottom sediments from the Klodnica River Catchment
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Environmental Science and Technology V (rok: 2014, tom: 69, strony: 26-30), Wydawca: International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7763/IPCBEE.2014.V69.6 - link do publikacji
 2. Determination of Surfactants in Environmental Samples. Part I. Cationic Compounds IF: 0,382
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Anna Kowalska, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2013, tom: 20, strony: 69-77), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/eces-2013-0005 - link do publikacji
 3. Determination of Surfactants in Environmental Samples. Part II. Anionic Compounds IF: 0,382
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Anna Kowalska, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Ecological Chemistry and Engineering S (rok: 2013, tom: 20 (2), strony: 331-342), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/eces-2013-0024 - link do publikacji
 4. Reducing Monitoring Costs in Industrially Contaminated Rivers: Cluster and Regression Analysis Approach IF: 2,345
  Autorzy:
  Marek Ruman, Ewa Olkowska, Katzryna Kozioł, Damian Absalon, Magdalena Matysik, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Quality (rok: 2014, tom: 43, strony: 753-162), Wydawca: The American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2134/jeq2013.06.0225 - link do publikacji
 5. Similar concentration of surfactants in rural and urban areas IF: 1,906
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska, Marek Ruman, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Environmental Chemistry Letters (rok: 2015, tom: 13, strony: 97-104), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10311-014-0485-z - link do publikacji
 6. A solid phase extraction–ion chromatography with conductivity detection procedure for determining cationic surfactants in surface water samples IF: 3,498
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska, Jacek Namieśnik
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2013, tom: 116, strony: 210-216), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2013.04.083 - link do publikacji
 7. Assessment of the water quality of Kłodnica River catchment using self-organizing maps IF: 3,163
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Błażej Kudłak, Stefan Tsakovski, Marek Ruman, Vasil Simeonov, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2014, tom: 476–477, strony: 477–484), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2014.01.044 - link do publikacji
 8. Occurrence of Surface Active Agents in the Environment IF: 0,948
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska
  Czasopismo:
  Journal of Analytical Methods in Chemistry (rok: 2014, tom: 2014, strony: ID 769708), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2014/769708 - link do publikacji
 1. Comparison of isolation techniques for analysis of cationic surfactants from solid samples
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska, Jacek Namieśnik
  Konferencja:
  14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (rok: 2013, ), Wydawca: European Association for Chemical and Molecular Sciences
  Data:
  konferencja 25 - 28 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Annual changes of basic parameters of bottom sediments from the Klodnica River Catchment
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska
  Konferencja:
  2014 5th International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2015) (rok: 2014, ), Wydawca: Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)
  Data:
  konferencja 14-16 maj 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Occurrence of Cationic Surface Active Agents in Highly Polluted Aquatic Ecosystem
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska
  Konferencja:
  International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014) March 17-18, 2014 Dubai (UAE) (rok: 2014, ), Wydawca: International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering
  Data:
  konferencja 17-18 marzec 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Occurrence of ionic and non-ionic surface active agents in liquid samples collected in regions of varying intensity of anthropopression
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska, Jacek Namieśnik
  Konferencja:
  14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (rok: 2013, ), Wydawca: European Association for Chemical and Molecular Sciences
  Data:
  konferencja 25 - 28 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Określanie stopienia zanieczyszczenia zlewni Rzeki Kłodnicy (Śląsk, Polska) związkami z grupy kationowych surfaktantów jako przejawu antropopresji
  Autorzy:
  Żaneta Polkowska, Ewa Olkowska, Marek Ruman
  Konferencja:
  Aspekty badań wody w XX i XXI wieku (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 18 październik 2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Oznaczanie wybranych związków z grupy jonowych surfaktantów w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska
  Książka:
  Postępy Chromatografii Jonowej (rok: 2014, tom: brak, strony: 120-139), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
  Status:
  Opublikowana
 2. Oznaczanie wybranych związków z grupy kationowych surfaktantów w stałych próbkach z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Żaneta Polkowska
  Książka:
  Chromatografia jonowa 2013 (rok: 2013, tom: brak, strony: 237-255), Wydawca: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
  Status:
  Opublikowana
 3. Zanieczyszczenie zlewni rzeki Kłodnicy związkami z grupy kationowych surfaktantów jako przejaw antropopresji terenów przemysłowych
  Autorzy:
  Ewa Olkowska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska
  Książka:
  Problemy badań wody w XX I XXI wieku (rok: 2014, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana