Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stargardzkie pole drumlinowe i dynamika procesów subglacjalnych (Polska północno-zachodnia)

2012/05/D/ST10/01168

Słowa kluczowe:

drumliny warunki subglacjalne zlodowacenie wisły lob Odry

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia
 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna
 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Hermanowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 182 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-04

Zakończenie projektu: 2018-01-03

Planowany czas trwania projektu: 40 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Monitor. Za kwotę 1 407 PLN
 2. Drukarka. Za kwotę 916 PLN
 3. Notebook. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Groundwater flow under a palei-ice stream of the Scandinavian Ice Sheet and its implications for the formation of Stargard drumlin field, NW Poland IF: 3,558
  Autorzy:
  Piotr Hermanowski, Jan A. Piotrowski
  Czasopismo:
  Journal of Geophysical Research: Earth Surface (rok: 2019, tom: 124, strony: 1720-1741), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1029/2018JF004939 - link do publikacji
 2. An erosional origin for drumlins of NW Poland IF: 3,694
  Autorzy:
  Piotr Hermanowski, Jan A. Piotrowski, Izabela Szuman
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2019, tom: 44, strony: 2030-2050), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.4630 - link do publikacji
 3. Substratum morphology and significance during the Weichselian Odra ice lobe advance in northeast Germany and northwest Poland
  Autorzy:
  Piotr Hermanowski
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2015, tom: 21, strony: 241-248), Wydawca: Institute of Geology, Adam Mickiewicz University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/logos-2015-2016 - link do publikacji
 4. Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do badania orientacji klastów w glinach lodowcowych
  Autorzy:
  Piotr Hermanowski, Piotr Duda
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2019, tom: 67, strony: 653-661), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2019.38 - link do publikacji
 5. Till kinematics in the Stargard drumlin field, NW Poland constrained by microstructural proxies IF: 2,377
  Autorzy:
  Piotr Hermanowski, Jan A. Piotrowski, Piotr Duda
  Czasopismo:
  Journal of Quaternary Science (rok: 2020, tom: 35, strony: 920-934), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jqs.3233 - link do publikacji