Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe podejście do syntezy nieliniowo skondensowanych policyklicznych węglowodorów (hetero)aromatycznych z użyciem (hetero)aromatycznych di- i tetraaldehydów jako prekursorów.

2012/05/N/ST5/00169

Słowa kluczowe:

[n]-heliceny sprzęganie McMurry sprzęganie Suzuki-Miyaura cyklizacja Friedla-Craftsa skondensowane policykliczne węglowodory (hetero)aromatyczne

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Skalik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2015-03-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Use of isomeric, aromatic dialdehydes in the synthesis of photoactive, positional isomers of higher analogs of o-bromo(hetero)acenaldehydes IF: 3,708
  Autorzy:
  Piotr Bałczewski, Joanna Skalik, Paweł Uznanski, Dariusz Guziejewski, Witold Ciesielski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 24700-24704), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra14071k - link do publikacji
 2. Nowe skondensowane węglowodory poliaromatyczne i poliheteroaromatyczne, sposób ich wytwarzania oraz związki pośrednie
  Autorzy:
  P. Bałczewski, A. Bodzoich, M. Koprowski, J. Skalik
  Czasopismo:
  Patent 219155 (rok: 2015, tom: -, strony: 44944), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Environmentally improved route to synthesis of meta and para isomers of dibromobis( dibromomethyl)benzene as important precursors of synthetically useful dialdehydes. IF: 6,852
  Autorzy:
  A. Bodzioch, K.Owsianik, J. Skalik, E. Kowalska, A. Stasiak, P. Bałczewski
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona