Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielkość nasion rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) jest regulowana poziomem ekspresji aneksyny 5 - analiza mechanizmu działania AnnAt5 w trakcie rozwoju nasion

2012/05/B/NZ9/00984

Słowa kluczowe:

rozwój nasion embriogeneza aneksyny mikrotubule Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Lichocka 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 470 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-26

Zakończenie projektu: 2017-12-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Aparat do pomiaru ilości i czystości DNA, RNA.
  2. Termocykler.
  3. Zestaw pipet automatycznych.
  4. Wytrząsarka o ruchu kołowo-wibracyjnym.
  5. Zestaw do elektroforezy poziomej.
  6. Obiektyw 40 x oil.
  7. Suszarka laboratoryjna.
  8. Łaźnia wodna z mieszaniem.
  9. Mikrowaga o wysokiej powtarzalności pomiarów przy małym obciążeniu z możliwością integracji z komputerem. Za kwotę 80 000 PLN