Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar kąta gamma macierzy CKM poprzez badanie kanału rozpadu mezonu Bd->Dπ w eksperymencie LHCb.

2012/05/N/ST2/02664

Słowa kluczowe:

LHC LHCb gamma analiza wieloparametrowa symetria CP

Deskryptory:

 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Morawski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 62 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-08

Zakończenie projektu: 2015-02-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptot. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Measurement of the CKM angle γ from a combination of LHCb results IF: 6,063
  Autorzy:
  LHCb Collaboration
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 12, strony: 87), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP12(2016)087 - link do publikacji
 2. Measurement of CP observables in B± → DK± and B± → Dπ± with two- and four-body D decays IF: 4,807
  Autorzy:
  LHCb Collaboration
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2016, tom: 760, strony: 117-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2016.06.022 - link do publikacji