Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja i czasoprzestrzenna analiza ekspresji czynników transkrypcyjnych AUXIN RESPONSE FACTOR zaangażowanych w somatyczną embriogenezę u Arabidopsis thaliana

2012/05/N/NZ2/01676

Słowa kluczowe:

auksyno-zależna ekspresja genów genomika funkcjonalna reakcja RT-qPCR czynniki transkrypcyjne Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ1_9: Biotechnologia
 • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Barbara Wójcikowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 49 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-12

Zakończenie projektu: 2014-03-11

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Expression profiling of AUXIN RESPONSE FACTOR genes during somatic embryogenesis induction in Arabidopsis IF: 2,869
  Autorzy:
  Wójcikowska B., Gaj M.D.
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2017, tom: 36, strony: 843–858), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-017-2114-3 - link do publikacji
 1. Gen AUXIN RESPONSE FACTOR2-negatywny regulator procesu somatycznej embriogenezy u Arabidopsis.
  Autorzy:
  Wójcikowska B., Gaj M.D.
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, Polska, 10-13 Wrzesień (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Identification of candidate AUXIN RESPONSE FACTORs involved in shoot organogenesis induced in vitro in Arabidopsis
  Autorzy:
  Wójcikowska B., Gaj M.D.
  Konferencja:
  7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 8-11 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. High activity of AUXIN RESPONSE FACTORS (ARF5, ARF6, ARF10 and ARF16) in somatic embryogenesis of Arabidopsis.
  Autorzy:
  Wójcikowska B., Gaj M.D.
  Konferencja:
  6th Conference of The Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2013, ), Wydawca: Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology
  Data:
  konferencja 16-19 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana