Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Formowanie się lokalnych społeczności rolniczo-hodowlanych w IV i pierwszej połowie III tysiąclecia przed Ch. - powstanie i rozwój kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku.

2012/05/N/HS3/01423

Słowa kluczowe:

neolit kultura pucharów lejkowatych Dolny Śląsk System Informacji Geograficznej (GIS) chronologia osadnictwo gospodarka analizy przestrzenne,

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewa Dreczko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-07

Zakończenie projektu: 2016-02-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Typologia form naczyń kultury pucharów lejkowatych z obszaru Dolnego Śląska
  Autorzy:
  Ewa Dreczko
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2016, tom: 64, strony: ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Neolityczne przedmioty kamienne z przedwojennych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 5 w Jordanowie Śląskim
  Autorzy:
  Ewa Dreczko, Marta Mozgała-Swacha, Michał Borowski, Jarosław Bronowicki,
  Książka:
  Stone, ceramics, bronze: different faces of raw materials in the past. Papers dedicated to Professor Włodzimierz Wojciechowski. (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Osadnictwo neolityczne na stanowisku 4 w Nowej Wsi Wrocławskiej , gm. Kąty Wrocławskie
  Autorzy:
  Ewa Dreczko, Mirosław Furmanek
  Książka:
  Archeologiczne Zeszyty Autostradowe (rok: 2016, tom: 17, strony: ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji