Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metodą spajania wybuchowego

2012/05/B/ST8/02522

Słowa kluczowe:

przemiany fazowe spajanie wybuchowe mikrostruktura fazy międzymetaliczne modelowanie

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Paul 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 666 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-14

Zakończenie projektu: 2016-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Frezarka sterowana numerycznie.
 2. Uniwersalna Maszyna Wytrzymałościowa. Za kwotę 290 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Microstructure and phase constitution near the interface of explosively welded aluminum/copper plates IF: 1,73
  Autorzy:
  H. Paul, L. Litynska-Dobrzyńska, M. Prazmowski
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2013, tom: Vol. 44 Issue8, strony: 3836-3851), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-013-1703-1 - link do publikacji
 2. Przemiany fazowe w strefie połączenia blach zgrzewanych z wykorzystaniem energii wybuchu
  Autorzy:
  H. Paul, M. Prażmowski, J. Morgiel, M. Faryna, W. Skuza
  Czasopismo:
  Rudy i Metale Nieżelazne (rok: 2013, tom: R58 nr 11, strony: 603-610), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of heat treatment on the properties of zirconium - Carbon steel bimetal produced by explosion welding IF: 1,03
  Autorzy:
  M. Prażmowski, H. Paul, S. Żok
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 1143-1149), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0199 - link do publikacji
 4. Characterization of explosive weld joints by TEM and SEM/EBSD IF: 0,731
  Autorzy:
  H. Paul, J. Morgiel, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski, M. Miszczyk
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 1129-1136), Wydawca: Versita
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0197 - link do publikacji
 5. Microstructure and interfacial reactions in the bonding zone of explosively welded Zr700 and carbon steel plates IF: 0,69
  Autorzy:
  H.Paul, J. Morgiel, M. Faryna, M. Prazmowski, M. Miszczyk
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2015, tom: 106, strony: 782-792), Wydawca: Carl Hanser Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111230 - link do publikacji
 1. Orientation changes near the interface of explosively bonded (carbon steel)/Zr700 sheets
  Autorzy:
  H. Paul, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski
  Konferencja:
  Icotom'17 (rok: 2015, ), Wydawca: IOP Publishing
  Data:
  konferencja 24-29 August 2014, Dresden, Germany
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructure and Mechanical Properties of Ti/Cu Clads Manufactured by Explosive Bonding at Different Stand-off Distances
  Autorzy:
  Wojciech Skuza, Henryk Paul, Katarzyna Berent, Mariusz Prażmowski and Piotr Bobrowski
  Konferencja:
  16 International Conference 'Metal Forming'2016' (rok: 2016, ), Wydawca: Trans Tech Publications
  Data:
  konferencja 18-21. 09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Interfacial reactions during explosive bonding
  Autorzy:
  Henryk Paul
  Konferencja:
  8th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, THERMEC 2013; Las Vegas, NV; United States (rok: 2013, ), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Data:
  konferencja 2 December 2013 - 6 December 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Numerical modelling of explosive welding on the basis of the Coupled Eulerian Lagrangian approach
  Autorzy:
  Madej Ł., Perzyński K., Paul H.
  Konferencja:
  18th International ESAFORM Conference on Material Forming, ESAFORM 2015; Graz; Austria; (rok: 2015, ), Wydawca: Trans tech Publications, Switzerland
  Data:
  konferencja 15 April 2015 - 17 April 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Praca doktorska (promotor: Henryk Paul)
  Autorzy:
  Wojciech Skuza
  Książka:
  Wieloskalowa charakterystyka połączeń w platerach Ti/Cu spajanych metodą wybuchową (rok: 2016, tom: 1, strony: ), Wydawca: IMIM PAN w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Charakterystyka zmian strukturalnych w strefie połączenia platerów na bazie stali i metali reaktywnych wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu
  Autorzy:
  H. Paul, M. Faryna, J. Morgiel, M. Prażmowski
  Książka:
  Polska Metalurgia w latach 20111-2014 (rok: 2014, tom: 1, strony: 791-806), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Status:
  Opublikowana