Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wysokoprzepustowa analiza 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) w genomie Danio pręgowanego (Danio rerio)

2012/05/N/NZ2/02233

Słowa kluczowe:

5-hydroksymetylocytozyna demetylacja Danio rerio

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Mierzejewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-01-29

Zakończenie projektu: 2017-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony