Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania chiralnych cieczy jonowych oraz układów katalitycznych na bazie chiralnych cieczy jonowych i katalizatorów metalicznych w reakcji Dielsa-Aldera

2012/05/B/ST5/01689

Słowa kluczowe:

chiralne ciecze jonowe reakcja Dielsa-Aldera kwasy Lewisa zasady Schiffa kompleksy metali

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ewa Janus 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 344 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-06

Zakończenie projektu: 2016-09-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Cela pomiarowa do polarymetru, o obj. próbki max 1 ml. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Gęstościomierz do cieczy.
 3. Refraktometr.
 4. Kriostat przystosowany do termostatowania zewnętrznego w zakresie temperatur przynajmniej od -40°C do 200°C. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Chiral pyrrolidinium salts derived from menthol as precursor – synthesis and properties IF: 0,725
  Autorzy:
  EWA JANUS, MARCIN GANO
  Czasopismo:
  POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY (rok: 2017, tom: 19, 3, strony: 92-98), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2017-0054 - link do publikacji
 2. Chiralna ciecz jonowa na bazie N(2-hydroksyetylo)pirolidyny i jej użycie w reakcji Dielsa-Aldera
  Autorzy:
  Marcin Gano, Ewa Janus
  Czasopismo:
  Chemik (rok: 2016, tom: 70, strony: 503-508), Wydawca: CHEMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 3. Chiral protic imidazolium salts with a (–)-menthol fragment in the cation: synthesis, properties and use in the Diels- Alder reaction IF: 3,108
  Autorzy:
  Ewa Janus, Marcin Gano, Joanna Feder-Kubis
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 10318-10331), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra12176h - link do publikacji
 1. Chiralne rozpuszczalniki w reakcji Dielsa-Adlera α,β- nienasyconych ketonów i cyklopentadienu
  Autorzy:
  M. GANO, E. JANUS
  Konferencja:
  I Szczecińskie Sympozjum Młodych Chemików (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 17 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Związki terpenowe w syntezie cieczy jonowych
  Autorzy:
  E.Janus, M. Gano
  Konferencja:
  X Konferencja Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, Międzyzdroje (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski
  Data:
  konferencja 14-17 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Protonowe ciecze jonowe – pochodne naturalnych terpenoidów jako organokatalizatory
  Autorzy:
  Ewa Janus, Marcin Gano, Joanna Feder-Kubis
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania, nt. Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 27-29 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Chiralne ciecze jonowe na bazie n-(2-hydroksyetylo)pirolidyny i ich zastosowanie w katalizie
  Autorzy:
  Marcin Gano, Ewa Janus
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania, nt. Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 27-29 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Chiralne sole amoniowe, imidazoliowe i pirydyniowe jako rozpuszczalniki w reakcji cykloaddycji
  Autorzy:
  Ewa Janus, Marcin Gano, Joanna Feder-Kubis
  Konferencja:
  8 Kongres Technologii Chemicznej "Surowce – energia – materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08 – 04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Reakcja Dielsa-Aldera w protonowych i aprotonowych chiralnych cieczach jonowych na bazie mentolu
  Autorzy:
  Ewa Janus, Joanna Feder-Kubis, Elwira Wróblewska
  Konferencja:
  Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do zastosowania (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 1-3 lipca 2013
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and application of chiral pyrrolidinium ionic liquids
  Autorzy:
  Marcin Gano, Ewa Janus
  Konferencja:
  26th EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, Wiedeń (rok: 2016, ), Wydawca: Book-of-Abstracts.com Heinz A. Krebs Dipl.-Ing.
  Data:
  konferencja 3-8 July 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ struktury kationu cieczy jonowej na aktywność kompleksu In(OTf)3 z ligandem salenowym w reakcji Dielsa-Aldera
  Autorzy:
  Ewa Janus, Anna Biniek, Z. Rozwadowski
  Konferencja:
  8 Kongres Technologii Chemicznej "Surowce – energia – materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08 – 04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. BADANIA NAD SYNTEZĄ CHIRALNYCH KOMPLEKSÓW W CIECZACH JONOWYCH I ICH ZASTOSOWANIEM W REAKCJI CYKLOADDYCJI
  Autorzy:
  Ewa Janus, Marcin Gano
  Konferencja:
  IX Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania, nt. Ciecze jonowe - ich możliwości aplikacyjne (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 27-29 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Chiralne kompleksy metali w cieczach jonowych – otrzymywanie i zastosowanie w procesach cykloaddycji
  Autorzy:
  Ewa Janus, Anna Biniek, Z. Rozwadowski
  Konferencja:
  8 Kongres Technologii Chemicznej "Surowce – energia – materiały" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30.08 – 04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Protonowe ciecze jonowe zawierające komponent naturalnego terpenu
  Autorzy:
  Joanna Feder-Kubis
  Konferencja:
  Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania, nt: Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do zastosowania (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 1-3 lipca 2013
  Status:
  Opublikowana