Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania struktury kompleksów Hsp90:Sgt1:Rar1 oraz dimeru domeny TPR białka Sgt1 przy pomocy małokątowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego oraz mikroskopii TEM.

2012/05/N/ST3/03087

Słowa kluczowe:

Struktura białek oddziaływanie białko-białko dynamika białek

Deskryptory:

 • ST3_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Taube 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 99 992 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-13

Zakończenie projektu: 2016-03-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dewar transportowy. Za kwotę 5 518 PLN
 2. Stacja robocza klasy PC. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Low-resolution structure of the full-length barley (Hordeum vulgare) SGT1 protein in solution, obtained using small-angle X-ray scattering IF: 3,73
  Autorzy:
  Michal Taube, Joanna R. Pienkowska, Artur Jarmolowski, Maciej Kozak
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2014, tom: 9, strony: -), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0093313 - link do publikacji
 1. Ionic strength and temperature dependent conformational changes of the wheat Hsp90 protein
  Autorzy:
  Michał Taube, Artur Jarmołowski, Maciej Kozak
  Konferencja:
  10 Jubileuszowe Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego KSUPS-10, Stalowa Wola, 9-11.09.2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
  Data:
  konferencja 9-11.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Low resolution solution structure of the HSP90:SGT1 complex from the Small-Angle X-ray Scattering
  Autorzy:
  Michał Taube, Artur Jarmołowski, Maciej Kozak
  Konferencja:
  12th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2014) (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
  Data:
  konferencja 15 ‐ 20 czerwca, 2014 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Solution structure of the HSP90-SGT1 complex with ADP
  Autorzy:
  Michał Taube, Artur Jarmołowski, Maciej Kozak
  Konferencja:
  JOINT 7TH CONFERENCE OF POLISH SOCIETY FOR EXPERIMENTAL PLANT BIOLOGY AND THE INTERCOLLEGIATE FACULTY OF BIOTECHNOLOGY UG & MUG (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin
  Data:
  konferencja 8-11 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ jonów wapnia na oligomeryzację białka efektorowego HOPQ1 z Pseudomonas syringae oraz struktura kompleksu HOPQ1 z białkiem 14-3-3 z tytoniu.
  Autorzy:
  Michał Taube, Fabian Giska, Magdalena Krzymowska, Jacek Henning, Maciej Kozak
  Konferencja:
  55 Konwersatorium Krystalograficzne (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN,Wrocławiu oraz Komitet Krystalografii PAN
  Data:
  konferencja 27 - 28 czerwca 2013 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Solution structure of the plant HSP90-SGT1 complex with ADP
  Autorzy:
  Michał Taube, Artur Jarmołowski, Maciej Kozak
  Konferencja:
  Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego KSUPS-11, 1-4.09.2015, Chorzów (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
  Data:
  konferencja 1-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana