Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych - geomorfologia, petrologia i geochemia

2012/05/B/ST10/00918

Słowa kluczowe:

wietrzenie kras gipsowy uwodnienie anhydrytu tumulusy gipsowe badenskie gipsy Zapadliska Przedkarpackiego

Deskryptory:

 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia
 • ST10_10: Mineralogia, petrologia, geologia złóż
 • ST10_5: Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Bąbel 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 424 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-01

Zakończenie projektu: 2017-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (41)
 1. METODY DOKUMENTOWANIA ZASTOSOWANE W BADANIACH TERENOWYCH STANOWISKA WIETRZEJĄCYCH ANHYDRYTÓW W PISKACH k. LWOWA
  Autorzy:
  Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Maciej Bąbel, Krzysztof Nejbert
  Czasopismo:
  BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (rok: 2016, tom: 466, strony: 201-2014), Wydawca: PIG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0009.4579 - link do publikacji
 2. MICROCLIMATIC CONDITIONS OF THE GYPSUM-ANHYDRITE DOMES FORMATION IN THE PISKY QUARRY NEAR SCHYRETS
  Autorzy:
  Bohdan Mucha, Maciej Bąbel, Andriy Bogucki, Andriy Bermes, Andriy Yatsyshyn, Damian Ługowski, Jakub Kotowski
  Czasopismo:
  VISNYK OF THE LVIV UNIVERSITY (rok: 2015, tom: 49, strony: 230-238), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30970/vgg.2015.49.8633 - link do publikacji
 3. Trójwymiarowa mapa geologiczna okolic Szczerca koło Lwowa
  Autorzy:
  Adrian Jarzyna
  Czasopismo:
  BIULETYN PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (rok: 2016, tom: 466, strony: 103-114), Wydawca: PIG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0009.4573 - link do publikacji
 4. The unique hydration caves and recommended photogrammetric methods for their documentation IF: 3,389
  Autorzy:
  Jarzyna A., Bąbel M., Ługowski D., Vladi F., Yatsyshyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A.
  Czasopismo:
  Geoheritage (rok: 2020, tom: 12, strony: Article 27, 1-15), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12371-020-00425-y - link do publikacji
 1. Morphological characteristic of gypsum tumuli from the type area of occurrence near Sorbas in Spain
  Autorzy:
  Maciej Bąbel, Adrian Jarzyna, Damian Ługowski
  Konferencja:
  X International ProGEO Symposium, Segovia, Spain (rok: 2020, ), Wydawca: Unknown
  Data:
  konferencja 8-11th June, 2020
  Status:
  Złożona
 1. Documentation and scientific value of the hydration domes and caves forming in the zone of weathering anhydrite at Pisky (Shchyrka river valley, Dniester basin)
  Autorzy:
  Jarzyna A.
  Książka:
  Scientific Principles of Conservation Management of Ecosystems in the Dniester Canyon Area (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 32-34), Wydawca: Druk Art
  Status:
  Opublikowana
 2. Mapa stanowiska wietrzejących anhydrytów i jaskiń z hydratacji w Piskach k. Lwowa.
  Autorzy:
  Ługowski D., Jarzyna A., Bąbel M., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Bogucki A., Jacyszyn A.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 68-70), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa
  Autorzy:
  Bąbel M., Jarzyna A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Ługowski D., Bogucki A., Wołoszyn P., Jacyszyn A., Tomeniuk O.
  Książka:
  87 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Osiągnięcia współczesnej geologii w kolebce górnictwa naftowego w Karpatach (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 81-100), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 4. Recent growth and decay of the hydration (swelling) caves in the former gypsum quarry of Dingwall in Cape Breton, Nova Scotia, Canada
  Autorzy:
  Firouz Vladi, with contributions by Maciej Bąbel
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 153-162), Wydawca: Wydawnictwo GIMPO – Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 5. Rozklad zawartości gipsu w kopule z hydratacji anhydrytu z Pisków k. Lwowa oraz jej rozwój
  Autorzy:
  Damian Ługowski, Maciej Bąbel
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 135-144), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 6. Termiczne warunki mikroklimatyczne w jaskiniach z hydratacji anhydrytów i ich otoczeniu w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
  Autorzy:
  Jakub Kotowski, Maciej Bąbel,Bohdan Mucha, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Andrij Bermes, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 79-93), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 7. The gypsum tumuli in the abandoned quarry in the Dnister River Canyon near Zalishchyky
  Autorzy:
  Bąbel M., Yatsyshyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Bogucki A., Tomeniuk O.
  Książka:
  Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров'я (rok: 2014, tom: -, strony: 169-174), Wydawca: Ліга-Прес
  Status:
  Opublikowana
 8. Trójwymiarowa mapa geologiczna rejonu Szczerca w pobliżu Lwowa.
  Autorzy:
  Jarzyna A
  Książka:
  Wyzwania Polskiej Geologii, 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom Kongresowy, (rok: 2016, tom: 1, strony: 108-110), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
 9. Tumulusy gipsowe i kras rejonu Sorbas w Hiszpanii.
  Autorzy:
  Ługowski D., Jarzyna A., Bąbel M.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 64-67), Wydawca: nstytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Wykorzystanie skanowania 3D do dokumentacji kryształów i analizy ich morfologii. [Application of 3D scanning to documentation of crystals and analysis of their morphology].
  Autorzy:
  Augustyniak A., Ługowski D., Bąbel M
  Książka:
  Wyzwania Polskiej Geologii, 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom Kongresowy, (rok: 2016, tom: 1, strony: 44930), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
 11. 3D documentation, monitoring and origin of the hydration caves from the unique outcrop of weathering anhydrites at Pisky near Lviv (Ukraine)
  Autorzy:
  Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D., Bogucki A., Yatsyshyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D.
  Książka:
  Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 42-43), Wydawca: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 12. Charakterystyka hydrochemiczna wód powierzchniowych z obszaru wietrzenia badeńskich gipsów i anhydrytów w kamieniołomie w Piskach k. Lwowa
  Autorzy:
  Jakub Kotowski, Maciej Bąbel, Damian Ługowski, Adrian Jarzyna, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 95-123), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 13. Ewolucja wietrzeniowych form rzeźby w strefie wychodni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky na podstawie dokumentacji fotograficznej (1996-2016
  Autorzy:
  Bąbel M., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Jarzyna A., Kotowski J., Przybylik G., Bermes A., Kacprzak K., Tomeniuk O., Mik I., Mik W
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 36-37), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 14. Gipsy i anhydryty badeńskie rejonu Szczyrca k. Lwowa. [The Badenian gypsum and anhydrite deposits in the area of Schyrets near Lviv]
  Autorzy:
  Ługowski D., Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G
  Książka:
  Wyzwania Polskiej Geologii, 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom Kongresowy (rok: 2016, tom: 1, strony: 225-228), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
 15. Inwentarz kopułowatych hydratacyjnych form rzeźby z obszaru wietrzenia skał anhydrytowych w Piskach k. Lwowa
  Autorzy:
  Adrian Jarzyna, Damian Ługowski, Danuta Olszewska-Nejbert, Andrij Jacyszyn, Maciej Bąbel
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 49-77), Wydawca: Wydawnictwo GIMPO – Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
 16. Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów – geneza, terminologia, występowanie.
  Autorzy:
  Ługowski D., Bąbel M., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jacyszyn A., Bogucki A., Jarzyna A., Przybylik G.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 57-59), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 17. Rapid growth of hydration caves in the weathering anhydrite rocks, Pisky quarry, Ukraine
  Autorzy:
  Bąbel M., Ługowski D., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Krawczyk M., Kotowski J., Szczepańska I., Yatsyshyn A., Bogucki A., Mukha B., Bermes A., Janowski J., Bura M.
  Książka:
  Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015 (rok: 2015, tom: brak, strony: 56), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
 18. Skaner światła strukturalnego LED i jego zastosowanie do precyzyjnej dokumentacji i monitorowania przekształceń powierzchni skalnych w kamieniołomie Pisky.
  Autorzy:
  Ługowski D., Bąbel M., Szczepańska I., Bura M.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 60-63), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  Status:
  Opublikowana
 19. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach Część I. Ogólna charakterystyka
  Autorzy:
  Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jarzyna A., Bermes A., Przybylik G., Tomeniuk O.
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 18-22), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 20. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach Część III. Struktury deformacyjne i petrografia
  Autorzy:
  Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Jarzyna A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Przybylik G
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2016, tom: 1, strony: 26-30), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 21. Swelling caves from the weathering zone of anhydrite rocks in western Ukraine
  Autorzy:
  Bąbel M., Yatsyshyn A., Ługowski D., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Bogucki A., Kremer B.,
  Książka:
  Sedimentology at the Crossroads of New Frontiers (rok: 2014, tom: -, strony: 35-35), Wydawca: Université de Genève, IAS
  Status:
  Opublikowana
 22. Słowo wstępne
  Autorzy:
  Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów, link: http://hydrationcaves.com/wietrzenie-anhydrytow-i-gipsow/ (rok: 2020, tom: brak, strony: 44929), Wydawca: GIMPO - Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 23. Оцінка карстонебезпечності району гіпсового кар'єру села Піски поблизу Щирця (Україна) // Risk assessment of karst processes in the neighborhood of gypsum quarry in Pisky village near Shchyrets' (Ukraine).
  Autorzy:
  Богуцький A., Волошин П., Бомбель М., Яцишин А., Tоменюк О. // Bogucki A., Voloshyn P, Yatsyshyn A., Tomeniuk O.
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 145-151), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 24. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар'єру в с. Піски поблизу Щирця (Relief, geological structure, and hydrogeological pecularities of the environs of gypsum quarry at village Pisky near Schyrets
  Autorzy:
  Bogucki A., Voloshyn P., Yatsyshyn A., Tomeniuk O., Knysh I.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 38-46), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  Status:
  Opublikowana
 25. Gypsum tumuli in the karst areas of western Ukraine
  Autorzy:
  Bąbel M., Ługowski D., Yatsyshyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Kotowski J., Tomeniuk O.
  Książka:
  Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015 (rok: 2015, tom: brak, strony: 55), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
 26. Mapa stanowiska wietrzejących anhydrytów i jaskiń z hydratacji w Piskach w okolicach Lwowa
  Autorzy:
  Damian Ługowski, Adrian Jarzyna
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 21-48), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 27. Prosta metoda przybliżonego oznaczania ilościowego składu mineralnego skał gipsowo-anhydrytowych (na tle innych metod analitycznych)
  Autorzy:
  Damian Ługowski, Maciej Bąbel, Krzysztof Nejbert
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 125-134), Wydawca: Gimpo Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 28. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach Część II. Analizy klimatyczne i hydrochemiczne.
  Autorzy:
  Bąbel M., Kotowski J., Bogucki A., Mucha B., Jacyszyn A., Ługowski D., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Jarzyna A., Bermes A
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 23-25), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 29. The hydration caves as a unique geological heritage
  Autorzy:
  Bąbel M., Jarzyna A., Ługowski D., Vladi F., Bogucki A., Yatsyshyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D., Kotowski J., Kremer B., Tomeniuk O.
  Książka:
  Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 65-66), Wydawca: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 30. Tumulusy gipsowe i zjawiska pęcznienia gipsu w krajobrazach krasowych Polski i Ukrainy. Гіпсові тумулюси та явища набухання гіпсу у карстових ландшафтах Польщі та України
  Autorzy:
  Maciej Bąbel, Andriy Bogucki
  Książka:
  Wietrzenie anhydrytów i gipsów (rok: 2020, tom: brak, strony: 45249), Wydawca: GIMPO Agencja Wydawniczo-Poligraficzna
  Status:
  Opublikowana
 31. Zastosowanie termografii w podczerwieni do badania intensywności i zmienności całodobowego nagrzewania powierzchni skał gipsowo-anhydrytowych w kamieniołomie Pisky.
  Autorzy:
  Ługowski D., Bąbel M., Jarzyna A., Janowski J., Staniszewski R., Bermes A.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 52-56), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 32. Gypsum tumuli in the Dnister river valley
  Autorzy:
  Ługowski D., Bąbel M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Tomeniuk O., Kotowski J.
  Książka:
  Scientific Principles of Conservation Management of Ecosystems in the Dniester Canyon Area (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 20-23), Wydawca: Druk Art
  Status:
  Opublikowana
 33. Jaskinie hydratacyjne (Quellungshöhlen) w rejonie gór Harz w Niemczech
  Autorzy:
  Bąbel M., Kremer B, Vladi F.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych (rok: 2017, tom: 1, strony: 34-35), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  Status:
  Opublikowana
 34. Kopułowate formy wietrzenia gipsów i anhydrytów - terminologia i geneza
  Autorzy:
  Ługowski D, Bąbel M, Olszewska-Nejbert D, Nejbert K, Jacyszyn A, Bogucki A, Jarzyna A, Przybylik G
  Książka:
  Granice Sedynentologii, Materiały konferencyjne (rok: 2016, tom: 1, strony: 113-114), Wydawca: Instytu Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW
  Status:
  Opublikowana
 35. Tumulusy gipsowe i wietrzeniowe skorupy gipsowe zachodniej Ukrainy i Polski.
  Autorzy:
  Bąbel M., Bogucki A., Jacyszyn A., Ługowski D., Kotowski J., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Tomeniuk O.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 31–33), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 36. Tumulusy gipsowe na obszarze zapadliska przedkarpackiego
  Autorzy:
  Bąbel M., Ruszkowski M., Michalska M., Bogucki A., Jacyszyn A., Nejbert K., Olszewska-Nejbert D.
  Książka:
  Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego (rok: 2013, tom: -, strony: 57-61), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Status:
  Opublikowana
 37. Development of the unique landforms in the zone of weathering gypsum-anhydrite rocks at Pisky (Shchyrka river valley, Dnister basin)
  Autorzy:
  Bąbel M., Yatsyshyn A., Bogucki A., Jarzyna A., Ługowski D., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Kotowski J., Przybylik G., Bermes A., Tomeniuk O., Mik I., Mik V.
  Książka:
  Scientific Principles of Conservation Management of Ecosystems in the Dniester Canyon Area (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 23-25), Wydawca: Druk Art
  Status:
  Opublikowana
 38. Jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie Pisky w okolicach Lwowa
  Autorzy:
  Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M.
  Książka:
  Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie - geologiczne peregrynacje (rok: 2013, tom: -, strony: 19-26), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii, Uniwerstet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 39. Metody dokumentacji zastosowane podczas badań odsłonięcia wietrzejących anhydrytów w Piskach k. Lwowa. [Data collecting methods used during investigation of the outcrop of weathering anhydrite rocks at Pisky near Lviv].
  Autorzy:
  Ługowski D., Jarzyna A., Bąbel M., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Jacyszyn A., Bermes A., Bura M., Janowski J.
  Książka:
  Wyzwania Polskiej Geologii, 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom Kongresowy, (rok: 2016, tom: 1, strony: 108-110), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
 40. The smooth snake (Coronella austriaca Laurenti, 1768: Colubridae) inhabitng the escarpment with the gypsum tumuli at Shyshkivtsi on Nichlava River (the west of Ukraine)
  Autorzy:
  Bąbel M., Yatsyshyn A., Ługowski D., Kołodziejczyk A.
  Książka:
  Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров'я (rok: 2014, tom: -, strony: 143-148), Wydawca: Ліга-Прес
  Status:
  Opublikowana
 41. Wirtualna wycieczka do jaskiń z hydratacji w Piskach k. Lwowa (wyniki trójwymiarowej dokumentacji metodą naziemnego skaningu laserowego).
  Autorzy:
  Bura M., Janowski J.,
  Książka:
  Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych. (rok: 2017, tom: 1, strony: 47-51), Wydawca: Instytut Geologii Podstawowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana