Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki neurotroficzne w procesach protekcji oligodendrogleju oraz ochrony integralności aksonów u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

2012/05/D/NZ6/00989

Słowa kluczowe:

stwardnienie rozsiane neuroimmunologia czynniki neurotroficzne obrazowanie rezonansu magnetycznego metodą tensora dyfuzji

Deskryptory:

 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka
 • NZ4_10: Neuroobrazowanie

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 322 476 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-15

Zakończenie projektu: 2017-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna BIO z pionowym przepływem powietrza. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Inkubator Galaxy 170 R. Za kwotę 32 000 PLN
 3. autoklaw laboratoryjny Classic Extended 121.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. The Immunology of Neuromyelitis Optica—Current Knowledge, Clinical Implications, Controversies and Future Perspectives IF: 2,862
  Autorzy:
  Michalina Jasiak-Zatonska, Alicja Kalinowska-Lyszczarz, Slawomir Michalak and Wojciech Kozubski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2016, tom: 17(3), strony: 273), Wydawca: MDPI AG, Basel, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms17030273 - link do publikacji
 2. Immune-cell BDNF expression in treatment-naïve relapsing-remitting multiple sclerosis patients and following one year of immunomodulation therapy. IF: 0,917
  Autorzy:
  Kalinowska-Łyszczarz A, Pawlak MA, Wyciszkiewicz A, Osztynowicz K, Kozubski W, Michalak S
  Czasopismo:
  Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) (rok: 2018, tom: 52(4), strony: 483-489), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pjnns.2018.03.006 - link do publikacji
 1. Association between immune cell neurotrophins levels and subcortical grey matter volume in multiple sclerosis patients
  Autorzy:
  Alicja Kalinowska-Lyszczarz, Mikolaj Pawlak, Slawomir Michalak, Wlodzimierz Paprzycki, Wojciech Kozubski
  Konferencja:
  American Academy of Neurology 66th Annual Meeting, at the Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA. (rok: 2014, ), Wydawca: Neurology, Lippincott Williams & Wilkins
  Data:
  konferencja 26.04.-03.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Immune-cell NT3 and beta-NGF are linked to regional brain volume in multiple sclerosis
  Autorzy:
  Alicja Kalinowska-Lyszczarz, Mikolaj Pawlak, Slawomir Michalak, Wlodzimierz Paprzycki, Wojciech Kozubski
  Konferencja:
  American Academy of Neurology (rok: 2015, ), Wydawca: Neurology, Lippincott Williams & Wilkins
  Data:
  konferencja 18-25.04.2015
  Status:
  Opublikowana