Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ sekwencji nukleotydowej na wydajność radio- i fotouszkodzeń dwuniciowych fragmentów DNA znakowanych halogenopochodnymi zasad nukleinowych

2012/05/B/ST5/00368

Słowa kluczowe:

radio- i fotouszkodzenia DNA aniony halogenopochodnych zasad nukleinowych dalekozasięgowy transfer elektronu DHPLC spektrometria mas ilościowy PCR

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_16: Chemia biologiczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Rak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 597 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-05

Zakończenie projektu: 2016-03-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Chemically–enzymatic synthesis of photosensitive DNA IF: 3,035
  Autorzy:
  Kinga Westphal, Magdalena Zdrowowicz, Agnieszka Zylicz-Stachula, Janusz Rak
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology (rok: 2017, tom: 167, strony: 228–235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2017.01.005 - link do publikacji
 2. Mechanisms of Damage to DNA Labeled with Electrophilic Nucleobases Induced by Ionizing or UV Radiation IF: 3,302
  Autorzy:
  Janusz Rak, Lidia Chomicz, Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Michał Żyndul, Samanta Makurat, Łukasz Golon
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2015, tom: 119, strony: 8227−8238), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b03948 - link do publikacji
 3. UV-Induced Strand Breaks in Double-Stranded DNA Labeled with 5-Bromouracil: Frank or Secondary? IF: 6,585
  Autorzy:
  Justyna Wiczk, Justyna Miloch, Janusz Rak
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry Letters (rok: 2013, tom: 4, strony: 4014-4018), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jz402208z - link do publikacji
 4. 5-Bromo-2'-deoxycytidine — a Potential DNA Photosensitizer IF: 3,559
  Autorzy:
  Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Barbara Michalska, Janusz Rak
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 9312-9321), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6OB01446A - link do publikacji
 5. Irreversible electron attachment – a key to DNA damage by solvated electrons in aqueous solution IF: 3,562
  Autorzy:
  Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Justyna Miloch, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski, Janusz Rak
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 10362–10369), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ob01542a - link do publikacji
 6. Radiation damage to single stranded oligonucleotide trimers labelled with 5-iodopyrimidines IF: 3,559
  Autorzy:
  Kinga Westphal, Konrad Skotnicki, Krzysztof Bobrowski, Janusz Rak
  Czasopismo:
  Organic & Biomolecular Chemistry (rok: 2016, tom: 14, strony: 9331-9337), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6OB01713D - link do publikacji
 7. Reactivity Pattern of Bromonucleosides Induced by 2-Hydroxypropyl Radicals. Photo-, Radiation-chemical and Computational Studies IF: 3,302
  Autorzy:
  Magdalena Zdrowowicz, Lidia Chomicz, Justyna Miloch, Justyna Wiczk, Janusz Rak, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2015, tom: 119, strony: 6545−6554), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.5b01904 - link do publikacji
 8. Quantitative assay of photoinduced DNA strand breaks by real-time PCR IF: 3,169
  Autorzy:
  Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2016, tom: 128, strony: 1480–484), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2016.06.023 - link do publikacji