Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i Ni/Ti z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM

2012/05/B/ST8/01794

Słowa kluczowe:

fazy intermetaliczne powłoki wielowarstwowe mikrostruktura in-situ TEM

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Morgiel 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 885 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-13

Zakończenie projektu: 2016-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Uchwyt do grzania próbek in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Za kwotę 210 000 PLN
 2. Zasilacz awaryjny (tzw. UPS ).

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. D-Gun sprayed Fe-Al single particle solidification IF: 0,763
  Autorzy:
  W. Wołczyński, C. Senderowski, J. Morgiel, G. Garzeł
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2014, tom: 59, strony: 211-220), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/amm-2014-0034 - link do publikacji
 2. In-situ TEM observations of Ti/Al multilayers reaction IF: 2,22
  Autorzy:
  J.Morgiel, K.Marszałek, M.Pomorska, Ł.Maj, R.Mania, J.Kanak, P.Rutkowski
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2017, tom: 17(1), strony: 188-198), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2016.09.008 - link do publikacji
 3. In-situ transmission electron microscopy observations of nucleation and growth of intermetallic phases during reaction of Ni(V)/Al multilayers IF: 1,879
  Autorzy:
  Ł.Maj, J.Morgiel
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2017, tom: 621, strony: 165-170), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2016.12.004 - link do publikacji
 4. In-situ TEM heating of Ni/Al multilayers IF: 0,73
  Autorzy:
  J.Morgiel, M.Szlezynger, M.Pomorska, Ł.Maj, K.Marszaek, R.Mania
  Czasopismo:
  International Journal of Materials Research (rok: 2015, tom: 106, strony: 703-710), Wydawca: Materials Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3139/146.111219 - link do publikacji
 5. Inverse model for the solute microfield formation during sef-propagating high temperature reaction IF: 0,571
  Autorzy:
  W. Wolczynski
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62(1), strony: 141-147), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0019 - link do publikacji
 6. Phase transformation in Ni/Ti multilayers investigated by synchrotron radiation-based x-ray diffraction IF: 2,716
  Autorzy:
  A.J.Cavaleiro, A.S.Ramos, F.M. Braz Fernandes, J.Morgiel, C.Baehtz, M.T.Vieira
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2015, tom: 646, strony: 1165-1171), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2015.06.037 - link do publikacji
 7. Thermal stability of nanoscalemetallic multilayers IF: 2,038
  Autorzy:
  A.S. Ramos, A.J. Cavaleiro, M.T. Vieira, J. Morgiel, G. Safran
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2014, tom: 571, strony: 268-274), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2014.05.065 - link do publikacji
 8. Thermodynamic prediction of thediffusion barrier morphology in the Al/Ni nan-foil design for self propagating reaction IF: 0,763
  Autorzy:
  W. Wołczyński
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2015, tom: 60, strony: 2421-2429), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2015-0395 - link do publikacji
 9. XRD and TEM in-situ heating of large period Ni/Al multilayers IF: 0,54
  Autorzy:
  Z. Świątek, A. Gradys, Ł. Maj, J. Morgiel, K.W. Marszałek, R. Mania, M. Szlezynger
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130(4), strony: 880-883), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.880 - link do publikacji
 10. Effect of low and high heating rates on reaction path of Ni(V)/Al multilayer IF: 2,084
  Autorzy:
  Ł.Maj, J. Morgiel, M. Szlezynger, P. Bała, G. Cios
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2017, tom: 193, strony: 244-252), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2017.02.033 - link do publikacji
 11. System sterowania procesem nanoszenia wielowarstwowych powłok metalicznych metoda jonowego rozpylenia
  Autorzy:
  K. W. Marszalek, J. Stepien, R. Mania
  Czasopismo:
  Elektronika (rok: 2013, tom: 11, strony: 79-82), Wydawca: Sigma NOT
  Status:
  Opublikowana
 12. Computer controled system for the magnetron sputtering deposition of the metallic multilayers
  Autorzy:
  K. Marszałek, J. Stępień, R. Mania
  Czasopismo:
  International Journal of Electronics and Telecomunications (rok: 2014, tom: 60, strony: 291-298), Wydawca: Electronics and Telecommunications Committee of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/eletel-2014-0038 - link do publikacji
 1. TEM in-situ heating of large period Ti/Al multilayer (poster plus e-book of abstract)
  Autorzy:
  J. Morgiel, R. Mania, T. Czeppe, K.W. Marszałek, L. Maj, M. Szlezynger, M. Pomorska
  Konferencja:
  12th Multinational Congress on Microscopy in Eger/Hungary (rok: 2015, ), Wydawca: Hungarian Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 23-28.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. XRD in-situ heating of large period Ni/Al reactive multilayer (extended abstract)
  Autorzy:
  Z.Światek, A.Gradys, J.Morgiel, K.W.Marszałek, R.Mania, M.Szlezynger, Ł.Maj
  Konferencja:
  XXIII Conference on Applied Crystallography (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Data:
  konferencja 20-24.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Transformation of Ti/Al multilayers to Ti3Al phase aimed at bonding titanium alloys
  Autorzy:
  Ł. Maj, J. Morgiel, M.Szlezynger, M.Pomorska
  Konferencja:
  Advanced Materials and Technologies (rok: 2016, ), Wydawca: Trans Tech Publication
  Data:
  konferencja 5-8.06.2016
  Status:
  Złożona