Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Związek morfodynamiki równi zalewowej z dystrybucją metali ciężkich pochodzenia antropogenicznego we współczesnych aluwiach Wisły Środkowej na odcinku od Sulejowa do Kazimierza Dolnego.

2012/05/B/ST10/00931

Słowa kluczowe:

dolina rzeczna procesy fluwialne metale ciężkie desorpcja

Deskryptory:

 • ST10_11: Geochemia
 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Falkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 398 610 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2016-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Trace metals distribution pattern in floodplain sediments of a lowland river in relation to contemporary valley bottom morphodynamics IF: 2,695
  Autorzy:
  Falkowska E., Falkowski T.
  Czasopismo:
  Earth Surface Processes and Landforms (rok: 2015, tom: 40, strony: 876–887), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/esp.3680 - link do publikacji
 2. Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich
  Autorzy:
  Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski, Michał Brach
  Czasopismo:
  Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (rok: 2016, tom: 25, strony: 311-322), Wydawca: SGGW Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 3. Floodplain morphodynamics and distribution of trace elements in overbank deposits, Vistula River Valley Gorge near Solec nad Wisłą, Poland IF: 0,917
  Autorzy:
  Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski, Andrzej Tatur, Agnieszka Kałmykow-Piwińska
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica (rok: 2016, tom: 66, strony: 541-559), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/agp-2016-0025 - link do publikacji