Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm parakrynnego i autokrynnego działania prostaglandyny F2alfa na zarodek oraz błonę śluzową macicy podczas wczesnej ciąży u świni

2012/05/E/NZ9/03493

Słowa kluczowe:

wczesna ciąża zarodek endomemtrium prostaglandyna F2 alfa receptor prostaglandyny F2alfa

Deskryptory:

 • NZ9_2: Naukowe podstawy zootechniki

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Wacławik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 913 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-20

Zakończenie projektu: 2018-08-19

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Prostaglandin F2α stimulates angiogenesis at the embryo-maternal interface during early pregnancy in the pig IF: 2,299
  Autorzy:
  Kaczynski Piotr, Baryla Monika, Goryszewska Ewelina, Waclawik Agnieszka
  Czasopismo:
  Theriogenology (rok: 2020, tom: 142, strony: 169-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.theriogenology.2019.09.046 - link do publikacji
 2. Embryo-maternal dialogue during pregnancy establishment and implantation in the pig IF: 2,316
  Autorzy:
  Agnieszka Waclawik, Monika M Kaczmarek, Agnieszka Blitek, Piotr Kaczyński, Adam J Zięcik
  Czasopismo:
  Molecular Reproduction and Development (rok: 2017, tom: 84, strony: 842-855), Wydawca: Wiley InterScience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mrd.22835 - link do publikacji
 3. Prostaglandin F2α promotes embryo implantation and development in the pig IF: 3,086
  Autorzy:
  Kaczyński Piotr, Baryła Monika, Goryszewska Ewelina, Stefan Bauersachs, Agnieszka Wacławik
  Czasopismo:
  Reproduction (rok: 2018, tom: 156, strony: 405-419), Wydawca: Bioscientifica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1530/REP-18-0225 - link do publikacji
 4. Prostaglandin F2α promotes angiogenesis and embryo-maternal interactions during implantation. IF: 3,184
  Autorzy:
  Piotr Kaczynski, Mariusz Pawel Kowalewski, Agnieszka Waclawik
  Czasopismo:
  Reproduction (rok: 2016, tom: 151, strony: 539-552), Wydawca: Society for Reproduction and Fertility; Bioscientifica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1530/REP-15-0496. - link do publikacji
 1. A novel role for prostaglandin F2α during early pregnancy in the pig
  Autorzy:
  Kaczynski piotr, Waclawik Agnieszka
  Konferencja:
  Society for Reproduction and Fertility Annual Conference (rok: 2014, ), Wydawca: Society for Reproduction and Fertility
  Data:
  konferencja 1-2.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of Prostaglandin F2α on global gene expression profile in the porcine conceptus
  Autorzy:
  Kaczynski P., Bauersachs S., Blum H., Waclawik A.
  Konferencja:
  COST Action FA1201 Epiconcept Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: COST Action FA1201, ISBN 978-84-697-0286-4
  Data:
  konferencja 7-9.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Is prostaglandin F2 α indeed an undesired factor during early pregnancy?
  Autorzy:
  Piotr Kaczyński, Agnieszka Wacławik
  Konferencja:
  9th International Conference on Pig Reproduction (rok: 2013, ), Wydawca: ICPR
  Data:
  konferencja 9-12.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. PGF2α regulates the expression of genes involved in embryo-maternal interactions in the porcine endometrium and conceptus cells
  Autorzy:
  Piotr Kaczynski, Monika Baryla, Agnieszka Waclawik
  Konferencja:
  Society for Reproduction and Fertility Annual Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Society for Reproduction and Fertility
  Data:
  konferencja 11-13.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. PGF2α-PTGFR signaling in porcine conceptuses stimulates gene expression and secretion of VEGFA
  Autorzy:
  Kaczyński Piotr, Agnieszka Wacławik
  Konferencja:
  EPICONCEPT Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: COST Action FA 1201; ISBN 978-960-6806-16-2
  Data:
  konferencja 06-07.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. PGF2α-PTGFR signaling promotes angiogenesis in the porcine endometrium during early pregnancy
  Autorzy:
  Piotr Kaczyński, Monika M. Baryła, Mariusz P. Kowalewski, Agnieszka Wacławik
  Konferencja:
  Society for Reproduction and Fertility's Annual Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Society for Reproduction and Fertility
  Data:
  konferencja 22-22.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Prostaglandin F2α differentially regulates the gene expression of angiogenic factors at the conceptus-endometrial interface in the pig
  Autorzy:
  Agnieszka Waclawik, Piotr Kaczynski
  Konferencja:
  4th World Congres of Reproductive Biology (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 27-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Prostaglandin F2α in embryo-maternal interactions in the pig
  Autorzy:
  Wacławik Agnieszka
  Konferencja:
  Fertility 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 5-7.01.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. The effect of PGF2α on differential gene expression in porcine conceptuses during peri-implantation period
  Autorzy:
  Piotr Kaczyński, Monika M Baryła, Agnieszka Wacławik
  Konferencja:
  4th World Congres of Reproductive Biology (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 27-29.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. The effect of prostaglandin F2α on the human trophoblast-derived HTR-8/SVneo cell line and the porcine trophoblast cells.
  Autorzy:
  Waclawik A., Kaczynski P., Baryla M.
  Konferencja:
  Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction (rok: 2016, ), Wydawca: the Society for the Study of Reproduction
  Data:
  konferencja 16-20 lipiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ prostaglandyny F2α na regulację ekspresji genów czynników biorących udział w komunikacji między matką a zarodkiem świni
  Autorzy:
  Monika Baryla, Piotr Kaczynski, Agnieszka Waclawik
  Konferencja:
  Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 19-20.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Effect of conceptus on prostaglandin catabolizing enzyme, 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase in the porcine endometrium.
  Autorzy:
  Wacławik A., Bossowska M., Tworus D.K., Kaczynski P.
  Konferencja:
  COST Action FA1201 Epiconcept Workshop (rok: 2014, ), Wydawca: COST Action FA1201
  Data:
  konferencja 7-9.05.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. PGF2α regulates expression of genes involved in embryo-maternal communications in the porcine conceptus/trophoblast cells
  Autorzy:
  Monika Baryla, Piotr Kaczynski, Agnieszka Waclawik
  Konferencja:
  IV Zimowa Szkoła Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 3-5.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Prostaglandin F2α promotes angiogenesis at the conceptus-endometrial interface in the pig
  Autorzy:
  Agnieszka Waclawik, Piotr Kaczyński, Monika M Baryła
  Konferencja:
  In vitro 3-D total cell guidance and fitness COST Action CA1611 (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12-13.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Prostaglandyny jako mediatory działania sygnałów zarodkowych
  Autorzy:
  Wacławik Agnieszka
  Konferencja:
  VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu (rok: 2014, ), Wydawca: Towarzystwo Biologii Rozrodu
  Data:
  konferencja 11-13.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Identification of regulatory effects of PGF2α-PTGFR signaling in porcine conceptus cells
  Autorzy:
  Piotr Kaczynski, Stefan Bauersachs, Helmut Blum, Agnieszka Waclawik
  Konferencja:
  Annual Conferentce of EPICONCEPT (rok: 2016, ), Wydawca: University of Milan wspólnie z COST Action FA1201
  Data:
  konferencja 26-29.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 17. Is prostaglandin F2α an important factor in porcine endometrium and conceptus during early pregnancy?
  Autorzy:
  Piotr Kaczyński, Agnieszka Wacławik
  Konferencja:
  Society for Reproduction and Fertility's Annual Conference (rok: 2013, ), Wydawca: Society for Reproduction and Fertility
  Data:
  konferencja 11-13.07.2013
  Status:
  Opublikowana